Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Phật Học Phổ Thông quyển 4 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Dưới đây là nội dung sách Phật Học Phổ Thông quyển 4, tác giả Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, khóa thứ tư Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật giáo.

Trích đoạn:

KHÓA IV: DUYÊN GIÁC VÀ BỒ TÁT THỪA PHẬT GIÁO
LỜI CHỈ DẪN TỔNG QUÁT
(CHO CẢ TRỌN KHÓA THỨ TƯ)

Khóa này cũng như các khóa trước, gồm cả thảy 10 bài giảng chia ra như sau:

Năm bài giảng về “Ngũ đình tâm quán”.
Ba bài giảng về “Lục độ” hay “Sáu phép Ba la mật”.
Hai bài giảng về “Tứ vô lượng tâm” và “Ngũ minh”.

Trong 10 bài ấy, trừ bài Ngũ minh là bài giảng có tánh cách khái quát về những sự hiểu biết cần thiết mà một Phật tử chân chính cần phải trau dồi và thực hành để làm lợi cho Ðạo và nhân quần xã hội; còn 9 bài giảng trước đều nói về các phép tu.

Các phép tu này sẽ được giảng giải rõ ràng ở các bài sau. Nhưng ngay bây giờ để quí vị có một ý niệm tổng quát về trọn khóa thứ tư, chúng tôi xin trình bày sơ lược hai phần chính yếu của nó. Ðó những bài nói về Ngũ đình tâm quán và Lục độ hay Sáu phép Ba la mật.

Mời quý bạn đọc sách Phật Học Phổ Thông quyển 4 – HT Thích Thiện Hoa tại file PDF dưới đây. Đọc và tải trọn bộ sách Phật Học Phổ Thông tại: Phật Học Phổ Thông trọn bộ – HT Thích Thiện Hoa

Bài viết cùng chuyên mục

Quy Sơn Cảnh Sách – Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng PDF

Định Tuệ

Niệm Phật tâm địa công phu – HT Tịnh Không thuyết giảng

Định Tuệ

Cẩm nang vào đời cho người cư sĩ tại gia – Sách PDF

Định Tuệ

Kinh Phật căn bản PDF – TT Thích Nhật Từ soạn dịch

Định Tuệ

Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh giảng ký PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 7 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Những Điều Phật Đã Dạy – Lê Kim Kha dịch – Sách PDF

Định Tuệ

Thuyết luân hồi trong đạo Phật – Thích Nữ Hằng Như PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 5 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận