Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Phật Học Phổ Thông quyển 9 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Dưới đây là nội dung sách Phật Học Phổ Thông quyển 9, tác giả Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, khóa thứ chín Duy thức học và nhơn minh luận.

Trích đoạn:

KHOÁ THỨ 9: DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN
LỜI NÓI ĐẦU

Giáo lý của Phật có đến tám vạn bốn ngàn (84.000) pháp môn, chia ra làm mười tôn, chung quy chỉ có hai loại: Pháp tánh và Pháp tướng.

Duy thức tôn thuộc về Pháp tướng. Nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu Duy thức tôn gọi là Duy thức học. Môn học này là một môn triết học rất cao siêu và rộng rãi, nên từ xưa đến nay không biết bao nhiêu học giả đã phải bóp trán nặn đầu vì nó.

Cái khó khăn trong việc nghiên cứu duy thức có nhiều nguyên nhân:

1. Rất nhiều danh từ chuyên môn mới lạ mà học giả chưa quen nghe;

2. Phân tích các Hành tướng về tâm lý cũng như vật chất rất nhiều, và quá tỉ mỉ, làm cho học giả khó nhớ.

3. Sách vở Duy thức quá nhiều, học giả không biết nên xem quyển nào trước, quyển nào sau;

4. Những sách ấy phần nhiều là sách chữ Hán, văn lại quá cổ nên người nay khó học;

5. Phải có tu quán mới hiểu rõ được Duy thức. Vì những nguyên nhân trên, học giả phần đông đành bỏ lỡ một môn triết học thâm thuý, cao siêu là Duy thức học!

Muốn nghiên cứu môn học này một cách có hiệu quả, cần phải có những phương pháp và người hướng dẫn.

Mời quý bạn đọc sách Phật Học Phổ Thông quyển 9 – HT Thích Thiện Hoa tại file PDF dưới đây. Đọc và tải trọn bộ sách Phật Học Phổ Thông tại: Phật Học Phổ Thông trọn bộ – HT Thích Thiện Hoa

Bài viết cùng chuyên mục

Tư Tưởng Kinh Địa Tạng – HT Thích Chơn Thiện – Sách PDF

Định Tuệ

Ý nghĩa chân thật của bổn nguyện niệm Phật – Sách PDF

Định Tuệ

Mật tông và kinh đại thừa – Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng – PDF

Định Tuệ

Lễ Dâng Y Kathina – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Vòng Luân Hồi – Thích Nữ Hằng Như – Sách PDF

Định Tuệ

100 Câu Hỏi Phật Pháp tập 1 PDF – Thích Phước Thái

Định Tuệ

Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh giảng ký PDF

Định Tuệ

Chú Giải Tiểu Tụng – Tỳ Khưu Thiện Minh – Sách PDF

Định Tuệ

Pháp Nhẫn Nại – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận