Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Đánh Thức Vị Phật Đang Ngủ – Nguyên Toàn dịch – Sách PDF

Quyển sách Đánh Thức Vị Phật Đang Ngủ này là một nỗ lực nhằm làm cho một số chủ đề phổ biến thường được giảng dạy và thảo luận trong tư tưởng Phật giáo Đại Thừa trở nên dễ hiểu hơn.

Giới thiệu

Phật giáo có thể được xem là rất phức tạp và rộng lớn mà dường như một đời người học hỏi cũng không đủ để đạt được chiều sâu của nó. Đó là khi ta nhìn ít nhất từ một khía cạnh – cho đến khi mục đích giác nhộ cuối cùng đạt được.

Ở một phương diện khác, Phật giáo có thể rất đơn giản, hòa tan dễ dàng những điều huyền bí và phức tạp vào những chân lý đời thường.

Trong thực tế, Phật giáo bao gồm cả hai mức độ này, mặc dù nền tảng của triết học Phật giáo và sự thực hành dựa trên một số nguyên tắc rõ ràng.

Đối với bất kỳ ai mong muốn học hỏi và áp dụng các giáo lý Phật giáo vào trong cuộc sống của mình, việc đạt tới một sự hiểu biết về những tư tưởng cốt lõi này – luôn diễn ra liên tục là thành quả quan trọng nhất.

Hiểu thấu những nguyên lý thiết yếu này cung cấp nền tảng vững chắc cho sự tinh tấn vô hạn sau này, dù bạn ở mức độ nào của việc học hỏi Phật giáo.

Do vậy, quyển sách này là một nỗ lực nhằm làm cho một số chủ đề phổ biến thường được giảng dạy và thảo luận trong tư tưởng Phật giáo Đại Thừa trở nên dễ hiểu hơn.

Mời quý bạn đọc trọn bộ Đánh Thức Vị Phật Đang Ngủ – Nguyên Toàn dịch tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Patimokkhuddesa – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Nền Tảng Phật Giáo – Tỳ khưu Hộ Pháp – Trọn bộ sách PDF

Định Tuệ

Sách Phật Học Cơ Bản trọn bộ 4 tập PDF

Định Tuệ

Mười Điều Biện Ma – Thích Nhật Quang dịch – Sách PDF

Định Tuệ

Kinh Phật cho người mới bắt đầu – Thích Nhật Từ soạn dịch PDF

Định Tuệ

Tư Tưởng Kinh Địa Tạng – HT Thích Chơn Thiện – Sách PDF

Định Tuệ

Lăng Nghiêm Ảnh Hiện – Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng – PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 1 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Tứ chủng thanh tịnh minh hối – Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận