Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Tịnh Độ Thánh Hiền Lục PDF – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Tịnh Độ Thánh Hiền Lục – Những câu chuyện vãng sanh của các Tu sĩ và Cư sĩ – Dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm.

TỔ ẤN QUANG KHUYÊN ĐỌC GIẢ PHẢI CHÚ TRỌNG CHÍ THÀNH CUNG KÍNH VÀ NÊU RA MƯỜI ĐIỀU CUNG KÍNH KHI ĐỌC SÁCH

Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng Thành làm gốc. Hễ có lòng thành thì cảm được Thánh ứng; không có lòng Thành thì do không cảm, Thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu, xao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng!

Vì thế nói: “Muốn được lợi ích thật sự nơi Phật pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có mười phần cung kính, tiêu mười phần tội nghiệp, tăng mười phần phước huệ”. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhờn sẽ mắc tội vô lượng.

1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính, như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết, ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả.

2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết, khen ngợi tác giả vận tâm cứu thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc.

3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, súc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong gian phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem.

4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hạnh như: ganh ghét, khinh mạn, kiêu cuồng .v.v…

5. Lúc đọc, hễ ngộ nhập được một câu một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặt cho quên mất!

6. Lúc đọc, hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa, thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới Ngũ Trược thành thế giới Cực Lạc.

7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc.

8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vâng làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo.

9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kĩ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hoá rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền.

10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diễn nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn.

KỆ TU TRÌ

Giữ vẹn luân thường
Trọn hết bổn phận
Ngăn dứt lòng tà
Giữ gìn lòng thành
Đừng làm các ác
Vâng làm các thiện
Kiêng giết cứu mạng
Ăn chay niệm Phật
Hồi hướng vãng sanh
Thế giới Cực Lạc
Dùng để tự hành
Lại còn dạy người
Ấy gọi Phật tử
Hành giả hãy nên
Làm như thế ấy
Công đức vô lượng.

Mời quý bạn đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Hương Sen Vạn Đức PDF – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Định Tuệ

Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh độ tuyển tập – Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam pdf

Định Tuệ

Cao Tăng Dị Truyện PDF – Truyện kể các vị cao tăng Trung Quốc

Định Tuệ

Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám – cư Sĩ Quả Khanh

Định Tuệ

Trang Tôn Kinh Huyền Hoặc – Nghiêm Xuân Hồng – PDF

Định Tuệ

Phước Tuệ Song Tu PDF – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Định Tuệ

An Sĩ Toàn Thư – Khuyên người bỏ sự giết hại trọn bộ PDF

Định Tuệ

Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức hỏi đáp – Thích Giác Nguyên dịch PDF

Định Tuệ

Nhật Mộ Đồ Viễn PDF – Trời đã xế bóng đường về còn xa

Định Tuệ

Viết Bình Luận