Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Tất cả Pháp đều từ tâm tưởng sanh, cảnh tùy tâm chuyển

Tất cả Pháp đều từ tâm tưởng sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Lo nghĩ nhiều, phiền não nhiều sẽ khiến con người mau chóng già đi.

Trên thế gian này, có người già đi rất nhanh, có người già đi rất chậm, nguyên nhân gì vậy? Người xưa có câu: “Lo nghĩ khiến con người chóng già”. Lo nghĩ là phiền não, có người lo nghĩ, có người khúc mắc, có người mang tâm sự, có người lòng đầy dục vọng, đây là những người chóng già nhất.

Quí vị nên trừ bỏ những thứ này đi, thì sẽ sống lâu không già, nguyên nhân gì? Vì quí vị không nghĩ đến già. Trong khởi tâm động niệm của quí vị không thấy chữ già, nên không già được. Hơn nữa quí vị không nghĩ đến những thứ đó, những thứ đó khiến quí vị mau già. Quí vị không có những thứ đó, nên quí vị không có hiện tượng già đi.

Rốt cuộc sức khỏe từ đâu mà có? Nguồn gốc của sức khỏe là ý niệm, con người ngày nay gọi là sức khỏe tinh thần. Quí vị bị bệnh, bệnh sẽ khôi phục nhanh hay khôi phục chậm, tất cả đều liên quan đến ý niệm của quí vị. Nói thẳng, thuốc thang giúp cho sức khỏe của quí vị khoảng ba phần thôi, bảy phần còn lại là ý niệm của quí vị.

Lúc nào trong đầu cũng nghĩ bệnh đó không ổn, không khỏi được đâu, chắc chắc sẽ không hết bệnh. Nếu quí vị xem căn bệnh của mình không vấn đề gì, không lo lắng suy nghĩ, tự nhiên nó rất mau lành, không cần trị liệu cũng khỏi.

Căn bệnh lao da ban đỏ của cư sĩ Lưu Tố Vân đã chữa khỏi như thế. Bà nói với chúng tôi, độ một, hai tháng sau là khỏi thôi, đến bệnh viện kiểm tra quả thực là khỏi, ngay những bác sĩ trong bệnh viện cũng cảm thấy kinh ngạc. Làm sao bà khỏi được? Bệnh này không thể khỏi, bà làm cách nào khỏi được? Do ý niệm chữa khỏi.

Ngày nay khoa học khẳng định ý niệm có thể làm thay đổi vật chất, trong vật chất đã mang sẵn mầm bệnh, nếu ý niệm của quí vị thanh tịnh, thì có thể tẩy trừ được những vi rút trong những tế bào trên cơ thể, khôi phục cơ thể trở lại bình thường. Đấy chính là cảnh tuỳ tâm chuyển, tất cả pháp đều từ tâm tưởng sanh.

Ngày nào chúng ta cũng nói, nhưng không có ai tin, bị bệnh phải tìm thầy, cho rằng nương tựa được bác sĩ, không thể tin vào lời Phật. Lời của Phật, nếu quí vị tin tưởng và quả quyết là có, lời của Phật nhất định là chân. Nếu quí vị tin tưởng sẽ được bình an, không xảy ra chuyện gì.

Đoan chánh tâm niệm, dùng phương pháp gì? Chân thành niệm Phật, đấy chính là đoan chánh tâm niệm của hàng thượng thượng thừa, tâm của quí vị không có gì sánh được tâm niệm này.

Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật không có một thứ gì khác. Phật A Di Đà Vô lượng thọ, Phật A di đà không nhuốm bệnh, Phật A Di Đà không có phiền não, Phật A Di Đà không bị tai nạn, quí vị có cần không? Trước hết phải tự hỏi mình có tin không đã? Giống như trong kinh này, trước phải hỏi quí vị, quí vị có hay không? Nếu chắc chắc là có, thì quí vị là người thật tin, thực sự tin tưởng thì vấn đề của quí vị đã được giải quyết.

(Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – tập 501) – Hòa Thượng Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Mười điều tâm niệm của người niệm Phật cần có

Định Tuệ

Công đức của người giữ giới không dâm dục, tà dâm

Định Tuệ

Làm thế nào để không bệnh tật, mỗi năm lại tốt hơn và trẻ hơn?

Định Tuệ

Tu hành là tu sữa hành vi, lời nói, ý nghĩ của chính mình

Định Tuệ

Tu hành chỉ là cực khổ nhất thời, mà được an vui vĩnh viễn

Định Tuệ

Ý nghĩa chân thật của phong thủy – Cảnh tùy tâm chuyển

Định Tuệ

Chẳng tranh với người, chẳng cầu nơi đời

Định Tuệ

Chỉ cần niệm Phật cho nhiều, tất cả Kinh Tạng tự nhiên ở tâm bạn

Định Tuệ

Những điều quan trọng mà Phật tử tại gia cần biết

Định Tuệ

Viết Bình Luận