Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Từ Tâm Và Phước Đức PDF – TT. Thích Nhật Từ biên soạn

Quyển Kinh Từ Tâm Và Phước Đức này gồm 3 phần: Phần nghi thức dẫn nhập; Phần chánh Kinh; Phần sám nguyện và hồi hướng.

Quyển “Kinh Từ Tâm Và Phước Đức” gồm 3 phần: Phần nghi thức dẫn nhập; Phần chánh Kinh; Phần sám nguyện và hồi hướng.

Phần nghi thức dẫn nhập gồm các bài kệ tụng sau: Nguyện hương, Ca ngợi Phật và quán tưởng, Đảnh lễ tam bảo, Tán hương, Phát nguyện trì kinh, Tán dương giáo pháp…

Phần chánh Kinh gồm 3 bài Kinh được tác giả Thích Nhật Từ tổng hợp và biên soạn từ hai kho tàng Kinh điển Pali và Đại thừa: (i) Kinh Từ Tâm; (ii) Kinh Phước Đức; (iii) Kinh Người Áo Trắng.

Phần sám nguyện và hồi hướng gồm: Bát Nhã Tâm Kinh, Niệm Phật A Di Đà và thánh chúng; Sám quy y; Sám quy nguyện; Sám tu là cội phúc; Hồi hướng công đức; Lời nguyện cuối, Đảnh lễ ba ngôi báu.

Kinh Phước Đức nguyên tác xuất xứ từ Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta) thuộc phần Tiểu Tụng, Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikaya). Trong bài kinh này, Đức Phật Thích Ca chỉ dạy 10 phương cách tạo phước đức cho mọi người, để đời sống được an lành và vững mạnh.

Kinh Người Áo Trắng nguyên tác xuất xứ Kinh Ưu-bà-tắc (kinh số 128) thuộc Kinh Trung A-hàm. Đức Phật Thích Ca thuyết giảng 5 điều đạo đức dành cho người Phật tử tại gia. Trọng tâm của đạo đức tại gia là giữ những điều đạo đức vốn là nền tảng của luật pháp như không giết người, bảo vệ hòa bình; không trộm cắp; không ngoại tình; không lừa dối, nói lời chân thật, lời hòa hợp; không sử dụng ma túy, rượu và các chất gây say, giữ gìn sức khỏe. Thực tập toàn diện 5 điều đạo đức tại gia là cơ sở để đảm bảo cuộc sống hạnh phúc và bình an, cho mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Mời quý bạn đọc tụng Kinh Từ Tâm Và Phước Đức PDF – TT. Thích Nhật Từ biên soạn tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni PDF

Định Tuệ

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân – Thích Chính Tiến PDF

Định Tuệ

Kinh Trường A Hàm trọn bộ – Thích Tuệ Sỹ dịch PDF

Định Tuệ

Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh – Như Hòa dịch

Định Tuệ

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương

Định Tuệ

Kinh Bát Đại Nhân Giác PDF – Tám điều giác ngộ của bậc Đại nhân

Định Tuệ

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật đa trọn bộ PDF – HT Thích Trí Nghiêm

Định Tuệ

Kinh Bi Hoa hay Đại Bi Liên Hoa PDF trọn bộ cho bạn đọc tụng

Định Tuệ

Kinh Đại Phước Đức PDF – Thích Huyền Diệu dịch

Định Tuệ

Viết Bình Luận