Những lời Phật dạy mang lại sự giàu có cho cuộc sống

Sự giàu có thật sự là khả năng giữ được tài sản một cách an toàn và một tâm hồn an lạc trước mọi...

Lợi ích khi trì tụng Kinh Trường thọ diệt tội hộ chư Đồng Tử đà la ni

Kinh Trường thọ diệt tội là lời dạy của Đức Phật về phương pháp trừ diệt tội nặng, mạng sống lâu dài, và bảo...

Chúng ta hãy luôn quán niệm về cái chết để sống có ích hơn

Đức Phật dạy chúng ta nên quán niệm về cái chết để dừng lại những tham muốn, dục vọng, xả bỏ tâm thù hận...