Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Hoạt ngục hiện hình ký Ngọc Chiếu PDF – Nhất Quán Đại Đạo

Hoạt ngục hiện hình ký tường thuật cho nhân gian biết tình hình người đời chịu bệnh đau trong Hoạt Ngục, mà sửa đổi những thói xấu!

Hoạt ngục hiện hình ký Ngọc Chiếu
Bổn Đường Chủ tịch Đăng Đài

Thị: Ngọc chỉ giáng lâm, mệnh bổn đường Phước Thần và Thành Hoàng ngoài mười dặm, mời Diêu Trì tiên đồng tiếp giá ngoài năm dặm, chư tử túc tịnh, không được ồn ào, Thần-Người xếp ban hầu giá.

Kim Khuyết Thượng Tướng Thái Bạch Tiên Ông Giáng Kệ viết:

Hoạt Ngục thọ hình tiêu nghiệp nhân
Hiện ra nguyên hình thật tội nghiệp
Hình phạt nặng nhẹ xem nghiệp lực
Ghi lại công đức siêu nhục thân.

Thị: Đêm nay ta phụng ngọc chỉ giáng Trùng Sinh Đường tuyên đọc ngọc chỉ, Thần Người phủ phục.
Khâm phụng

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Linh Cao Thượng Đế Chiếu viết:

Trẫm thấy thế gian vũ trụ hồng trần, khí hỗn trượt càng lúc càng nồng, lòng người hướng về tà ác, nam không tuân Tam cang ngũ thường, nữ không giữ Tam tòng tứ đức, dẫn đến việc người đời mắc bệnh càng ngày tăng nhiều, đây chính là quả báo ác nghiệp do người đời tự tạo, mỗi khi người đời gặp bệnh dày vò, không biết sinh lòng hối cải, lại có ý oán trời trách người, làm cho bệnh đau khó chữa khỏi mà còn ưu sầu cả đời.

Lão Mẫu từ mẫn, không nhẫn tâm nhìn thấy những lúc con của Mẹ bị bệnh dày vò mà không biết nguyên cớ vì sao, đặc biệt mệnh Trẫm lại ban chiếu chỉ mở cửa “Hoạt Ngục” để người đời được hiểu, sinh bệnh có nguyên nhân mà có lòng hối cải, hành công lập đức tiêu trừ nghiệp lực của bệnh đau.

Trẫm nhìn thấy trong thế gian vũ trụ Nam Thiệm Bộ Châu Trung Đài thiện địa, Thánh Đường tuy mọc lên như rừng nhưng chỉ có Trùng Sinh Đường ở Đài Trung ra sức canh tác trùng tu, tiếp tục sứ mệnh của Loan đường, vì thế Trẫm đặc biệt ban giáng trọng trách cho Trùng Sinh Đường đảm đương, tên sách là “Hoạt Ngục Hiện Hình Ký”. Tường thuật cho nhân gian biết tình hình người đời chịu bệnh đau trong Hoạt Ngục, mà sửa đổi những thói xấu! Đặc biệt sắc lệnh Tế Công Hoạt Phật dẫn dắt linh của La tử Phi Loan du “Hoạt ngục”, đồng thời mệnh Diêu Trì Tiên Đồng lên đồng truyền chân. Sắc lệnh các quan ngục có linh của La tử Phi Loan đến cần phải nghinh tiếp hoã trợ cho người viết sách, không được trái lời. Ngày ngọc chỉ đến không giới hạn thời gian, đến khi sách hoàn thành giao chỉ, luận công được thưởng. Không được trái mệnh Trẫm.

Thiên vận ngày 18 tháng 10 năm Kỷ Tỵ.

THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ GIÁNG

Đại Đạo vận hành, không thiên không lệch, thế nhân hành đạo, Trung dung làm trọng. Nếu có lòng riêng tư tất Đạo bất thành, nhìn thấy Tu Sĩ trong thiên hạ trên đường tu Đạo tâm luôn có thay đổi thất thường bất định, làm cho con người lo lắng, Ân Trên từ bi, luôn tìm cách để tuyên hóa lòng người đạt hiệu quả nhất, mệnh Thánh Đường Chánh Loan linh du “Hoạt Ngục” thuật lại tình hình rõ ràng khi thấy được để cảnh tỉnh người đời, tất cả đều vì không nhẫn tâm nhìn thấy chúng sanh thêm một lần nữa mê muội trong lục đạo luân hồi. Đáng tiếc! Có bao nhiêu người có thể hiểu được lòng từ mẫn của Trời chứ?

