Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Người ăn mặn nếu chịu ăn chay chắc chắn ít bệnh

Người ăn mặn nếu chịu ăn chay chắc chắn ít bệnh, khỏe mạnh, bởi ăn thịt gây trở ngại cho phép dưỡng sinh, ăn chay có tác dụng dưỡng sinh.

Uống sữa bò thì không trở ngại gì, nhưng sữa cũng là lấy chất bổ béo của bò để bồi bổ thân thể ta; do vậy, cũng không nên dùng.

Đậu nành, dầu đậu nành có nhiều chất bổ nhất, hãy nên thường dùng. Trong cháo ăn điểm tâm nên bỏ thêm đậu nành đã xay vỡ.

Với loại dầu để thường ăn thì chuyên dùng dầu đậu nành, so với mỡ heo, dầu đậu nành có nhiều chất bổ hơn, sao lại khổ sở đem tiền chuốc họa để mong được bồi bổ ư? (Bởi ăn thịt sẽ mắc nợ giết chóc, nên nói là “chuốc họa”).

Người ăn mặn nếu chịu ăn chay chắc chắn ít bệnh, khỏe mạnh, bởi ăn thịt gây trở ngại cho phép dưỡng sinh, ăn chay có tác dụng dưỡng sinh.

Mắm tôm độc nhất, muôn vàn chớ có ăn, vì lúc làm, người ta đào một cái hố to bên bờ biển, trong vòng năm sáu tháng, đánh bắt các loài tôm và những thứ cá nhỏ, đổ vào trong hố, phơi dưới nắng gắt, cả hố trở mùi, thối suốt mấy dặm.

Những loài ruồi, kiến, rắn v.v… ưa mùi đó đều tự gieo mình chết ngủm trong hố. Đến khi mắm đã ngấu, bèn cà nhuyễn, đựng trong sọt đem bán. Người ăn mặn coi như món hàng quý báu, đáng thương quá chừng! Đây là do một vị Tăng trông thấy cách làm kể cho Quang nghe.

Ông đã ăn chay, nếu chẳng thể làm cho cả nhà ăn chay thì bảo họ hãy bớt ăn mặn đi, chớ mua con vật còn sống về giết trong nhà, trong nhà hằng ngày giết chóc sẽ trở thành chỗ giết hại, xui xẻo lắm đấy!

Trích Từ: Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển Thượng
Thư trả lời cư sĩ Bào Xung Sĩ
Xin Thường Niệm: A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện Tinh Tấn Tu Hành Cầu Sanh Tịnh Độ
HOAN NGHÊNH CHIA SẺ, CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG, TUYÊN LƯU PHẬT PHÁP

Bài viết cùng chuyên mục

Người tu pháp môn niệm Phật, khi lâm chung có được vãng sanh?

Định Tuệ

Những lợi ích của việc vuốt đầu niệm Phật cho trẻ trước khi đi ngủ

Định Tuệ

Người giác ngộ và người mê hoặc khác nhau ở điểm nào?

Định Tuệ

Khi sanh nở nên chí thành khẩn thiết niệm Quán Thế Âm Bồ Tát

Định Tuệ

Thiên ma, Thần ma, Quỷ ma, Người ma là gì?

Định Tuệ

Tiểu Sử về ngài Pháp Sư Cưu Ma La Thập

Định Tuệ

Chứng ngộ là gì? Như thế nào gọi là Chứng ngộ?

Định Tuệ

Cúng dường Tam Bảo như thế nào là đúng pháp?

Định Tuệ

Cách nhận biết người sau khi chết sẽ sanh về cảnh giới nào

Định Tuệ

Viết Bình Luận