Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Niệm Phật giùm cho bạn đạo là sai hay đúng?

Quý vị đừng nghĩ rằng cha mẹ, anh chị, con cái quý vị bệnh nặng hoặc bị tai ương thì nhờ mọi người niệm Phật giúp trên Facebook là người thân sẽ hết bệnh, làm gì có chuyện đó? Sai lầm rồi.

Khi người nhà quý vị đang hấp hối hoặc đã chết, điều cần thiết nhất là quý vị mở máy niệm Phật ở trên YouTube cho người đang nằm đó nghe. Cả nhà cùng nhau niệm Phật theo ngay bên cạnh họ. Mạng Internet có sẵn sẽ giúp người chết đó ra đi thoải mái để không bị các vong hồn quỷ sứ ức hiếp khi hồn vừa lìa khỏi xác. Công lực của tiếng niệm Phật sẽ giúp người chết không hoảng sợ và chính họ trong trạng thái thân trung ấm sẽ niệm Phật theo. Ma quỷ sẽ không dám quấy rối người vừa mất nếu có tiếng niệm Phật.

Ở thế gian “Ma cũ” ức hiếp “ma mới” là chuyện bình thường, thì ở dưới cỏi âm cũng y như vậy đó…! Trên thế gian quý vị ăn thịt sát sanh chúng nó thì khi chết chúng nó chưa đầu thai sẽ lại nhào đến đánh người chết, cấu xé người đó cho hả giận. Mong mọi người chú trọng điều này.

Còn nữa, Quý vị đừng nghĩ rằng Cha mẹ, anh chị, con cái quý vị bệnh nặng hoặc bị tai ương thì nhờ mọi người niệm Phật giúp trên Facebook là người thân sẽ hết bệnh, hoặc hết bị XHĐ rượt vì vay nợ không trả xong nhờ người khác niệm Phật là món nợ biến mất, làm gì có chuyện đó? Sai lầm rồi.

Hoặc cha mẹ quý vị qua đời mà xin câu niệm Phật trên này đều không có hiệu quả cho bạn, chỉ lợi lạc cho người đang niệm Phật giúp thôi nha, vì bản thân họ niệm khô hơi rát cổ. Còn bạn, hãy mời ban hộ niệm đến nhà mình hoặc thỉnh sư thầy đến nhà mình trợ niệm mới đúng đạo lý. Nếu niệm giùm hoá ra mình cổ suý cho người ta làm biếng, mà làm biếng sẽ càng mau đọa vào ác đạo thôi.

Người nhà quý vị bệnh là do nghiệp vì nhà bạn gieo trồng từ đời trước, kéo theo qua đời này mà sao không chịu hối lỗi, cứ tiếp tục sát sanh hại mạng, làm những nghề hại dân hại nước, hoặc làm nhiều điều có lỗi với oan gia trái chủ, thì chính cha mẹ hoặc quý vị bệnh thì tự mình phải sám hối tha thiết.

Sám hối là phải tụng Kinh Địa Tạng, niệm Phật vài ngàn biến mỗi ngày không lui sụt, theo phương pháp sám hối và hồi hướng cho oan gia trái chủ, hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh nữa mới hết.

Làm sao có thể mình đau bịnh gần chết mà kêu người khác lạy Phật hoặc niệm Phật thay mình được? Hoá ra mình quá vô tâm, không nhận ra tội lỗi phải sám hối mà còn muốn gây nợ thêm?

Đừng để quá muộn nếu mình không biết để cha mẹ của quý vị hoặc bạn đang bệnh trở nặng thì đã xong đời. Hiểu ý tôi nói không? Nếu các bạn hiểu thì tôi có thể tặng cho các bạn bài sám hối để các bạn và cha mẹ bạn thực hiện cho mau hết bệnh.

Tôi có rất nhiều bài viết nhắc nhở quý vị đồng tu về việc niệm Phật giùm trên Facebook. Khuyên đủ cách mà hình như không ai hiểu, nhiều bạn đã từng là một Phật tử lâu năm rồi, từng nghe và hiểu luật nhân quả khi nghiệp trổ, bệnh tật hoặc tai ương là do nghiệp mang đến.

