Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Phước từ đâu mà có?

Con người muốn sống an vui hạnh phúc đầy đủ cần tu tạo phúc đức. Muốn vun bồi phước đức thì phải hiểu phước từ đâu sanh ra…

Hai phẩm chất cốt lõi làm nên giá trị con người là phúc đức (đạo đức) và trí tuệ. Người xưa nói, có phúc có đức mặc sức mà hưởng. Phúc đức cũng góp phần làm cho con người sống đầy đủ hạnh phúc. Thiếu phúc đức sẽ nghèo khổ bần hàn. Cho nên con người muốn sống an vui hạnh phúc đầy đủ cần tu tạo phúc đức. Muốn vun bồi phúc đức thì phải hiểu phúc từ đâu sanh ra:

 1. Phước sinh do phát tâm tu hạnh bố thí, cứu giúp bá tánh nghèo khổ
 2. Phước sinh do hành trì giới pháp như 5 giới và 10 điều thiện
 3. Phước sinh do sự chuyên tâm niệm Phật, nghe pháp,
 4. Phước sinh do biết hạ mình khiêm tốn, kham nhẫn
 5. Phước sinh do siêng năng tinh tấn làm các việc phước thiện
 6. Phước sinh do sự tùy hỷ phước báu của người khác
 7. Phước sinh do khuyên người khác tu phước hay tùy hỷ khi thấy hoặc biết người khác làm phước,
 8. Phước sinh nhờ tam bao dung hỷ xả không chấp
 9. Phước sinh nhờ sự tín tâm khuyên người khác vào đạo nghe Phật pháp,
 10. Phước sinh do có tri kiến chân chính, cung kính Tam Bảo, nói, làm theo lời Phật dạy
 11. Phước sinh nhờ biết sám hối, sửa đổi lỗi lầm
 12. Phước sinh nhờ hằng ngày thường xuyên, kiên trì tụng đọc kinh điển Phật dạy

Vun cây phúc
Bồi gốc trí
Phúc trí tăng trưởng
Phúc lạc đủ đầy
Cần lắm thay

Dấu hiệu cho thấy bạn là người có nhiều phước

1. Lúc khó khăn luôn có lối thoát: Một người sẽ gặp không ít khó khăn trở ngại trong cuộc sống, và nếu tìm ra được lối thoát nhanh chóng như: xuất hiện tình huống thuận lợi bất ngờ hoặc có người trợ giúp thì người đó chắc chắn có phúc nhờ tích đức từ tiền kiếp.

2. Đem lại điều may mắn cho người khác: Nếu nhiều người được hưởng may từ bạn, chứng tỏ bạn là người rất có phước. Ví dụ như khi đi chợ, một hàng quán đang ế, bạn vừa mua hàng thì có nhiều người khác đến mua theo. Như vậy là phước của bạn đang ảnh hưởng cho người chủ hàng quán đó. Ai đó đang kém may mắn mà giao du với bạn và được may mắn, người đó hưởng phước từ bạn ảnh hưởng sang.

3. Luôn tai qua nạn khỏi: Nhiều khi, nhẽ ra bạn bị một hạn nặng nào đó, nhưng không hiểu sao những người khác bị còn bạn chỉ bị nhẹ thậm chí là không. Ví dụ như trong một vụ tai nạn tập thể, nhiều người khác bị thương nặng hoặc mất mạng, nhưng bạn chỉ bị xây xát qua loa. Hoặc có dịch bệnh bùng phát, rất nhiều người bị mắc mà bạn vẫn vô sự. Bạn đang hưởng phước nên được bảo hộ.

4. Có nhiều bạn bè quý mến: Người có phước lớn cũng là người có nhiều bạn tốt. Khi gặp khó khăn, sẽ không ít người sẵn lòng ra tay tương trợ bạn. Đó là do phước của bạn đem lại.

5. Làm việc thường thành công: Bạn kinh doanh, làm việc công sở hay làm bất cứ việc gì cũng đều thuận lợi, may mắn.

6. Có được người bạn đời lý tưởng: Một người có phước lớn sẽ là người gặp được người bạn đời hết lòng vì họ. Nếu thiếu phước, vợ hoặc chồng sẽ không hết lòng với bạn như vậy. Hãy biết trân trọng phước đức từ tiền kiếp của mình.

7. Con cái ngoan ngoãn, giỏi giang: Người có phước lớn chắc chắn sẽ có được những đứa con ngoan, biết nghe lời, có hiếu với cha mẹ.

8. Có thân tướng đẹp đẽ: Người có phước thường có ngoại hình cân đối, có khuôn mặt dễ coi, thân tướng trang nghiêm.

9. Ít khi ốm đau: Người có phước sẽ sống thọ và có sức khỏe tốt. Những thứ vặt vãnh như cảm cúm, ho hắng… ít khi chạm tới bạn được. Đơn giản vì phước đức đã giúp bạn có được điều này.

10. Tin sâu nhân quả: Đây là điểm quan trọng đối với người có phước báo lớn. Người tin vào nhân quả sẽ sống thiện lương và hành xử đúng Chánh Pháp. Làm như thế càng tích thêm phước đức cho bản thân.

Tâm Hướng Phật/TH!

Bài viết cùng chuyên mục

Chúng ta có thể đem công đức của A Di Đà Phật chuyển biến thành công đức của chính mình

Định Tuệ

Tâm chính là Phật thì cần gì niệm Phật nào khác?

Định Tuệ

Có tâm đại bi thì tự nhiên có thể đoạn ác, có thể tu thiện

Định Tuệ

Vãng sanh Cực Lạc không phải là chết, mà là sống mà ra đi

Định Tuệ

Bát quan trai giới là gì? Ý nghĩa của Bát quan trai giới trong Phật giáo

Định Tuệ

Làm sao mới gọi là tin Phật? Y giáo phụng hành mới gọi là tin Phật

Định Tuệ

Sự linh ứng của Thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng đà ra ni

Định Tuệ

Vọng tưởng, chấp trước chính là nghiệp chướng

Định Tuệ

Chư Phật Bồ Tát mãi mãi không rời khỏi chúng sanh

Định Tuệ

Viết Bình Luận