Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Quán Thế Âm Bồ Tát tầm thinh cứu khổ phổ môn thị hiện đồ PDF

Quán Thế Âm Bồ Tát tầm thinh cứu khổ phổ môn thị hiện đồ, đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn.

Bài viết cùng chuyên mục

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa trọn bộ PDF

Định Tuệ

Phật thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo PDF để bạn đọc tụng

Định Tuệ

Kinh Niệm Phật Ba La Mật PDF – HT Thích Thiền Tâm dịch

Định Tuệ

Kinh Trường A Hàm trọn bộ – Thích Tuệ Sỹ dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Dược Sư PDF để bạn tụng đọc – HT Thích Trí Quảng

Định Tuệ

Kinh Phổ Môn hay Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm PDF

Định Tuệ

Kinh Vu Lan Báo Hiếu – HT Thích Huệ Đăng dịch PDF

Định Tuệ

Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu – HT Tịnh Không PDF

Định Tuệ

Kinh Phạm Võng Phẩm Bồ Tát Tâm Địa PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận