Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Sám hối cách nào để ngay lập tức chuyển ác báo thành thiện báo?

Nếu thường xuyên cảnh giác đề phòng tâm niệm và biết nhanh chóng chuyển đổi ý nghĩ như thế thì đó chính là sám hối ở mức độ cao nhất, sám hối từ tận gốc rễ.

Một câu chuyện thực tế về sự cải đổi vận mệnh vô cùng nhanh chóng, trích từ trong sách Cảm ứng thiên vựng biên:

Xưa kia, Nguyên Tự Thật hận gã họ Mâu phụ bạc ân nghĩa, canh năm muốn đến giết hắn. Trên đường, ông ta đi qua một cái am, am chủ là ông Hiên Viên, sáng sớm tụng kinh, thấy có mấy trăm con quỷ hình thù kì quặc, bộ dạng lạ lùng, con nào con nấy đều cầm đao hoặc búa theo Nguyên Tự Thật mà đi, khí thế hết sức hung ác. Chẳng mấy chốc, chúng nó lại lui về.

Những người tùy tùng của Tự Thật đều đội mão vàng, giắt ngọc, đông đảo cỡ cả trăm người, cầm theo hương hoa, tràng phan, dáng điệu và vẻ mặt hòa hoãn vui tươi.

Ông Hiên Viên gọi Tự Thật lại hỏi, Tự Thật bèn nói:

– Họ Mâu phụ ân tôi, tôi muốn đến giết nó. Đến cửa nhà ông, tôi lại nghĩ tuy họ Mâu phụ bạc tôi, nhưng vợ con nó tội tình gì? Nó lại còn có mẹ già. Giết một mình nó, thật ra là giết chết cả nhà nó, sao nỡ nhẫn tâm? Bèn thay đổi ý niệm trở về.

Ông Hiên Viên kể lại những gì đã thấy, lại còn chúc mừng:

– Chuyện ông đã làm, thần minh đã biết, ắt sẽ hưởng lộc sâu dầy.

Tự Thật bèn dũng mãnh hướng lành, gắng sức chẳng ngơi. Về sau quả nhiên đỗ đạt, đạt tới địa vị khanh tướng.

Lão Tử nói: “Thiện và ác khác biệt đến cỡ nào!” Tôi đã từng trộm nghiền ngẫm lời ấy, hiểu rằng: nói chung, hai nẻo thiện ác thoạt đầu chẳng cách xa nhau, đặc biệt là bắt nguồn từ một niệm trong cuộc sống hằng ngày có đúng và có sai.

Có thể hiểu lí này, luôn thiết tha tu tỉnh, tự nhiên toàn thể sẽ là thiện, phước đức không gì chẳng tăng, họa hoạn không gì chẳng lui mất. Nhìn vào một niệm của ông Nguyên là thiện, bèn chuyển họa thành phước, nhanh chóng như thế đó.

Có nhiều bạn nhắn tin hỏi mình phải nên sám hối như thế nào, mình cũng tùy thuận mà chia sẻ và hướng dẫn họ nên làm như thế này, như thế kia. Song thực ra, cách sám hối, bỏ ác làm lành, tích đức hành thiện thực sự chẳng có gì cao xa khó hiểu đâu, chỉ là thời thời khắc khắc đề phòng tâm ý, thấy suy nghĩ sai rồi thì liền nhanh chóng xoay tâm về nẻo chánh mà thôi.

Mỗi khi trong tâm khởi lên ý niệm tham lam, oán thù, ghen tị, khinh bỉ, chế giễu, sân hận… hoặc lỡ thốt lên những lời dối trá, nguyền rủa, chỉ trích.v.v…, lúc đó các bạn hãy ngay lập tức hãy chuyển lại ý niệm trong đầu:

“Nam mô A Di Đà Phật! Con sai rồi, con không nên có lời nói và ý nghĩ ác độc, tổn hại người khác như thế này. Con xin xóa bỏ ý nghĩ sai lầm đó, nguyện con và những chúng sinh đó kết thiện duyên với nhau, sau này gặp lại sẽ luôn vui vẻ hòa thuận và cùng nhau học tập chánh pháp”.

Nếu thường xuyên cảnh giác đề phòng tâm niệm và biết nhanh chóng chuyển đổi ý nghĩ như thế thì đó chính là sám hối ở mức độ cao nhất, sám hối từ tận gốc rễ. Cách này hết sức dễ dàng và thuận tiện, có thể thực hiện ở bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, không cần phải chờ đến lúc lên chánh điện, đối trước Phật rồi mới “con xin sám hối…”, đợi đến lúc đó thì e đã quá muộn rồi!

Sám hối ngay tại chỗ như thế còn có thể khiến cho vận mệnh của bạn sẽ thay đổi rất nhanh, một thời gian kiên trì như vậy, về sau quả báo tốt đẹp không cần cầu xin cũng sẽ tự có.

“Hễ trong tâm dấy khởi một thiện niệm, tuy chưa làm lành mà thiện thần đã đi theo, tâm móng niệm ác, tuy chưa làm ác nhưng hung thần đã đi theo.”

NAM MÔ PHẬT. NAM MÔ PHÁP. NAM MÔ TĂNG.
NGUYỆN TỪ NAY ĐẾN TẬN CÙNG ĐỜI VỊ LAI, CON MỘT LÒNG QUY NGƯỠNG.
Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Tâm tịnh thì cõi nước thanh tịnh, tâm cấu uế thì cõi nước uế trước

Định Tuệ

Dùng tâm niệm Phật quý vị nhất định thượng phẩm thượng sanh

Định Tuệ

Mạng người trong hơi thở, tại sao lại không niệm Phật?

Định Tuệ

Tụng Kinh tại nhà không có bàn thờ Phật có được không?

Định Tuệ

Lễ Phật như thế nào thì mới có công đức?

Định Tuệ

Niệm Phật nhất định phải nghe kinh, nhất định phải rõ đạo lý

Định Tuệ

Thần chú Hoàng Thần Tài và công đức trì tụng chú

Định Tuệ

Tham cứu thiền rất khó ngộ, mà niệm Phật lại dễ thành

Định Tuệ

Người già có trí tuệ, phải biết đặt tâm ở câu A Di Đà Phật

Định Tuệ

Viết Bình Luận