Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Những lời dạy trí tuệ rất thiết thực của HT Thích Thánh Nghiêm

Từ Bi không có Kẻ Thù, Trí Tuệ không khởi Phiền Não; dùng Trí Tuệ xử lý công việc, lấy Từ Bi đối đãi mọi người… là những lời dạy trí tuệ rất thiết thực của HT Thích Thánh Nghiêm.

1. Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm là một trong những bậc Tăng già có ảnh rất lớn không những đối với Phật giáo Đài Loan mà còn đối với nền học thuật Phật giáo. Ngoài ra, Ngài còn là một vị học giả, một nhà tư tưởng nổi tiếng khắp thế giới, thường được mời tham dự các hội thảo học thuật trên thế giới.

Người sáng lập tông phái Pháp Cổ Sơn tại Đài Loan, Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm (1930-2009), đã xã báo an tường, thu thần thị tịch vào lúc 4 giờ chiều ngày 3 tháng 2 năm 2009 (nhằm ngày mùng 8 tháng giêng năm Kỷ Sửu). Hưởng thọ 80 tuổi. Lúc sanh tiền Ngài để lại di chúc rằng: “Sau khi Ngài viên tịch không đăng cáo phó, không lập bia mộ, không xây tháp, không thờ cúng, không đúc tượng, sau khi trà tỳ không lưu giữ xá lợi và hậu sự của Ngài không dùng hình thức tang lễ để tổ chức mà chỉ tổ chức niệm Phật Di Đà, cùng nhau kết duyên miền tịnh độ, linh đường chỉ treo một bức thư pháp viết bốn chữ “Tịch diệt vi lạc” để khích lệ tinh thần Phật tử. Không nhận vòng hoa, liễn đối. Lễ nghi phải vô cùng đơn giản, không lãng phí nhưng trang nghiêm”.

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm sinh năm 1930, trong một gia đình nông dân nghèo tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Năm 13 tuổi (1943), Ngài xuất gia tại chùa Quảng Giáo. Sau khi xuất gia không bao lâu, do thời cuộc chiến tranh loạn lạc, năm 1949, Ngài đầu quân nhập ngũ, nhằm báo đáp ơn quốc gia, trong thời gian phục vụ quân dịch, Ngài tình cờ gặp Ngài Linh Nguyên lão Hòa Thượng cũng đang phục vụ trong quân đội và được Ngài truyền thọ giáo pháp thiền tông. Sau 10 năm phục vụ quân dịch, Ngài tái xuất gia với Hòa Thượng Đông Sơ vào năm 1959. Tái xuất gia được 2 năm, Ngài quyết định nhập thất, nghiên cứu và hành trì Phật Pháp, trong thời gian nhập thất, Ngài đã hoàn thành 9 tác phẩm quan trọng, làm cơ sở cho công cuộc hoằng pháp sau này như: So Sánh Tôn Giáo Học, Giới Luật học cương yếu, Chánh Tín Phật Pháp…. Sau 6 năm miên mật hành trì, Ngài nhận thấy Phật Pháp thậm thâm vi diệu là thế, nhưng người thật sự hiểu được Phật lý thì không bao nhiêu, nên từ đó Ngài phát nguyện hoằng dương chánh pháp, đào tạo Tăng tài, chấn hưng nền học thuật Phật giáo.

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm là một trong những bậc Tăng già có ảnh rất lớn không những đối với Phật giáo Đài Loan mà còn đối với nền học thuật Phật giáo. Với kiến thức uyên thâm về thiền, phương pháp tu tập hiện đại và kinh nghiệm tu thiền phong phú, Ngài đã kết hợp phương pháp thiền Mặc chiếu của phái Tào Động và phương pháp thiền Thoại Đầu của phái Lâm Tế, trở thành pháp môn thiền đặc sắc, được đặt tên là “Pháp Cổ thiền”, mục đích là để phát triển và mở rộng một pháp môn thiền có thể thích nghi với tất cả mọi tầng lớp, mọi tôn giáo. Hàng năm, Ngài thường vân du các nước Âu, Á, Mỹ châu để giảng dạy và hướng dẫn thiền tập, cũng như chủ trì các khóa tu Phật thất, Thiền thất cho hàng triệu Phật tử trên khác thế giới, nhằm xóa bỏ sự ngăn cách giữa các dân tộc, hàn gắn sự lãnh cảm giữa con người với con người, gieo mầm cho những hạt giống hòa bình trên thế giới, cùng nhau hướng đến mục tiêu tạo nên một thế giới Tịnh Độ trong nhân gian.

Những lời dạy trí tuệ rất thiết thực của HT Thích Thánh Nghiêm

2. 19 lời dạy trí tuệ rất thiết thực của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm

1 – Từ Bi không có Kẻ Thù, Trí Tuệ không khởi Phiền Não.

2 – Bốn thái độ trước một sự việc: Đối Diện nó, Chấp Nhận nó, Xử Lý nó và để nó qua đi.

3 – Bốn điều phước: Biết phước, tiếc phước, bồi phước và trồng phước.

4 – Những gì có thể lấy, nên lấy thì mới lấy; những gì không thể lấy, không nên lấy thì tuyệt đối đừng lấy.

5 – Cảm Ân có thể giúp chúng ta trưởng thành, Báo Ân có thể giúp chúng ta thành tựu.

6 – Thấy người làm việc tốt phải lấy làm vui, khen ngợi, khích lệ và khiêm tốn học hỏi.

7 – Ít phê phán, khen ngợi nhiều là phương pháp hay để tránh tạo khẩu nghiệp.

8 – Ba điều dẫn đến thành công : Tùy thuận nhân duyên, nắm bắt nhân duyên và tự tạo nhân duyên.

9 – Gặp được cơ duyên thì phải nắm bắt, không có cơ duyên thì phải tự tạo, cơ duyên chưa chín muồi thì đừng cưỡng ép.

10 – Dùng Trí Tuệ xử lý công việc, lấy Từ Bi đối đãi mọi người.

11 – Tâm chuyển theo cảnh là Phàm Phu, cảnh chuyển theo tâm là Thánh Hiền.

12 – Quá Khứ đã thành hư vô, Tương Lai còn là mộng tưởng, sống cho Hiện Tại mới là quan trọng nhất.

13 – Cứu khổ cứu nạn là Bồ Tát, chịu khổ chịu nạn là Đại Bồ Tát.

14 – Ba nguyên tắc để siêu việt cái chết : Đừng tìm cái chết, đừng sợ chết và đừng chờ chết.

15 – Vợ chồng là quan hệ Luân Lý, không phải là quan hệ “Lý Luận”.

16 – Cách nhìn là Trí Tuệ của bạn, vận may là Phước Đức của bạn.

17 – Chỉ cần tâm thái của mình thay đổi thì hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi theo. Trên thế gian, không có gì là tốt hay xấu hoàn toàn.

18 – Trừ bỏ Phiền Não của mình thì có Trí Tuệ, chia sẻ lợi ích cho người chính là Từ Bi.

19 – Dùng tâm Hổ Thẹn để xét bản thân, dùng tâm Cảm Ân để nhìn thế giới.

Cung Kính Những Lời Dạy Của Hoà Thượng Thích Thánh Nghiêm!
Dịch : Hiếu An
Nam Mô A Di Đà Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Người có nguyện vọng cầu con thì nên chép Kinh gì?

Định Tuệ

Một câu A Di Đà Phật để hóa giải vọng tưởng phân biệt chấp trước

Định Tuệ

Tam pháp nhẫn là gì? Ý nghĩa của Tam pháp nhẫn

Định Tuệ

Làm thế nào mới thật sự giác ngộ?

Định Tuệ

Tại sao người tu hành chẳng thể thành tựu như người đời xưa?

Định Tuệ

Một lần nghĩ lại việc sai lầm là tâm quý vị thêm một lần tạo nghiệp

Định Tuệ

Triết học trong Kinh Phật ở kinh điển, không ở trong chùa chiền

Định Tuệ

Đời sau được thân người, xác suất nghe được Phật Pháp rất thấp

Định Tuệ

Xen tạp là chướng ngại lớn nhất cho con đường vãng sanh

Định Tuệ

Viết Bình Luận