Tâm Hướng Phật
Vấn Đáp

Vì sao phải siêu độ tổ tiên và oan gia trái chủ vãng sanh Cực Lạc?

Vì sao chúng ta phải siêu độ tổ tiên các đời và các oan gia trái chủ được vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc?

Câu hỏi: Vì sao phải siêu độ tổ tiên các đời và oan gia trái chủ Vãng Sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc?

Đáp: Bạn nghe giảng Kinh nhiều thì sẽ hiểu rõ vấn đề này. Bạn phải hiểu rằng tổ tiên các đời, oan gia trái chủ, nếu không sanh về Thế Giới Cực Lạc thì sẽ không thoát khỏi lục đạo luân hồi, đây là sự thật.

Lục đạo luân hồi là biển khổ, trong Kinh Giáo Đại Thừa, Phật đã nói rất hay, Tam Giới thống khổ. Tam Giới chính là Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới trong Lục Đạo.

Trong Tam Giới có ba khổ, có tám khổ. Ba khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ, trong Tam Giới đều có ba khổ. Tám khổ chính là khổ khổ ở trong Dục Giới.

Trong Dục Giới, từ cõi người của chúng ta đi xuống dưới nữa là ba đường ác, phía trên là sáu tầng Trời, đều có tình dục, càng đi lên trên thì tình dục càng tan nhạt.

Đến Sắc Giới thì đã đoạn dục rồi. Đoạn nhưng không phải là thật đoạn, là do công phu tu trì mà khống chế được, tuy có tình dục nhưng nó không khởi tác dụng, là phục đoạn, không phải là diệt đoạn.

Công phu phục đoạn cũng có cạn sâu khác nhau, từ Trời Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền của Sắc Giới đi lên nữa là Vô Sắc Giới, có Cõi Trời Tứ Không, cho nên nói Tứ Thiền Bát Định.

Nói một cách khác, công phu phục đoạn có tám đẳng cấp, đẳng cấp cao nhất là cõi Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, nhưng vẫn là không thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Định công đó vô cùng thù thắng, thật là không thể nghĩ bàn, nhưng nó vẫn có thời gian, thời gian rất dài, tám vạn đại kiếp, chúng ta không có cách gì tưởng tượng được con số này.

Một đại kiếp là một lần Thế Giới này của chúng ta thành trụ hoại không. Tám vạn đại kiếp chính là địa cầu thành trụ hoại không tám vạn lần, định công của họ thâm sâu như vậy. Nhưng tám vạn đại kiếp vẫn là có hạn, khi thời hạn đến thì định công của họ bị mất.

Mất định công rồi thì phiền não của họ liền khởi, tham sân si mạn đều khởi. Trèo lên rất cao, ngã xuống cũng rất sâu, họ vừa mất định công liền rơi xuống đến tận cùng, chính là Địa Ngục A Tỳ. Cho nên, đây không phải là cứu cánh!

Chỉ có sinh đến Thế Giới Cực Lạc, thoát ly sáu nẻo luân hồi, thoát ly mười pháp giới, đây gọi là vui không cùng tận. Đây là việc mà Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương chư Phật ở trong Kinh Điển giới thiệu cho chúng ta, hi vọng chúng ta thông tỏ, giác ngộ, lấy việc Vãng Sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc làm mục tiêu số một, phương hướng số một trong đời này của chúng ta, vậy thì đúng rồi.

Chính chúng ta muốn đến Thế Giới Cực Lạc, chúng ta cũng hi vọng tổ tiên các đời của chúng ta, hi vọng oan gia trái chủ của chúng ta, ai nấy đều đến Thế Giới Cực Lạc. Ở nơi đó đối đãi bình đẳng, chung sống hòa mục, cùng nhau tu hành, viên thành Phật đạo, phổ độ chúng sanh, thật tốt biết bao, hòa mục biết bao!

Trích: PHẬT HỌC VẤN ĐÁP!
Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Niệm Phật là phải niệm bạt đi vọng tưởng tạp niệm của chính mình

Định Tuệ

Làm sao để hóa giải lời thề độc?

Định Tuệ

Làm cách nào để hóa giải vận hạn sao La Hầu, Kế Đô, Tam Tai?

Định Tuệ

Vì sao không nên nhìn lỗi, nói lỗi của người mà chỉ nhìn lỗi mình?

Định Tuệ

Trước khi thờ hình tượng Phật Bồ Tát thì phải nên làm gì?

Định Tuệ

Khi niệm hương cúng Phật thì nên niệm danh hiệu Phật nào trước?

Định Tuệ

Nên tụng Kinh gì cho người mới mất để vãng sanh về cõi lành?

Định Tuệ

Người còn ăn thịt có được tụng Thần Chú hay không?

Định Tuệ

Vì sao niệm Phật mười niệm có thể diệt trừ tội nhiều kiếp?

Định Tuệ

Viết Bình Luận