Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Liên Hoa Hóa Sanh – Pháp Sư Đạo Chứng – Sách PDF

Dưới đây là nội dung bộ sách Liên Hoa Hóa Sanh của tác giả Ni Pháp Sư Đạo Chứng, dịch giả Trần Tuấn Mẫn việt dịch, sách file PDF.

Trích đoạn

Hồi còn nhỏ cha tôi dạy tôi vẽ. Tôi bắt chước theo những bức vẽ mà ông đã vẽ ngoài việc học nghề y để làm cơ sở cho việc học tập vẽ Phật của tôi. Bấy giờ ông nói với tôi: “một tờ giấy giá hai hào, có thể được vẽ thành thứ bỏ đi, cũng có thể vẽ thành bức tranh vô giá. Con dụng tâm như thế nào? Sinh mạng con người cũng như thế…”.

Lời dạy này đã khiến cho tôi quyết định… giấy phải dùng vẽ Phật! Thân mạng này phải để tu hành thành Phật, cứu độ chúng sinh. Bất kể có thành công hay không, tôi cũng phải cứ thế mà thực hành.

Tuy ngòi bút ấu trĩ vụng về của tôi vẽ không ra được sự từ bi trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà, tôi cũng nguyện hết sức nỗ lực, để hiến dâng cho hết thảy chúng sinh khổ nạn, cầu cho họ được tắm ánh sáng của Phật, thân tâm an lạc; đồng thời hồi hướng cho cha tôi đồng thành Phật đạo!

Nguyện đem công đức kính vẽ tượng Phật này, hồi hướng từ phụ. Nương sức từ bi của Đức Phật vãng sinh Tây Phương, hoa khai niệm Phật. Phật là người giác ngộ, là nhà giáo dục vĩ đại. Vì Ngài khai phát triệt để tiềm năng, cho nên Ngài có sức mạnh siêu phàm.

Phật giáo không phải là một tôn giáo mê tín mà là một “sự giáo dục” dẫn đạo cho tâm linh giác ngộ mọi người cần có sự giáo dục.

Đức phật A Di Đà là “giáo dục diệu ngộ”. Ngài không phải là vị thần ở bên ngoài cũng không phải là một danh từ mà tôn giáo chuyên dùng.

A Di Đà nghĩa là “vô lượng” (diệu dụng vô cùng). Phật là “giác ngộ” là một từ phiên âm của phạn văn Ấn Độ. A Di Đà Phật – Vô Lượng Quang là sự giáo dục không ngừng giác tỉnh, là sự giác tỉnh vi diệu nhứt, sự khải thị thâm sâu nhất! Điều này dạy cho chúng ta: Mọi người vốn có tiềm năng vô hạn, giác tinh, vào mọi lúc ở mọi nơi đều có thể giác ngộ chân lí.

Mời quý bạn đọc Liên Hoa Hóa Sanh – Pháp Sư Đạo Chứng tại file PDF dưới đây.

[pvfw-embed viewer_id=”4936″ width=”100%” height=”600″ iframe_title=”Tâm Hướng Phật” zoom=”auto” pagemode=”none”]

Bài viết cùng chuyên mục

Tây Phương Du Ký PDF – Truyện kể của Pháp Sư Khoan Tịnh

Định Tuệ

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên PDF trọn bộ 4 quyển

Định Tuệ

Chánh hạnh niệm Phật vãng sanh PDF – Pháp Nhiên thượng nhân

Định Tuệ

Liên Tông Bảo Giám PDF – Đại Sư Ưu Đàm

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 4 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Tích Linh Cảm Lục PDF – Liêu Nguyên dịch

Định Tuệ

Tịnh Độ Vựng Ngữ file PDF – Tác giả Liên Trì Đại Sư

Định Tuệ

Quê Hương Cực Lạc PDF – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Định Tuệ

Những vấn đề cần biết khi lâm chung PDF – Pháp Sư Thế Liễu

Định Tuệ

Viết Bình Luận