Tâm Hướng Phật

Sự mầu nhiệm của việc lạy Phật sám hối đúng cách, thường xuyên

Định Tuệ
Trong Kinh Phật đã dạy lạy Phật có 10 công đức sâu dày. Ngoài ra, nhiều người còn phát...