Trên Facebook nghe người ta xin câu niệm Phật, quý vị cũng biết là sai là vô lý, thay vì khuyên người ta phải hiểu ra vấn đề để họ tâm phục, quý vị lại phụ họa niệm Phật giúp họ bằng cách gõ bàn phím câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT vì bản thân người bệnh hoặc người chết từ xa lắc Không nghe thấy. Quý vị nghĩ như vậy là đúng đạo lý hay sao? Khi người ta lạc đường, mình phải dẫn người ta đi ra khỏi đường hiểm nạn mới đúng đạo lý (câu này nếu ai đã từng đọc kinh Địa Tạng sẽ hiểu).

Đừng thấy người ta sai, mà mình phụ họa cho người ta vào con đường hiểm thì chính mình sẽ bị nghiệp xấu đó. Các ACE quản trị viên nên đọc mà hiểu nha. Duyệt bài phải nhắc nhở họ. Mình tu học mình nghe giảng pháp nhiều, thì mình phải vận dụng trí huệ để khuyến tấn người khác chớ đừng tu mù. Tu mù thì khó Vãng sanh lắm sẽ trôi lăn trong luân hồi khổ lắm. Thân người khó được mình được làm kiếp người mà ngày nay biết tu đâu có dễ?

Thật ra niệm Phật “rót vào lỗ tai” người bệnh hoặc người đã chết họ sẽ nghe được sẽ lợi ích, còn gõ bàn phím thì người bệnh hay người chết họ không thể nghe được, chỉ lợi ích cho chính bản thân của người gõ mà thôi. Bạn nên hiểu bài giảng của các cao tăng đã giải thích như vậy. Một hiểu sai sẽ làm cho người ta sai. Nhớ nhé! Gõ bàn phím chỉ lợi ích cho chính bản thân người gõ mà thôi. Trừ khi đứng cạnh họ mà niệm thì verry good.

Mỗi một câu niệm Phật là sẽ cứu cho vô lượng chúng sinh. Đó là nhờ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Khi đi chợ mà nhìn thấy con vật sắp bị giết hoặc thấy con vật nào đó bị bắt làm thịt thì cố gắng mua mà phóng sanh, hoặc không có tiền mua phóng sanh thì niệm 3 lần câu Nam mô a di đà Phật và niệm thêm 3 biến chú vãng sanh nữa và đọc 3 lần tam quy y, chắc chắn con vậy đó vừa rời khỏi xác sẽ sanh thiên liền và chính quý vị gieo nhân lành để vãng sanh. Công đức niệm Phật nhiệm màu lắm. Niệm Phật phải đúng cách không phải niệm Phật như cách tào lao như ở trên là trật lất rồi đó. Xin cám ơn đã đọc.

Hồi hướng:

Nguyện đem công Đức này
Trang nghiêm Phật tịnh độ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ Tam đồ
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát lòng Bồ đề
Hết một báo thân này
Đồng sanh cõi Cực Lạc.

Tác giả: Alisa!
Tâm Hướng Phật/ST!

Bài viết cùng chuyên mục

Phước báu từ đâu mà có? Tiền tài của bạn từ đâu mà có vậy?

Định Tuệ

Phật khuyên bảo chúng ta phải nỗ lực tu thiện, bồi đắp lỗi lầm của chúng ta

Định Tuệ

Kinh Thủ Lăng Nghiêm thuộc Tạng và Thừa nào?

Định Tuệ

Thiện có thật giả

Định Tuệ

Đọc tụng Kinh trong phòng ngủ có được hay không?

Định Tuệ

Niệm Phật hay Bồ Tát Quán Thế Âm là liều thuốc trị vọng tưởng

Định Tuệ

Làm thế nào để phá trừ tự tư tự lợi, vọng tưởng, chấp trước?

Định Tuệ

Thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni tiếng Phạn và tiếng Việt

Định Tuệ

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ giảng giải ý nghĩa

Định Tuệ

Viết Bình Luận