Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Nam Truyền

Kinh Chuyển Pháp Luân PDF – Bài Pháp đầu tiên của đức Phật

Kinh Chuyển Pháp Luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích Ca sau khi Ngài đã đắc đạo. 

Kinh Chuyển Pháp Luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích Ca sau khi Ngài đã đắc đạo. Ngài đã thuyết giảng bài Kinh này cho 5 người bạn đồng tu khổ hạnh với Ngài trước kia là Kondanna (người Trung Hoa phiên âm là Kiều Trần Như), Bhaddiya, Vappa, Mahanama, Asaji tại vườn Lộc Uyển (Deer Park). Bài thuyết Pháp này được ghi lại trong Bộ Kinh Tương Ưng (Samyutta Nikaya).

Tựa Kinh theo tiếng Pali là Dhamma-Cakka-Pavattana Sutta, tiếng Sanskrit là Dharma-Cakra-Pravartana Sutra. Người Hoa dịch là Kinh Chuyển Pháp Luân.

Dhamma có nghĩa là (Phật) Pháp, lời dạy của Đức Phật. Cakka có nghĩa là bánh xe, cái dĩa tròn. Pavattana có nghĩa là chuyển động lăng tròn. Sutta là quyển Kinh.

Trong tiếng Hán Việt, Pháp Luân ( 法 輪): luân có nghĩa là bánh xe, Pháp Luân có nghĩa là bánh xe (Phật) Pháp (Anh. Dharma Wheel).

Trong tiếng Anh, tựa bài Kinh có rất nhiều lời dịch khác nhau:

-The Setting in Motion of the Wheel of the Dharma Sutra.
-Discourse on Turning the Wheel of Truth.
-Discourse on Turning the Wheel of the Dharma.

Đã có rất nhiều bản dịch “Kinh chuyển Pháp luân” ra tiếng Hoa, Việt, Anh, Pháp … đăng trên Internet. Dưới đây là nội dung Kinh Chuyển Pháp Luân file PDF mời quý bạn cùng đọc tụng.

Kệ Khai Kinh

Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên may được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát (3 lần)

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Trạng Thái Vô Ngã – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Kinh Pháp Cú – 423 lời vàng Phật dạy trọn bộ-Thích Minh Châu pdf

Định Tuệ

Tích Truyện Pháp Cú PDF trọn bộ – Thiền viện Viên Chiếu

Định Tuệ

Kinh Trung Bộ PDF trọn bộ – HT Thích Minh Châu việt dịch

Định Tuệ

Kinh Tương Ưng Bộ trọn bộ PDF – Hòa Thượng Thích Minh Châu

Định Tuệ

Kinh Chuyển Pháp Luân – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Kinh Tứ Niệm Xứ – HT Thích Minh Châu việt dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Nhật Tụng Sơ Thời – Dịch giả Nguyên Giác – Sách PDF

Định Tuệ

Kinh ví dụ con rắn – Kinh Trung Bộ Số 22 – File PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận