Tâm Hướng Phật
Vấn Đáp

Trong lúc nguy cấp niệm A Di Đà Phật hay Quán Thế Âm Bồ Tát?

Trong lúc gặp nguy cấp, chúng ta nên niệm hồng danh A Di Đà Phật hay là niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát?

Hỏi:

Nếu trong một sát na xảy ra tai nạn xe cộ, hoặc trong thời khắc nguy khốn then chốt của trận động đất, nên niệm A Di Đà Phật, hay là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát?

Đáp:

Thời điểm lúc này rất cấp bách, không có nhiều thời gian để suy nghĩ, gặp phải tình huống như vậy, chúng ta không có ý niệm thứ hai, phải niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ (cầu vãng sanh Cực Lạc).

Đây là chân thật tuyệt đối! Vì sao?

Vì đây là tình huống nguy cấp, khi bạn nhìn thấy tai nạn xe cộ xảy ra, nhất định không thể tránh khỏi, đụng một phát thì mạng người không còn nữa, Quán Âm Bồ Tát không cứu bạn được.

Ngay khi động đất xảy ra, trong khoảnh khắc tai nạn, hãy niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, nhất định không hoài nghi!

Nếu bạn còn phước báo, bạn còn có thể may mắn tránh khỏi, niệm câu A Di Đà Phật cũng là vô cùng thù thắng!

Chúng ta đều biết Phật A Di Đà là Thầy của Quán Âm Bồ Tát, cho nên tín tâm phải kiên định.

Nhưng khi ngăn chặn tai nạn, phòng chống tai nạn thì vì đại chúng, vì xã hội, vì tất cả chúng sanh, nên niệm Quán Âm Bồ Tát.

Còn nếu vì bản thân mình thì nên cầu sanh Tịnh Độ. Cầu vì mình vì người phải phân ra, vì người khác thì niệm Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, vì chính mình thì niệm A Di Đà Phật, phải sớm một ngày vãng sanh Thế Giới Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật, việc này là đúng.

Trích: Phật Học Vấn Đáp
Pháp sư Tịnh Không chủ giảng
A Di Đà Phật!
Hoan nghênh lưu thông công đức Vô Lượng!
Tâm Hướng Phật/ST!

Bài viết cùng chuyên mục

Vì sao khi trì chú hay niệm Phật nên dùng tràng hạt?

Định Tuệ

Lễ Phật đối trước tượng Phật ở trong máy tính có như pháp?

Định Tuệ

Vì sao đệ tử Phật gặp nhau chắp tay xưng danh A Di Đà Phật?

Định Tuệ

Thân trung ấm còn có cơ hội niệm Phật vãng sanh không?

Định Tuệ

Có nên mở máy niệm Phật tụng Kinh trong nhà?

Định Tuệ

Có nên tụng Kinh vào ban đêm không? Nên tụng vào lúc nào?

Định Tuệ

Làm cách nào để hóa giải vận hạn sao La Hầu, Kế Đô, Tam Tai?

Định Tuệ

Làm sao để được vãng sanh Cực Lạc?

Định Tuệ

Người chết rồi có thật sự cần phải gọi hồn không?

Định Tuệ

Viết Bình Luận