Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Học Phật có thử thách hay không?

Học Phật có thử thách không? Thử thách hết sức nhiều, thử thách đều là khảo thí. Chúng ta học Phật, đối với người, đối với sự, đối với vật, phải vĩnh viễn giữ tấm lòng cảm ơn.

Học Phật có thử thách hay không? Thử thách hết sức nhiều, thử thách đều là khảo thí. Chúng ta học Phật, đối với người, đối với sự, đối với vật, phải vĩnh viễn giữ tấm lòng cảm ơn.

Quý vị sẽ luôn gặp phải hủy báng, chướng ngại, thậm chí hãm hại. Quý vị phải cảm ơn những người ấy. Vì sao?

Họ đến khảo ta, ta đều có thể vượt qua, chẳng oán hận, chỉ cảm ơn. Vì lẽ gì họ chướng ngại ta như thế?

Đại khái là do hai nguyên nhân:

– Một là trong đời quá khứ, có lẽ ta đã chướng ngại họ. Đấy là oan oan tương báo. Nay chúng ta hiểu rõ, giác ngộ, tiếp nhận quả báo này, hóa giải oan nghiệt ấy. Ta chẳng trả thù họ, mà cũng đừng nên oán hận họ.

– Một nguyên nhân khác là từ xưa đến nay, đây là điều chẳng thể tránh khỏi. Bị đố kỵ, chướng ngại là do bản thân chúng ta cư xử chẳng cẩn thận, thái độ chẳng khiêm tốn, khiến kẻ khác sanh lòng ghen ghét.

Đó là ta sai, chẳng phải kẻ ấy sai, chúng ta cũng phải cảm ơn kẻ ấy. Trong Phật pháp, nơi đâu hữu duyên bèn đến đó. Hữu duyên được gọi là “thời tiết nhân duyên”.

Cổ nhân Trung Quốc thường nói:

“Nhân vô thiên nhật hảo, hoa vô bách nhật hương”
(Người chẳng tốt đẹp ngàn ngày, hoa chẳng thơm trăm bữa).

Người và người ở chung với nhau, có thể ở chung ba năm, quý vị bèn chán ngán, nảy sanh vấn đề.

Chúng ta phải biết dè dặt, cẩn thận trong khởi tâm động niệm, lời lẽ, hành vi; phải lấy những lời chỉ dạy của Phật, Bồ Tát, Thánh hiền làm tiêu chuẩn ứng xử cho chúng ta, nghiêm ngặt tuân thủ, chắc chắn sẽ có ích.

Đối với những kẻ thương tổn chúng ta, chúng ta dùng tâm tình báo ân để đối đãi, lâu ngày họ sẽ biết, biết rồi cũng sẽ hối cải.

Nhưng họ hối cải như thế nào?

Nói xin lỗi là vấn đề thể diện! Chúng ta phải biết điều ấy.

Trong tâm kẻ ấy chẳng còn oán hận chúng ta. Vậy là hóa giải rồi!

Quý vị nói xem chuyện này có vui sướng lắm hay không, là chuyện tốt đẹp như thế đó!

Hòa Thượng Tịnh Không!
Xin thường niệm A Di Đầ Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Bốn loại ma Đức Phật nói trong Kinh Bát Đại Nhân Giác

Định Tuệ

Khái luận về các phương pháp niệm Phật

Định Tuệ

Chúng ta ngày nay đang làm cái gì? Chúng ta học Phật vì điều gì?

Định Tuệ

Nhiều đời tu phước, tu huệ mới có cơ hội nghe pháp môn này

Định Tuệ

Thần thông từ đâu mà sanh ra?

Định Tuệ

Bệnh tật từ đầu mà có? Vì sao người mắc bệnh nặng, người khỏe mạnh?

Định Tuệ

Thần thông là gì? Thần thông có thắng sức mạnh của nghiệp?

Định Tuệ

Vì sao phải siêu độ vong nhân? Phương pháp siêu độ vong nhân

Định Tuệ

Sự khẩn yếu lúc lâm chung: Thỉnh bậc tri thức khai thị

Định Tuệ

Viết Bình Luận