Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh giảng ký PDF

Dưới đây là nội dung sách Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh giảng ký, Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng.

PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO KINH GIẢNG KÝ
發起菩薩殊勝志樂經講記
Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Chỉnh lý: Cư sĩ Truyền Tịnh
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Trích đoạn phần 1:

GIẢNG KINH DUYÊN KHỞI

Chư vị đại đức đồng tu! Ngày hôm nay nhân duyên thù thắng phi thường: Nghi thức xuất gia của nhà Phật được cử hành vào giờ Ngọ. Sau khi nghi thức hoàn tất, theo thông lệ là cúng Phật.

Nghi thức chúng ta cử hành hôm nay vào thời khắc này có ý nghĩa chẳng tầm thường, có quan hệ thật sự hết sức mật thiết đối với bản kinh này.

Đức Thế Tôn đã giảng cho chúng ta một bộ kinh, nói theo ngôn ngữ hiện thời, thì từ ba ngàn năm trước Ngài đã biết trước trong thời hiện tại, hàng tại gia, xuất gia dù tu học theo một pháp môn nào, Hiển Giáo, Mật Giáo, Tông Môn, Giáo Hạ, cho đến Tịnh Độ đều chẳng thể thành tựu. Nguyên nhân rốt cuộc là do đâu?

Đức Di Lặc Bồ Tát hết sức từ bi, thay mặt chúng ta khải thỉnh, mong Thế Tôn chỉ dạy tường tận cho chúng ta. Nếu như chúng ta thật sự có thể chiếu theo lời răn dạy trong kinh này, chú tâm thấu hiểu, phản tỉnh, sửa lỗi, đổi mới, quay đầu về bờ, được như thế thì pháp mình tu, hạnh mình hành trong một đời sẽ nhất định thành tựu. Đấy chính là nhân duyên giảng kinh lần này của chúng tôi.

Do thời gian hữu hạn, nên trong lần này, chúng tôi chỉ chọn lấy những điểm trọng yếu trong kinh văn để giới thiệu, quý vị xem nhiều lần sẽ hiểu được, còn như những danh từ, thuật ngữ thường được giảng tại giảng đường, chúng tôi đều tỉnh lược cả.

Mời quý bạn đọc sách Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh giảng ký – Hòa Thượng Tịnh Không giảng tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Đoạn Trừ Lậu Hoặc – Dịch giả Pháp Thông – Sách PDF

Định Tuệ

Nguồn thiền như huyễn – Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng – PDF

Định Tuệ

Lễ Dâng Y Kathina – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Học Phật Vấn Đáp – Hòa Thượng Tịnh Không PDF

Định Tuệ

Luân hồi trong lăng kính Lăng Nghiêm – Thích Nữ Giới Hương pdf

Định Tuệ

100 Câu Hỏi Phật Pháp tập 2 PDF – Thích Phước Thái

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 4 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Vấn Đáp về pháp môn Tịnh độ – Cư sĩ Lý Bỉnh Nam PDF

Định Tuệ

Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký – HT Tịnh Không

Định Tuệ

Viết Bình Luận