Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Làm thế nào để không bệnh tật, mỗi năm lại tốt hơn và trẻ hơn?

Nếu tâm bạn lương thiện, suy nghĩ thiện, hành vi thiện, phản ứng của tế bào sẽ tốt, nó không bị suy yếu. Mỗi năm một qua đi bạn lại còn trẻ ra.

Bạn vọng niệm, phân biệt chấp trước quá nhiều, chúng sẽ phản ứng xấu, bạn sẽ mau lão hóa, bạn sẽ bị bệnh rồi chết.

Nếu tâm bạn lương thiện, suy nghĩ thiện, hành vi thiện, phản ứng của tế bào sẽ tốt, nó không bị suy yếu. Mỗi năm một qua đi bạn lại còn trẻ ra. Hiểu được điều này bạn nên đối xử tốt với chính mình hơn.

Một Trường tiểu học ở Đài Loan dùng bánh bao làm thí nghiệm, họ dùng táo dùng chuối, dùng những loại trái cây để làm thí nghiệm, cho nó xem chữ viết, cho nghe âm nhạc, truyền thông tin cho nó, kết quả là tất cả đều có phản ứng.

Nó có phản ứng tốt với những điều tốt, nó phản ứng xấu với những điều không tốt, đây không phải là những điều Phật đã nói trong Kinh rồi hay sao? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, điều này Phật thường hay nói.

Trong “Kinh Lăng Nghiêm” cũng có nói: “Nhược năng chuyển vật tức đồng Như Lai”, cho nên cảnh tùy tâm chuyển. Đây là đạo lí nhất định. Nếu như bạn thật sự hiểu được đạo lí này rồi, bạn nên đối xử tốt với chính bản thân mình hơn nữa.

Tại sao vậy? Cơ thể này của chúng ta chính là vật chất, vật chất là pháp tánh, mỗi một tế bào đều có thể thấy nghe hay biết.

Bạn không đối xử tốt với bản thân mình là do cái gì? Do bạn vọng niệm quá nhiều rồi, phân biệt quá nhiều rồi, chấp trước quá nhiều rồi, mỗi tế bào của bạn phản ứng đều là không tốt, cho nên bạn sẽ bị lão hóa, bạn sẽ bị bệnh, rồi sẽ chết. Sự việc không phải là như vậy sao?

Nếu như bạn đối đãi tốt với bản thân bạn, tâm của bạn lương thiện, suy nghĩ thiện, hành vi thiện, phản ứng của mỗi tế bào của bạn đều là tốt, nó sẽ không bị suy yếu, mỗi một năm qua đi thì bạn lại càng trẻ ra, không phải mỗi năm mỗi già yếu đi.

Phật Pháp đã học rồi lập tức có tác dụng. Bạn phải hiểu rõ đạo lí này.

Hòa Thượng Tịnh Không giảng giải!

Bài viết cùng chuyên mục

Những điều quan trọng mà Phật tử tại gia cần biết

Định Tuệ

Sự nhẫn nại khôn ngoan – Nhẫn nại để thành tựu

Định Tuệ

Người niệm Phật gặp người phỉ báng Phật chỉ nên chắp tay mỉm cười

Định Tuệ

Làm người già có trí huệ, phải biết đặt tâm ở câu A Di Đà Phật

Định Tuệ

Bình an nội tâm: Bình an ở trong tâm sao lại cầu bên ngoài?

Định Tuệ

Nỗ lực ngay từ hôm nay vẫn còn kịp quay đầu

Định Tuệ

Buông xuống được sẽ giác ngộ, tâm sẽ thanh tịnh

Định Tuệ

Ngày niệm 5 vạn câu Phật hiệu, biết trước ngày giờ tự tại vãng sanh

Định Tuệ

10 cách giúp làm chủ lời nói và khống chế cảm xúc của bản thân

Định Tuệ

Viết Bình Luận