Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Người nhẫn nhục được trường thọ

Ông Cường Phú nhờ thường thực hành hạnh nhẫn nhục, biết khiêm nhường trong mọi việc, tuy trước mắt thấy bị thiệt thòi, song trên thực tế thì được lợi vô cùng.

Huyện Chuẩn An tỉnh Giang Tô có một người họ Cường tên Phú. Ông ta là một người hiền từ nhân hậu, đối đãi với mọi người rất ư độ lượng khoan dung.

Năm nọ, vào đêm giao thừa, bỗng ngoài cửa có một người lớn tiếng chửi mắng ông ta. Gia nhân thấy vậy rất tức giận toan mở cửa ra đánh nhưng ông ta ngăn lại và dạy rằng: “Do mừng năm mới, anh ta quá chén nên không tự chủ được bản thân. Vì vậy anh ta chưởi mắng người khác là chuyện bình thường, các ngươi không nên tranh cãi làm gì.”

Mặc dầu nghe theo lời dạy của chủ nhưng bọn gia nhân vẫn thấy tức giận và bất bình.

Ngay đêm hôm đó, ông Cường Phú nằm mộng thấy một vị thần đến trước mặt mình khen rằng: “Giao thừa là đêm quan trọng mà ngươi nhẫn được việc người khác khó có thể nhẫn. Vì thế trên trời rất tán dương, đặc biệt ban thêm phước thọ cho ngươi.”

Ông Cường Phú nhờ thường thực hành hạnh nhẫn nhục, biết khiêm nhường trong mọi việc, tuy trước mắt thấy bị thiệt thòi, song trên thực tế thì được lợi vô cùng. Về sau, ông ta hưởng tuổi thọ rất cao và con cháu cũng được giàu có. Đây thật là phước báo của người có hạnh nhẫn nhục vậy.

Trích “Nhân Quả Báo Ứng”
Tác giả: Văn Xương Đế Quân
Quảng Tráng lược dịch
Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Quả báo bội tín vong nghĩa – Báo ứng hiện đời tập 3

Định Tuệ

Sát sinh để cúng tế vong linh là làm hại người chết

Định Tuệ

Đám tang chó – Báo ứng hiện đời tập 2

Định Tuệ

Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều là nhà sư?

Định Tuệ

Khuyên người không giết, không ăn thịt ếch

Định Tuệ

Vợ chồng thường bất hòa, đánh nhau… bởi ân oán từ kiếp trước

Định Tuệ

Ăn thịt một loài chúng sanh nào là kết oán với loài chúng sanh đó

Định Tuệ

21 cách luật nhân quả an bài cuộc đời bạn

Định Tuệ

Tụng kinh niệm Phật còn bị tai nạn ư?

Định Tuệ

Viết Bình Luận