Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Quy Sơn Cảnh Sách – Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng PDF

Quyển Qui Sơn Cảnh Sách là một quyển luận của Thiền sư Linh Hựu. Do Ngài ở tại núi Qui, người đương thời nể trọng đức hạnh không dám gọi tên, nên dùng tên núi để gọi Ngài ; vì vậy Ngài có tên là Qui Sơn.

Lời Đầu Sách

Quyển Qui Sơn Cảnh Sách là một quyển luận của Thiền sư Linh Hựu. Do Ngài ở tại núi Qui, người đương thời nể trọng đức hạnh không dám gọi tên, nên dùng tên núi để gọi Ngài ; vì vậy Ngài có tên là Qui Sơn.

Quyển luận này nhằm mục đích nhắc nhở người xuất gia phải nổ lực tu hành, để được giải thoát nên được đề tựa là Cảnh Sách; “Qui Sơn Cảnh Sách” là luận Cảnh Sách của Ngài Qui Sơn.

Đây là bộ luận mà trong thiền môn nói riêng, giới xuất gia nói chung, coi như kinh của Phật. Thế nên ai xuất gia vào chùa, trong thời gian đầu học làm Sa Di, đều phải học thuộc lòng ba quyển gọi là Phật Tổ Tam Kinh; Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Di Giáo, Qui Sơn Cảnh Sách.

Hai quyển đầu là lời Phật dạy được gọi là kinh thì đúng. Quyển Cảnh Sách của Ngài Qui Sơn đáng lý phải gọi là luận, tại sao lại gọi là kinh? Các vị thuở xưa thấy lời chỉ dạy sách tấn của Ngài rất thiết yếu, vừa thích hợp với chân lý, vừa phù hợp với căn cơ mọi người, nên các vị xem như lời Phật dạy, vì vậy mà gọi là kinh. Quyển Qui Sơn Cảnh Sách đối với tất cả những người xuất gia còn trẻ, trong thời tập sự đã phải học thuộc lòng rồi.

Mời quý bạn đọc Quy Sơn Cảnh Sách – Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Pháp Nhẫn Nại – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Chú Giải Tiểu Tụng – Tỳ Khưu Thiện Minh – Sách PDF

Định Tuệ

Sách Phật Học Cơ Bản trọn bộ 4 tập PDF

Định Tuệ

Hợp tuyển lời Phật dạy từ Kinh Tạng Pali PDF – Bhikkhu Bodhi

Định Tuệ

Phật Học Vấn Đáp về pháp môn Tịnh độ – Cư sĩ Lý Bỉnh Nam PDF

Định Tuệ

Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Địa Ngục Biến Tướng Đồ – Bức tranh nhân quả – Sách PDF

Định Tuệ

Con Đường Giải Thoát Khổ – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 8 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận