Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Mỗi người hãy xem việc niệm Phật là đại sự quan trọng nhất đời

Hãy xem việc niệm Phật là việc đại sự quan trọng nhất trong đời sống hàng ngày của chúng ta, còn những việc tầm thường khác thì không cần để ý tới.

Hỏi:

Khi mệnh chung không có người đến trợ niệm, gia đình bà con lại không tin Phật, không tin việc vãng sanh này, thì chúng ta phải làm sao?

Trả lời:

Ngày nay, việc quan trọng nhất là vãng sanh tịnh độ. Bạn phải xem việc này là đại sự lớn nhất, cần phải giải quyết ngay trong đời sống của chúng ta.

Làm thế nào để vãng sanh?

Bạn nhất định không được phát bệnh. Bạn bị bệnh thì bạn sẽ không làm chủ được bản thân, phải chịu cho người khác sắp đặt: bác sỹ, y tá, oán thân trái chủ… rất là phiền phức.

Bạn phải có được những bạn đạo thật tốt đến để bảo hộ cho bạn, đến để chăm sóc bạn. Ngộ nhỡ đến khi lâm chung mà không có những người này thì phải làm sao?

Ngay bây giờ bản thân bạn phải chân thật niệm Phật. Bởi gia đình quyến thuộc của bạn không có tin Phật pháp, thì bạn bị rắc rối lớn rồi đó.

Trong nửa thế kỷ gần đây, những điều mà chúng tôi đích thân thấy, tận tai nghe có rất nhiều người tại gia, xuất gia niệm Phật vãng sanh. Biết trước ngày giờ đi, không có bệnh khổ, nói đi là đi.

Đây là tấm gương cho chúng ta noi theo. Những người này đến đây để dạy cho chúng ta, thị phạm cho chúng ta thấy. Chúng ta phải có quyết tâm, phải có tín tâm giống như họ, không có bất cứ chướng ngại nào có thể làm cản trở chúng ta. Tôi mong rằng tất cả huynh đệ chúng ta thật sự nỗ lực, đừng nên phụ lòng cuộc đời này.

Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, bị trôi lăn trong 6 đường luân hồi. Cuối cùng cũng bị mê lầm, điên đảo, không sang được thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Chúng ta đến lúc sắp chết mà còn sinh bệnh, thì dù có được nhiều người quan tâm trợ niệm cũng không có lợi ích gì nhiều, vẫn theo nghiệp luân chuyển như cũ, vẫn còn nằm trong 6 đường luân hồi (trời, người, atula…).

Nên hy vọng ngay trong đời này, chúng ta phải có sự cảnh giác cao độ, không làm những việc ngốc ngếch này nữa. Ngay bây giờ phải buông bỏ. Ngay bây giờ bản thân phải niệm Phật cho chân thật.

Xem việc niệm Phật này là việc đại sự quan trọng nhất trong đời sống hàng ngày của chúng ta, còn những việc tầm thường khác thì không cần để ý tới.

Hòa Thượng Tịnh Không!

Nam Mô A Di Đà Phật – Xin thường niệm!

Bài viết cùng chuyên mục

Kim Cang giải ách Kinh – Bác Đại Kim Cang Thần Kinh

Định Tuệ

Phước báo chúng ta ngày nay hưởng là gì? Từ đâu mà có?

Định Tuệ

Triết học trong Kinh Phật ở kinh điển, không ở trong chùa chiền

Định Tuệ

Tái sanh, Chứng ngộ, Vãng sanh giống và khác nhau như thế nào?

Định Tuệ

Phật là gì? Học Phật bằng cách nào? Làm sao tu theo Phật?

Định Tuệ

Gieo duyên Phật pháp mà gặp người nghịch duyên phải làm sao?

Định Tuệ

Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát

Định Tuệ

Thờ cúng Địa Tạng Bồ Tát có công đức lợi ích gì?

Định Tuệ

Thần chú Lăng Nghiêm là gì? Thần chú uy lực nhất trong Phật giáo

Định Tuệ

Viết Bình Luận