Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Luân Hồi Du Ký PDF – Thánh Hiền Đường – Đào Mộng Nam dịch

Luân Hồi Du Ký nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Đức Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phụ đồng. Trước tác ấn tống lần thứ nhất năm 1982.

Luân Hồi Du Kí nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Đức Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phụ đồng. Trước tác ấn tống lần thứ nhất năm 1982. Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phiên dịch và ấn tống lần thứ nhất năm 1985 tại Hoa Kì.

Tiểu Sử Phật sống Tế Công

Phật sống Tế Công người đời Nam Tống( 1150-1209) nguyên quán thuộc huyện Thiên Thai, tỉnh Triết Giang, họ Lý tên Du Duyên quy y tại chùa Linh Ẩn ở Tây Hồ thuộc Hàn Châu, pháp danh Đạo Tế, vì thường dùng kế giả điên để cứu đời nên thế nhân thường gọi đùa là Tế Điên. Thân Phật Sống là Kim Thân La Hán hóa thân, là Giáng Long Tôn Giả, thông hiểu sâu xa tam muội, tức là chính định, điều tâm tĩnh tọa đề đạt trạng thái trực giác vô tư lự hầu thấu triệt cùng liễu ngộ Phật pháp, ý là: muôn pháp vốn xuất hiện bời tâm”(Vạn pháp duy tâm sở hiện) và tu thẳng tâm Phật không nhờ phương tiện, nếu nói:”Tu tâm không tu miệng để trở thành Phật sống” (Tu Tâm bất tu khẩu, tố cá tự tại Phật) vì lẽ các tăng ni thời đó chỉ “giớ khẩu”, không “giới tâm” cho nên phật sống nói lên tiến cảnh tỉnh để giúp giác ngộ. Ngài thần thông quảng đại cứu nhân độ thế, thượng nghĩa phò nguy, dối với bọn giả thiện chuyên làm điều ác ngài thường diễu cợt để khiến bọn đó giác ngộ nhưng riêng đối với bọn ác không biết hối cải ngài thẳng tay đả kích không ngần ngại, khiến người đời rất khoái trá, bỏi vậy mọi người gọi ngài là thánh tăng tôn ngài làm phật sống hằng chẳng phải ngẫu nhiên.

Phật sống thường ở chùa Tịnh Tư, chùa gặp hỏa hoạn cần gổ để trùng tu phật sống hành hóa tới Nghiêm Lăng, lấy áo cà sa trùm cả núi nhổ trụi cây đem thả sông cho trôi về Hàn Châu. Ngài về báo cho chúng tăng chạy ra coi thì quả nhiên có thực, những chuyện lạ như vậy người đời truyền tụng rất nhiều.

Khoảng năm Gia Định( 1209) ngài viên tịch, an táng tại tháp Hổ Bảo, phút lâm chung có làm một bài hát:

Ca viết:

Lục thập niên lai lang tạ
Đông bích đả đảo Tây bích
U kim quy thập quy lai
Y cựu thủy liên thiên bích

Hát rằng:

Sáu mươi năm đời ta tan tác
Tường phía đông xô tường phía Tây
Góp nhặt mãi vẫn về tay trắng
Nước liền trời biển một màu mây

Sau khi nhập diệt, có vị tăng gặp Phật Sống dưới chân tháp Lục Hòa, trong thư gởi về có đính kèm một bài thơ như sau:

Thơ

Ức tích diện tiền đương nhất tiễn
Chí kim do giác cốt mao hàn
Chỉ nhân diện mục vô nhân thức
Hựu vãng Thiên Thai tẩu nhất phiên.

Dịch

Nhớ xưa trước mắt chắn tên bay
Xương thịt cớ sao lạnh lúc này
Mặt mũi hỏi ai còn nhớ nổi
Thiên Thai ta lại tới vui vầy.

Như vậy là Bồ Tát đã hứa hẹn sẽ trở lại trần gian. Phật Sống suốt đời cứu độ hành hóa, dạo cõi nhân gian để chọc tức chọc cười, không lo lắng ngại ngùng tu “hạnh đầu đà” tức là tu khổ hạnh, hành đạo Bồ Tát, một manh áo cà sa rách rưới, vui cảnh đời thoát tục. Đôi giày rách sũng nước ngập bùn, tay cầm quạt Bồ chẳng sợ trên cao dưới thấp, đỉnh đầu sáng chói hào quang, gió chẳng dập, mưa chẳng vùi há còn cần nón lá? Chân không, lạnh nóng chẳng xâm phạm, cần chi áo mặc? Không khất thực vì chẳng đói khát. Lười trang nghiêm vì thiếu da lông, khôi hài cười cợt, kết thiện duyên rộng rãi, trần thế chẳng lánh mặt, tìm tiếng cứu khổ, trăm họ giành nhau tôn kính, từ bi vô lượng, thánh đức tuyệt vời, không một tăng sĩ lánh đời ẩn tu nơi chốn thâm sơn cùng cốc nào sánh nổi. Mỗi lời mỗi tiếng như gai nhọn dao sắc châm chọc, lìa nhà từ miền Ngũ Nhạc tri thức vốn khoan dung, cho nên đời sau chốn cửa Phật nào tự cho mình là thanh cao ắt tránh né không bàn tới. Vì vậy mà một bực cao tăng thánh đức bị mai một không hiển lộ nổi, may mà Phật tôi từ bi không than oán, không chán nản, sống siêu thoát ngoài vòng tục lụy, thể hiện pháp thiền khắp chốn, thực hành Phật pháp mang đầy sắc thái vui tươi, cho nên đại danh “thiền sư” vang dội khắp nơi. Tinh thần xuất thế vĩ đại chuyển thành công lao nhập thế tích cực, thực quả là gương sáng cho những ai ngày nay học Phật tu đạo, cho nên khi được đời tặng thánh danh “Phật Sống” kể cũng hữu lí lắm vậy.

Nay gặp thời mạt pháp, chúng sinh bị lửa dục thiêu đốt, đắm chìm biển khổ, Phật Sống quyết tâm cứu độ người đời cho nên diệu pháp thần thông ngày trước lại tỏ ngời, phát nguyện hiện thân trở lại, giáng lâm Thánh Hiền Đường, hướng dẫn nguyên linh Dương Sinh dạo thăm âm phủ, sưu tầm những bằng chứng xác thực để răn đời. Từ đấy những điều bí mật tại địa ngục được tiết lộ, tạo thuyền từ để cứu độ chúng sinh. Những ai có phước được tắm mưa pháp, vĩnh viễn xa lìa đường ác. Vĩ đại thay, tác phẩm lớn lao đã hoàn thành, còn lưu lại muôn đời, ghi nhớ hoài đức lớn.

Mời quý bạn đọc trọn bộ Luân Hồi Du Ký – Thánh Hiền Đường tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

An Sĩ Toàn Thư – Khuyên người niệm Phật cầu sinh tịnh độ PDF

Định Tuệ

Cương Yếu Giới Luật – Hòa Thượng Thánh Nghiêm – Sách PDF

Định Tuệ

Quê Hương Cực Lạc PDF – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Định Tuệ

Những vấn đề cần biết khi lâm chung PDF – Pháp Sư Thế Liễu

Định Tuệ

Báo ứng hiện đời tập 1: Cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan dịch

Định Tuệ

Phật giáo căn bản của người Phật tử PDF – Đỗ Đăng Tiến

Định Tuệ

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên PDF trọn bộ

Định Tuệ

Tân Biên Quán Âm Linh Cảm Lục – Thích Trí Minh dịch PDF

Định Tuệ

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Tích Linh Cảm Lục PDF – Liêu Nguyên dịch

Định Tuệ

Viết Bình Luận