Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Để ý đến chuyện của người khác là điều không nên làm

Thật là một sai lầm to lớn khi quý vị cứ lo để ý đến người khác thay vì tự xem lại chính mình.

Người học Phật cần nên biết tầm quan trọng của Pháp. Nếu chúng ta ngày ngày học Đạo mà không nhận được tầm quan trọng của Pháp thì chúng ta sẽ không tu hành đúng đắn và nghiêm túc, sẽ không đạt được thành tựu nào cả và cũng không có được trí huệ.

Người có trí huệ không sống ở những nơi ngu si. Còn người ngu si lại không sống ở những nơi có trí huệ. “Những nơi ngu si” ám chỉ cho chỗ u minh tối tăm.

Người ngu si sống trong bóng tối hắc ám nhưng họ không cảm thấy là hắc ám. Người có trí huệ biết hắc ám là xấu xa nên họ tìm nơi có ánh sáng quang minh.

Ánh sáng quang minh chỉ cho sự không có tâm sân hận. Ngu si thì có tâm sân hận. Nếu quý vị có tâm sân hận thì quý vị là người ngu si. Nếu không có tâm sân hận thì đó là trí huệ.

Chúng ta nên hằng ngày tự mình hồi quang phản chiếu tự kiểm lại mình để luôn không có những niệm sanh ngu si mà ngược lại nên có niệm sanh trí huệ từng giây từng phút một. Một khi chúng ta mở mang trí huệ, chúng ta sẽ không còn nóng giận với người khác. Người ngu si thì lại hay tức giận, bất bình.

Cho nên khi học Phật pháp, mỗi ngày chúng ta càng nên thông minh hơn chứ không phải mỗi ngày mỗi ngu si mê mờ hơn. Nếu quý vị có thể chịu đựng người khác la mắng thì quý vị thật sự có công phu nhẫn nhục.

Không nên la mắng người khác hay tức giận với họ. Không nói chi đến các bạn đồng tu, ngay cả những người nhỏ hơn quý vị, quý vị cũng không nên nổi giận.

Nếu thỉnh thoảng hay đôi lúc do vô minh mà mất bình tỉnh thì còn thông cảm được nhưng quý vị không thể để vô minh bừng cháy ngày ngày.

Tất cả quý vị chịu nhiều kham khổ ở đây, thức dậy sớm và đi nghỉ trễ. Thật là một sai lầm to lớn khi quý vị cứ lo để ý đến người khác thay vì tự xem lại chính mình.

Hoà Thượng Tuyên Hóa!

Bài viết cùng chuyên mục

Tích đức lớn lao nhờ ngày đêm niệm Phật

Định Tuệ

Tu hành là tu sữa hành vi, lời nói, ý nghĩ của chính mình

Định Tuệ

Sắc dục là gì, tham sắc dục tạo nghiệp gì? Sự nguy hiểm của tâm sắc dục

Định Tuệ

Nỗ lực ngay từ hôm nay vẫn còn kịp quay đầu

Định Tuệ

Thiểu dục tri túc là gì? Người sống theo hạnh thiểu dục tri túc có lợi ích gì?

Định Tuệ

Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở?

Định Tuệ

Công đức của người giữ giới không dâm dục, tà dâm

Định Tuệ

Ăn chay và không ăn chay có chỗ nào không giống nhau?

Định Tuệ

Phương pháp giúp gia đạo hưng thịnh của người xưa

Định Tuệ

Viết Bình Luận