Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên – Vựng Biên trọn bộ PDF

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên – Vựng Biên là sách dạy bảo người đời về luật Nhân Quả. Dưới đây là nội dung sách file PDF để quý vị tiện đọc.

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, nói đơn giản chính là bài văn dùng lý và sự nhân quả cảm ứng để khuyên mọi người bỏ ác làm lành. Chẳng biết tác giả là ai! Có người nói là Cát Hồng, người học chưa chắc đã tin theo thuyết ấy. Còn như nói tác giả là Thái Thượng [Lão Quân], là giáo huấn xứng theo lòng trời lập ra thì thuyết ấy càng mơ hồ, chẳng thể nào tra cứu được!

Kể từ đời Triệu Tống đến nay, bài văn này được lưu truyền rất thịnh, được ghi chép trong Đạo tạng. Ngoài những sách dạy về bùa chú, luyện đơn, hành công, tu luyện ra, đây là một tác phẩm giúp giữ yên cõi đời bậc nhất của Đạo giáo.

Toàn bộ bài văn này chỉ hơn một ngàn chữ, nhưng lý lẫn sự đều chu đáo. Trong ấy đã kể ra hơn hai trăm chuyện lầm lỗi mà thế gian thường phạm để cảnh tỉnh mọi người, bao gồm những điều to lớn hay nhỏ nhặt, chẳng sót một điều nào, chẳng ngại phiền phức, do thương xót kẻ đôi khi vì chẳng thận trọng mà trót phạm, sẽ chuốc lấy họa tai!

Ý tưởng thanh thoát, ngôn từ hòa nhã, nhưng khí thế chánh nghĩa tràn trề, lẫm liệt, dường như có quỷ thần xét soi, khiến cho người đọc hoảng sợ, xót xa, áy náy, hổ thẹn chẳng yên! Từ đấy, tự vấn lòng mình, mạnh mẽ tỉnh ngộ, lại còn lập tức hiểu họa phước là do chính mình tạo, cũng như thấu đạt ý nghĩa sống động trong trời đất, sẽ có hy vọng thành thánh, thành hiền.

Do bài văn này chỉ bảo rành rành, dẫu ngu hay hiền hễ đọc đến đều được lợi lạc. Khuyên dụ đủ mọi lẽ, dẫu kẻ học kém vẫn dễ thấu đạt lẽ cao xa, mà cũng toàn là những điều học vấn thiết thực, gần gũi.

Do vì như vậy, nó có hiệu quả khuyến thiện rành rành, có công năng giữ yên cõi đời sâu xa. Đạo trưởng dưỡng sự tăng tấn, học vấn nhằm giáo hóa dân, giữ yên mỹ tục, đều được chứa đựng hết trong tác phẩm này. Dẫu nói đây là trước tác của Cát Hồng cũng được, dẫu bảo là lời dạy của trời cao truyền lại, cũng đều chẳng có gì là không được!

Trải các đời, đã có nhiều người chú giải. Có vị giảng giải văn từ, có vị trích dẫn những lời lẽ xiển dương nghĩa lý, có vị dùng những câu chuyện để làm chứng. Cho đến đời Thanh, những người có chí bèn hội tập, chỉnh lý, nhuận sắc, khiến cho ngữ ý tường tận, nghĩa lý thấu triệt, dẫn chứng rộng rãi, đặt tên là Vựng Biên.

Do vậy, những lời nghị luận liên quan đến tâm tánh và đức nghiệp trong sách Nho, kinh Phật, những mẩu chuyện liên quan đến nhân duyên quả báo trong chánh sử, dã sử đều được thu thập hết sức phong phú, tinh hoa nối tiếp khôn cùng.

Bộ sách này có khoảng hai mươi vạn chữ, văn chương trong sáng, lưu loát dễ đọc, sự lẫn lý cùng dung hội. Nói chung là lấy lòng nhân từ trắc ẩn làm thể, lấy chuyện yên đời lợi người làm dụng. Một niềm khẩn thiết rạng ngời trên giấy, mỗi phen đọc đến, chẳng khi nào không cảm thấy chánh khí tốt lành tràn trề nảy sanh. Đúng là một bộ đại kỳ thư trong thiên hạ vậy!

“Thái Thượng Cảm Ứng Thiên – Vựng Biên” là cuốn sách Thái Thượng Lão Quân (một trong ba vị Tam Thanh của Đạo giáo) dùng để dạy bảo người đời về luật Cảm (chiêu cảm) và Ứng (báo ứng), tức là luật Nhân và Quả, nhằm khuyên mọi người làm lành, bỏ ác. “Vựng” là sưu tập, hội tập; “Biên” là biên soạn, biên tập… nên gọi là “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên – vựng biên”.

Mời quý bạn đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên – Vựng Biên trọn bộ tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng
Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Ngài Pháp Sư Tịnh Không – Thích Đồng Bổn biên soạn – Sách PDF

Định Tuệ

Lược giảng Kinh Pháp Bảo Đàn – Hòa Thượng Tuyên Hóa PDF

Định Tuệ

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Tích Linh Cảm Lục PDF – Liêu Nguyên dịch

Định Tuệ

Phật Học Tinh Yếu trọn bộ PDF – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Kinh Lương Hoàng Sám trọn bộ PDF cho bạn đọc tụng

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 2 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm – Thích Tâm Hòa PDF

Định Tuệ

Kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp PDF trọn bộ – Thích Huyền Dung

Định Tuệ

Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám – cư Sĩ Quả Khanh

Định Tuệ

Viết Bình Luận