Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Phật Học Phổ Thông quyển 4 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Dưới đây là nội dung sách Phật Học Phổ Thông quyển 4, tác giả Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, khóa thứ tư Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật giáo.

Trích đoạn:

KHÓA IV: DUYÊN GIÁC VÀ BỒ TÁT THỪA PHẬT GIÁO
LỜI CHỈ DẪN TỔNG QUÁT
(CHO CẢ TRỌN KHÓA THỨ TƯ)

Khóa này cũng như các khóa trước, gồm cả thảy 10 bài giảng chia ra như sau:

Năm bài giảng về “Ngũ đình tâm quán”.
Ba bài giảng về “Lục độ” hay “Sáu phép Ba la mật”.
Hai bài giảng về “Tứ vô lượng tâm” và “Ngũ minh”.

Trong 10 bài ấy, trừ bài Ngũ minh là bài giảng có tánh cách khái quát về những sự hiểu biết cần thiết mà một Phật tử chân chính cần phải trau dồi và thực hành để làm lợi cho Ðạo và nhân quần xã hội; còn 9 bài giảng trước đều nói về các phép tu.

Các phép tu này sẽ được giảng giải rõ ràng ở các bài sau. Nhưng ngay bây giờ để quí vị có một ý niệm tổng quát về trọn khóa thứ tư, chúng tôi xin trình bày sơ lược hai phần chính yếu của nó. Ðó những bài nói về Ngũ đình tâm quán và Lục độ hay Sáu phép Ba la mật.

Mời quý bạn đọc sách Phật Học Phổ Thông quyển 4 – HT Thích Thiện Hoa tại file PDF dưới đây. Đọc và tải trọn bộ sách Phật Học Phổ Thông tại: Phật Học Phổ Thông trọn bộ – HT Thích Thiện Hoa

Bài viết cùng chuyên mục

Pháp Môn Niệm Ân Đức Phật – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Nền Tảng Phật Giáo – Tỳ khưu Hộ Pháp – Trọn bộ sách PDF

Định Tuệ

Tín nguyện chuyên trì danh hiệu Phật – Hòa Thượng Tịnh Không

Định Tuệ

Mười Điều Biện Ma – Thích Nhật Quang dịch – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông trọn bộ – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Khái niệm Tánh Không trong Phật giáo – Hoang Phong dịch PDF

Định Tuệ

Gương Bậc Xuất Gia – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Niệm Phật tâm địa công phu – HT Tịnh Không thuyết giảng

Định Tuệ

Tịnh Tông Nhập Môn – Pháp Sư Tịnh Không giảng PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận