Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức hỏi đáp – Thích Giác Nguyên dịch PDF

Nội dung sách Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Vấn Đáp gồm những câu hỏi và đáp về Bồ tát Địa Tạng, cũng như sự tích linh cảm của ngài thị hiện độ đời…

Trích đoạn Lời người dịch

Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Vấn Đáp và Bổn Tích Linh Cảm Lục là cuốn sách thuộc hệ Phật giáo Đại thừa, do Cư sĩ Lý Viên Tịnh biên thuật tiếng Hoa, Pháp sư Ấn Quang giám định. Phật Giáo Xuất Bản Xã ấn hành tại Đài Bắc, vào ngày 30 tháng 7 năm Dân Quốc thứ 65. (TL.1976).

Nội dung gồm những câu Hỏi và Đáp về Bồ tát Địa Tạng, cũng như sự tích linh cảm của ngài thị hiện độ đời từ thuở xa xưa và những điều nghe kể gần đây. Tư liệu này được tìm thấy trong Thần Tăng Truyện, Cao Tăng Truyện, Cư Sĩ Truyện, Nhân Vật Núi Cửu Hoa, đều có ghi chép đầy đủ.

Nói đến Kinh Địa Tạng và sự tích liên quan đến ngài, hiện nay có nhiều cuộc tranh cãi, cho là không phải lời Phật dạy. Đó chỉ là huyền thoại mê tín. Vì phần nhiều nằm rải rác trong Tục Tạng, do người đời sau biên soạn thêm vào.

Ở đây chúng tôi không là học giả nên không có thì giờ nghiên cứu tỉ mĩ, nhưng có thể dẫn chứng lời của Pháp sư Hoằng Nhất ở phần phụ lục cuối sách. Qua công trình nghiên cứu giảng dạy, Pháp sư cho rằng trong Tục Tạng chỉ có quyển “Địa Tạng Bồ Tát Phát Tâm Nhân Duyên Thập Vương Kinh” chính là ngụy kinh không nên phổ biến. Mong quý vị tìm đọc sẽ rõ.

Mời quý bạn đọc Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức hỏi đáp – Thích Giác Nguyên dịch tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Tứ Niệm Xứ PDF – Sư Bà Hải Triều Âm

Định Tuệ

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên PDF – Dịch giả Lê Minh Anh

Định Tuệ

Báo ứng hiện đời tập 6: Giai nhân áo phượng

Định Tuệ

Báo ứng hiện đời tập 1: Cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan dịch

Định Tuệ

Tịnh Độ Vựng Ngữ file PDF – Tác giả Liên Trì Đại Sư

Định Tuệ

Cẩm nang tu đạo PDF – Hòa Thượng Quảng Khâm

Định Tuệ

Cô Ba cháo gà du ký Địa ngục trọn bộ file PDF

Định Tuệ

Lược giảng Kinh Pháp Bảo Đàn – Hòa Thượng Tuyên Hóa PDF

Định Tuệ

101 Truyện Thiền PDF – Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ

Định Tuệ

Viết Bình Luận