Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Các bạn đã có duyên với chú Lăng Nghiêm nên nắm thật chặt

Chú Lăng Nghiêm là bài chú đặc biệt quan trọng và uy lực nhất trong Phật giáo. Ba đời Chư Phật mười Phương đều thành đạo là nhờ bài Thần chú này.

Chú Lăng Nghiêm (nằm trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm) là bài chú đặc biệt quan trọng và uy lực nhất trong Phật giáo. Gọi là linh văn của trời đất cứu thế. Được mệnh danh là Mẹ của mười phương chư Phật. Ba đời Chư Phật mười Phương đều thành đạo là nhờ bài chú này.

Thiên ma Ba Tuần chỉ sợ chú này nhất. Công năng của thần chú có tác dụng phá tà hiển chánh, chống lại Thiên ma, ngoại đạo, yêu ma, quỉ quái.. tránh ma chướng khi tu hành. Có công năng phá nghiệp, diệt nghiệp chướng vô cùng mạnh mẽ và mọi sở cầu đều được toại nguyện..cầu gì được đấy!.

Trong chú Lăng Nghiêm có 1 đoạn 5 câu chú ngắn (gọi là Ngũ Đại Tâm Chú), có tác dụng hóa giải mọi tà thuật, bùa chú… của Thiên ma ngoại đạo, mọi tà ma, yêu tinh, quỉ mị.

Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng: Nếu trên thế gian này không còn Kinh Lăng Nghiêm và người trì tụng chú Lăng Nghiêm thì Phật pháp sẽ bị tiêu diệt, chỉ cần trên thế gian này còn một người trì tụng chú Lăng Nghiêm thì Ma Vương không dám xuất hiện, tác oai tác quái. Trì tụng bài chú Lăng Nghiêm có tác dụng bảo vệ mạng mạch Phật pháp, bổ sung chánh khí cho trời đất… cho xung quanh nơi ở của người trì tụng, và người trì tụng chú Lăng Nghiêm được hết thảy mười phương chư Phật hoan hỉ cho người đó thêm công đức của Phật (xem trong Kinh Lăng Nghiêm có nói). Người trì tụng chú Lăng Nghiêm là hiện thân của một vị Phật và tương lai nhất định thành Phật!

Kinh Lăng Nghiêm là bộ kinh cốt tủy, đặc biệt đại diện cho Phật pháp, là kính chiếu yêu khiến yêu ma, quỉ quái… bị lộ diện. Trong Kinh Lăng Nghiêm thuyết rõ, chỉ rõ miêu tả kĩ càng, lột trần về hiện tượng 50 Ngũ Ấm Ma, thông qua đó mọi người có thể nhận diện ma chướng cho mình để tránh….

Và nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa có giảng kĩ về Kinh Lăng Nghiêm và giảng về thần chú Lăng Nghiêm để biết thêm. Ban đầu, nếu ai chưa thuộc bài chú thì cứ cầm giấy đọc mỗi ngày khi trì tụng, đọc nhiều ngày nhiều bữa thì tự nhiên thuộc theo quán tính. Nếu học thuộc thần chú công đức rất lớn!..

Mỗi ngày chỉ cần học từng chút, chia thành nhiều đoạn nhỏ, mỗi đoạn vài câu (Ví dụ 5 câu), học nhuần nhuyễn suôn mượt thật thuận miệng 5 câu đó rồi mới chuyển qua 5 câu kế tiếp. Hoặc ghi âm 5 câu đeo vào tai nghe, nghe đi nghe lại trong ngày, sẽ thấm nhuần vào tàng thức và thuộc rất dễ dàng. Vài tháng là ráp lại làu làu luôn hết bài.., không bao giờ quên, mà không cần gấp về thời gian học thuộc ạ!

Để trì tụng chú Lăng Nghiêm được linh ứng, người trì tụng cần giữ giới nghiêm ngặt thì mới có sự linh nghiệm, nên ăn chay trường, kiêng cữ Ngũ vị tân: Hành, hẹ, tỏi, kiệu/nén mà trì chú thì công năng càng mạnh mẽ tột bậc. Nếu chưa chay trường được có thể bắt đầu từ chay kì, chay tháng..

Trong lúc trì chú cố gắng tập trung, giữ tâm thanh tịnh để được nhiều công đức, sự linh ứng, cũng như được sự gia trì lớn nhất của Bồ tát Kim Cang Tạng..!

Người chưa ăn chay, giữ giới được thì trì chú Lăng Nghiêm sẽ giúp giữ giới được và từ từ ghê sợ đồ mặn, yêu thích đồ chay… tuyệt mặn chuyển chay.

Nếu tâm thành và hết sức cố gắng giữ tâm thanh tịnh trong thời trì chú nhưng tâm vẫn chưa tịnh được, thì Bồ tát Kim Cang sẽ gia trì, hỗ trợ cho hành giả tâm được thanh tịnh.

Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ tát!
Nguồn: Lăng Nghiêm Khai Tuệ!
Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Làm như thế nào để phát Bồ Đề tâm?

Định Tuệ

Đức Phật xuất gia ngày nào? Ý nghĩa ngày Đức Phật xuất gia

Định Tuệ

Những lợi ích của việc vuốt đầu niệm Phật cho trẻ trước khi đi ngủ

Định Tuệ

Phước báo hữu lậu nhất định không hưởng thụ

Định Tuệ

Thần Chú Phổ Hiền Bồ Tát tiếng Phạn và tiếng Việt

Định Tuệ

Nghiệp sát nặng nhiều bệnh tật, không sát sanh được trường thọ

Định Tuệ

Tu hành để thành Phật

Định Tuệ

Vẽ ngựa liền biến thành ngựa

Định Tuệ

Tam khổ là gì? Cái gì làm cho ta đau khổ nhiều nhất?

Định Tuệ

Viết Bình Luận