Quyển sách “Hoạt Ngục Hiện Hình Ký” ban bố cũng là vì muốn cảnh hóa người đời, trong lúc bản thân bệnh đau hoàn toàn không phải chỉ do ma bệnh khảo nghiệm, mà còn nhiều nguyên nhân khác, sau khi biết được nguyên nhân bệnh, nếu biết thiết thực sửa sai, như thế cái gọi là “Bệnh” có thể không cần uống thuốc cũng hết.

Hôm nay nhân dịp gặp được quý Đường nhận viết “Hoạt Ngục Hiện Hình Ký”, Ta có vài lời ngắn ngủi làm lời tựa.

Tam Thanh Giáo Chủ Lý Giáng Tựa Tại
Nam Thiên Trực Hạt Đài Trung Trùng Sinh Đường
Thiên Vận ngày 19 tháng 10 năm Kỷ Tỵ

VÔ CỰC HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU CHÍ TÔN GIÁNG

Nhân luân Đại Đạo vốn là một loại thuốc tốt trị bệnh cho người đời nhưng người đời biết rõ mà không chịu dùng chữa trị, mặc cho xác thân mình cứ mãi chịu sự thâm nhập và tập kích của bệnh đau, dẫn đến thân thể, xương cốt, khớp xương hoặc các bộ phận khí quan bị hư hoại. Một khi nghiệp tiêu chịu nạn đầy, cơ thể cũng trở nên đủ thứ bệnh dù cho y thuật hiện đại đến mấy cũng không thể chữa khỏi bệnh được, thật là đau lòng!

Lần này Trùng Sinh Đường nhận trước tác quyển sách cảnh hóa nhân tâm này là quyển sách thiện “Hoạt Ngục Hiện Hình Ký” để khuyến cáo người đời phải chú ý việc bồi dưỡng sức khỏe bản thân, tường thuật rõ cho người đời biết rằng một số bệnh thông thường, tự cho rằng do sinh hoạt không điều độ nhưng thực ra nguyên nhân bệnh là vì không giữ Tam cang Ngũ thường, Nhân luân đạo đức, Tứ duy Bát đức mà gây nên, quyển sách “Hoạt Ngục Hiện Hình Ký” do Trùng Sinh Đường nhận lãnh trước tác, chính là phúc âm lớn cho chúng sinh trong thiên hạ, cũng chứng minh Thiên vận Đạo mạch của Trùng Sinh Đường một chút cũng không giả.

Nhân dịp viết quyển sách “Hoạt Ngục Hiện Hình Ký” Ta đặc biệt xiển thuật đến đây để làm lời mở đầu.

Vô Cực Hư Không Địa Mẫu Chí Tôn Giáng Tựa Tại
Nam Thiên Trực Hạt Đài Trung Trùng Sinh Đường
Thiên Vận ngày 20 tháng 10 năm Kỷ Tỵ

Mời quý bạn đọc Hoạt ngục hiện hình ký Ngọc Chiếu – Nhất Quán Đại Đạo tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ – Sách PDF

Định Tuệ

Pháp Uyển Châu Lâm PDF – Hương Hoa Vườn Giáo Pháp

Định Tuệ

Những Vong Linh Thai Nhi Vô Tội PDF – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Định Tuệ

Hương Sen Vạn Đức PDF – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Định Tuệ

Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh độ tuyển tập – Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam pdf

Định Tuệ

Phá Mê Khai Ngộ PDF – Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng

Định Tuệ

Niệm Phật Pháp Yếu PDF – Dịch Viên Mao Lăng Vân kết tập

Định Tuệ

Cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa PDF

Định Tuệ

Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm – Thích Tâm Hòa PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận