Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Nam Truyền

Kinh Tứ Niệm Xứ – HT Thích Minh Châu việt dịch PDF

Kinh Tứ Niệm Xứ là một trong những bản kinh thuộc hàng căn bản của Phật pháp. Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu, Hán dịch: Ngài Pháp Cự, Ngài Pháp Lập.

Kinh Tứ Niệm Xứ là một trong những bản kinh thuộc hàng căn bản của Phật pháp. Nhờ Tứ Niệm Xứ, chúng ta mới thấy rõ sự thật của kiếp sống nhân sinh, đó là: Thân bất tịnh, Tâm vô thường, Pháp vô ngã và Thọ thị khổ. Đây là giáo lý căn bản của Phật pháp.

Vậy nên chúng ta, những người học Phật, không thể không một lần đọc. Bởi phải nắm được giáo lý căn bản một cách tường tận thì sự tu hành mới vững chắc được.

Kinh Tứ Niệm Xứ giúp chúng ta đánh đổ một cách rốt ráo bốn thành kiến sai lầm lớn lao của con người là:

1. Tưởng thân mình là quý báu tốt đẹp trong sạch.

2. Tưởng tâm mình là vĩnh viễn thường còn, như một linh hồn bất diệt.

3. Tưởng mọi sự vật trên đời nầy chắc thật trường cữu.

4. Tưởng thu nhận gom góp được nhiều chừng nào thì sung sướng chừng ấy.

Kinh Tứ Niệm Xứ là một trong những bản kinh thuộc hàng căn bản của Phật pháp. Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu, Hán dịch: Ngài Pháp Cự, Ngài Pháp Lập.

Mời quý bạn đọc tụng Kinh Tứ Niệm Xứ – HT Thích Minh Châu dịch tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Trường Bộ trọn bộ PDF – Hòa Thượng Thích Minh Châu

Định Tuệ

Kinh Pháp Cú – 423 lời vàng Phật dạy trọn bộ-Thích Minh Châu pdf

Định Tuệ

Kinh Thiện Sinh – Sa môn Thích Nhật Từ dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Chuyển Pháp Luân PDF – Bài Pháp đầu tiên của đức Phật

Định Tuệ

Kinh Nhật Tụng Sơ Thời – Dịch giả Nguyên Giác – Sách PDF

Định Tuệ

Kinh Chuyển Pháp Luân – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Tích Truyện Pháp Cú PDF trọn bộ – Thiền viện Viên Chiếu

Định Tuệ

Kinh Trung Bộ PDF trọn bộ – HT Thích Minh Châu việt dịch

Định Tuệ

Kinh Tất Cả Lậu Hoặc – Bài Kinh Trung Bộ số 2 PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận