Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Cao Tăng Dị Truyện PDF – Truyện kể các vị cao tăng Trung Quốc

Cao Tăng Dị Truyện những mẩu chuyện về các bậc cao tăng có đời sống khác lạ, khi sinh khi tử đều vượt ngoài giới hạn thường tình.

Lời ngỏ

Ngài Triệu Châu hỏi ngài Nam Tuyền: Thế nào là đạo?
Đáp: Tâm bình thường là đạo.

Một câu như thế đủ làm cửa ngỏ để chúng ta đọc tập sách này. Vì trong đây là những mẩu chuyện về các bậc cao tăng có đời sống khác lạ, khi sinh khi tử đều vượt ngoài giới hạn thường tình.

Chúng ta sẽ tưởng rằng các Ngài có một công hạnh hoặc một phép mầu nào lạ lùng. Thật ra, tất cả đều bắt đầu từ chỗ “tâm bình thường”. Còn chúng ta, vì tâm không bình thường nên đành chịu trôi nổi trong nghiệp thức lưu chuyển.

Tập truyện này không nhắm dẫn chúng ta đi vào chỗ huyền bí không tưởng. Chỉ cần trở lại với tâm bình thường, một tâm bình thường mà thấy đất trời cao rộng vô cùng. Xin được phép tặng cho các bậc tăng sĩ thời nay.

Kính ghi
Viên Chiếu Mạnh Đông – Canh Thìn
(Cuối năm 2000)

Mục lục

1) Lão Tử
2) Khổng Tử
3) Phật Giáo vào Trung Hoa
4) Sa môn Nhiếp Ma Ðằng, Trúc Pháp Lan đến Lạc Dương
5) An Thế Cao
6) Mâu Bác
7) Tào Thực
8) Khương Tăng Hội
9) Tăng Kỳ Vực
10) Phật Ðồ Trừng
11) Trúc Phật Ðiều
12) Pháp Sư Chi Ðộn
13) Thích Ðạo An
14) Thích Huệ Ngung
15) Cưu Ma La Thập
16) Hổ Khê Tam Tiếu
17) Tôn Giả Bôi Ðộ
18) Thích Ðạo Sinh
19) Huệ Tư Tham Ðại sư Huệ Văn
20) Trí Khải
21) Pháp Sư Tĩnh Ái
22) Phục hưng Phật giáo
23) Ðạo sĩ Tăng Già
24) Huệ Mãn
25) Bảo Chí
26) Ba La Ðề
27) Phó Ðại Sĩ
28) Lương Vũ Ðế
29 Thực Xoa Nan Ðề
30) Pháp Tạng
31) Ðạo Thọ
32) Huệ An
33) Ðại sư Pháp Thuận
34) Hoà thượng Vạn Hồi
35) Cầu Na Bạt Ma
36) Pháp sư Huyền Cao
37) Pháp sư Huệ Ước
38) Pháp sư Ðàm Loan
39) Pháp sư Khuy Cơ
40) Thần Tú
41) Thiền sư Nhân Kiệm
42) Huệ Khoan đại sư
43) Bá Trượng Hoài Hải
44) Ðàm Tạng
45) Bảo Tích
46) Thiền sư Minh Toản
47) Ẩn sỹ Lý Nguyên thăm Tỳ Kheo Viên Trạch
48) Thiền sư Pháp Khâm
49) Phong Can – Hàn Sơn – Thập Ðắc thị hiện Thiên Thai
50) Thiền sư Ðạo Lâm
51) Hòa thượng Hải Ấn Tín
52) Thiền sư Quy Tông Tuyên
53) Tăng Dạ Ðài
54) Tăng Thu Nguyệt
55) Thiền sư Giác Tông
56) Tăng Ðồng Tân
57) Thiền sư Ngọc Tuyền
58) Hòa thượng Hà Tử
59) Tăng Thanh Tùng
60) Thượng tọa Huệ Viên
61) Ngôn Pháp Hoa
62) Hòa thượng Thiên Tuế
63) Thiền sư Hoàn Trung
64) Ðại sĩ Hải Vân
65) Tuyền Ðại Ðạo
66) Ðồ Ðộc Sách
67) Thái úy Lữ Huệ Khanh
68) Nam An Vân Phong tự Viên
69) Thượng tọa Thái Nguyên
70) Ðại Tĩnh – Tiểu Tĩnh
71) Tăng Ðông Tùng
72) Tề Tăng Viễn
73) Sư Phổ Minh
74) Thiền sư Pháp Khánh
75) Ðộ
76) Chân tướng
77) Ưu Ba Cúc Ða
78) Phục Ðà Nan Ðề
79) Hiếp Tôn Giả
80) Phú Na Dạ Xa
81) Mã Minh
82) Long Thọ
83) Ca Na Ðề Bà
84) La Hầu La Ða
85) Tăng Già Nan Ðề
86) Cưu Ma Ða La
87) Bà Tu Bàn Ðầu
88) Ma Noa La
89) Bồ Ðề Ðạt Ma
33 Bài tán hình tượng Tổ sư của ngài Hám Sơn

Mời quý bạn đọc Cao Tăng Dị Truyện PDF – Truyện kể các vị cao tăng Trung Quốc tại file PDF dưới đây.

[pvfw-embed viewer_id=”3545″ width=”100%” height=”600″ iframe_title=”Tâm Hướng Phật” zoom=”auto” pagemode=”none”]

Bài viết cùng chuyên mục

Trang Tôn Kinh Huyền Hoặc – Nghiêm Xuân Hồng – PDF

Định Tuệ

Liễu Phàm Tứ Huấn toàn tập – HT Tịnh Không giảng giải PDF

Định Tuệ

Liễu Sinh Thoát Tử – Dịch giả Thích Quang Phú – Sách PDF

Định Tuệ

An Sĩ Toàn Thư – Khuyên người bỏ sự giết hại trọn bộ PDF

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 6 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Thái Thượng cảm ứng thiên – Pháp sư Tịnh Không giảng giải PDF

Định Tuệ

Cẩm nang tu đạo PDF – Hòa Thượng Quảng Khâm

Định Tuệ

Chuyện Vãng Sanh ở Việt Nam trọn bộ PDF

Định Tuệ

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên PDF trọn bộ

Định Tuệ

Viết Bình Luận