Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát PDF

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát gồm 500 danh hiệu của đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Dưới đây là nghi thức Kinh để bạn đọc tụng.

Quán Thế Âm, tiếng Phạn gọi là Avalokitévara, Nghĩa là vị Bồ Tát quán sát âm thanh đau khổ của thế gian kêu cầu mà cứu độ một cách tự tại. Do Ngài quán sát âm thanh một cách tự tại mà chứng được bản thể chân thường của vũ trụ. Nơi nào, lúc nào trong vũ trụ có tiếng chúng sinh đau khổ, kêu cầu thì Ngài hiện thân cứu độ rất tự tại, cho nên Ngài cũng có tên là Quán Tự Tại, Quán Thế Tự Tại…

Bồ Tát, nói cho đủ là Bồ đề Tát Đỏa, tiếng Phạn là Bodhisattva, nghĩa là giác hữu tình hay hữu tình đã giác ngộ, trở lại giác ngộ hữu tình khác. Ví như có nhiều người đang ngủ mê, có một người tỉnh thức, người ấy đánh thức những người còn lại đang ngủ mê. Người tỉnh thức đó gọi là bậc giác ngộ như chư Phật, Bồ Tát, kẻ ngủ mê là chúng sinh. Bồ Tát Quán Thế Âm được ví như Người đánh thức những người đang ngủ mê trong ngôi nhà đó.

Vì Ngài đã giác ngộ, biết rõ chân lý của vũ trụ, chứng được phép “nhĩ căn viên thông”, nghe thông suốt hết thảy âm thanh của vũ trụ, như người đã thức dậy rồi trong ngôi nhà “vũ trụ” kia, nghe biết hết thảy chân tướng các sự vật, động tịnh trong ngoài.

Cho nên chúng sinh nào xưng niệm danh hiệu Ngài liền được Ngài “tầm thanh cứu khổ”, giải thoát khỏi tai ách, hoạn nạn. Ngài đã chứng được bản thể của âm thanh vốn dĩ là không, vô thường, vô ngã nên Ngài thường được tôn xưng là Quán Thế Âm.

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát gồm 500 danh hiệu của đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là một cuốn sám kinh được chư Tổ Sư chắt lọc từ kinh Tạng dành cho những ai duyên sâu với Ngài Quán Thế Âm.

Theo Hòa Thượng Thích Minh Châu thì bản kinh sám này “dùng chung cho Cầu an và đảo bệnh”. Bởi Bản Nguyện của đức Quán Thế Âm là tầm thanh cứu khổ, nên hễ ai chí tâm niệm danh hiệu của Ngài, trong âm thầm đều được sức từ bi gia bị, mọi mong cầu chóng được thành tựu.

Bồ tát Quán Thế Âm như vầng trăng với ánh sáng mát dịu, dập tắt những thiêu đốt của sinh tử. Nguyện cầu cho những ai lễ lạy 500 danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm sẽ được đại sĩ nắm giữ bằng ngàn tay, soi thấy bằng ngàn mắt, làm cho phát khởi và thực hành hạnh từ bi.

Mời quý bạn đọc tụng Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Đại Phước Đức PDF – Thích Huyền Diệu dịch

Định Tuệ

Một trăm truyện tích nhân duyên Phật giáo – Kinh Bách Duyên PDF

Định Tuệ

Kinh Phân Biệt Bố Thí – HT Thích Chánh Lạc dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Di Giáo PDF – Lời dạy cuối cùng của đức Phật

Định Tuệ

Kinh Trường A Hàm trọn bộ – Thích Tuệ Sỹ dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật PDF cho bạn đọc tụng

Định Tuệ

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni PDF – Dịch giả Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Kinh Kim Cang trọn bộ cho bạn đọc tụng – HT Thích Trí Tịnh PDF

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa hay Diệu Pháp Liên Hoa Kinh trọn bộ PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận