Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Liễu Sinh Thoát Tử – Dịch giả Thích Quang Phú – Sách PDF

Tập sách Liễu Sinh Thoát Tử hay Cứu độ Trung ấm thân này chính do Liễu Địch Nguyên cư sĩ đã dày công sưu tầm trong các kinh điển mà biên tập ra.

Lời giới thiệu

Trước đây 2512 năm, đức Phật đã từng dạy với các đệ tử rằng: “Trong một bát nước có đến tám mươi bốn ngàn vi trùng”. Thời ấy, nếu ai đã nghe qua, chắc không khỏi mỉm cười mà cho là hoang đường hay vô lý, rồi đem lòng ngờ vực không tin. Những mặc dầu ai không tin mà sự thật bao giờ cũng là sự thật: không phải vì không tin mà kém mất phần giá trị của nó.

Tập sách “LIỄU SINH THOÁT TỬ” hay “CỨU ĐỘ TRUNG ẤM THÂN” này chính do LIÊU – ĐỊCH – NGUYÊN cư sĩ đã dày công sưu tầm trong các kinh điển mà biên tập ra, Thầy THÍCH-QUANG-PHÚ Giáo sư Phật học Đường BÁO – QUỐC, sau khi đã dịch xong, thầy đưa cho tôi xem: tôi nhận thấy trong đó có nhiều điểm rất hay đối với nhơn tâm thế đạo. Không những thế, nó cũng có thể giúp ích một phần nào cho những ai đang nghiên cứu về thần linh học”.

Tôi thiết tưởng hàng Phật tử xuất gia nên coi vào đấy mà lo trau dồi đức hạnh, đào luyện thân tâm; hầu cứu vớt sinh linh được thoát vòng đan khổ, để thực hành công việc lợi-tha trong muôn một; và hàng Phật-tử tại-gia cũng nên xem vào đấy mà thực hành cứu độ cho thân linh, trong những phút cuối cùng “ngàn thu nhất biệt”; hầu mong tỏ lòng hiếu thảo chơn chánh, và cải bỏ những tục lệ phiền phức sai lầm trong khi tang lễ; hầu gây nên một phong tục chánh tín Phật pháp ở tương lai. Như thế hẳn là một tập sách đáng đem lưu truyền đây đó.

Còn nói về Trung-Ấm-Thân, thì theo như lời Phật đã dạy: “Chỉ có người nào chứng được đạo nhãn mới xem thấy, ngoài ra những kẻ phàm phu chưa chứng thánh trí, thì không thể nào trông thấy được”. Thế thì nó có hoang đường mê tín hay không sẽ có thời gian trả lời. Cũng như ngày nay không cần phải giải thích, nhưng với sự thật mọi người đều thấy trong nước có vô số vi trùng.

Với thời gian hiện tại, tôi rất mong rằng các hàng Phật-tử tại-gia cũng như xuất-gia, ai nấy đều y theo trong đó mà thực hành, thì người đã chết cũng như người còn sống sẽ được hưởng thọ nhiều phần lợi ích.

Thật ra, với đạo Phật không phải chỉ chú trọng trong khi sắp chết, nhưng vì muốn được an vui. Cho nên ngoài những phương pháp cần phải thực hành khi đang sống, Đức Phật còn chỉ cho ta những phương pháp cần phải thực hành trong khi sắp chết hay đã chết.

Vậy thì chúng ta không có quyền nói: “Đạo Phật chỉ chú trọng cái chết mà bỏ quên cái sống”. Cũng bởi lẽ ấy, nên tôi xin kính lời giới thiệu cùng toàn thể Phật-tử.

P.L 2512 BÁO QUỐC ngày mồng 10 tháng chạp năm Kỷ Sửu
Giám-đốc Phật-học-Đường Báo – Quốc
THÍCH – TRÍ – PHÚ

Mời quý bạn đọc sách Liễu Sinh Thoát Tử – Dịch giả Thích Quang Phú tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Chuyện Vãng Sanh ở Việt Nam trọn bộ PDF

Định Tuệ

Ánh Sáng Chân Tâm PDF – Đức Đạt Lai Lạt Ma

Định Tuệ

Toát Yếu Kinh Trung Bộ trọn bộ PDF – Thích Nữ Trí Hải chú giải

Định Tuệ

Nhận Thức Phật Giáo PDF – Hòa Thượng Tịnh Không

Định Tuệ

Ngữ Lục – Hòa Thượng Tuyên Hóa PDF

Định Tuệ

Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm Vãng Sanh PDF

Định Tuệ

Tây Phương Du Ký PDF – Truyện kể của Pháp Sư Khoan Tịnh

Định Tuệ

Tịnh Độ Vựng Ngữ file PDF – Tác giả Liên Trì Đại Sư

Định Tuệ

Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống trọn bộ file PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận