Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Facebook là ảo nhưng tạo nghiệp là thật

Facebook là một nơi để bạn có thể kết nối những người thân, thiện hữu tri thức mà cũng là nơi để gây tạo những bất thiện nghiệp; thù hận và bất an.

Một tấm hình “khoe hàng”, hay một câu nói sốc của một hot boy hay hot girl nào đó cả hàng ngàn người vào xem, vừa like và vừa chửi, tạo thêm nghiệp bất thiện và oan trái, đau khổ trong kiếp này và kiếp sau.

Một câu nói hay, một bài kinh có lợi ích giúp mình tu tập, một hành động thiện nguyện; quyên góp bố thí hay hùn phước cúng dường để gieo phước cho mình, có lợi ích cả trong hiện tại và vị lai thì lượng người đọc, xem và share đến trên đầu ngón tay.

Thế mới nói: “Facebook là một nơi để bạn có thể kết nối những người thân, thiện hữu tri thức, những tâm hồn đồng thiện; mà cũng là nơi để gây tạo những bất thiện nghiệp; thù hận và bất an.

Hãy Cẩn thận từng ngôn từ, chỉ một tư tưởng xấu truyền vào một người là bạn đã gieo một nhân đi vào cõi ác, ngược lại chỉ một tư tưởng thiện, một lời Kinh bạn đăng đi vào tư tưởng của một người là bạn đã gieo một nhân thiện đi vào cõi Phật.

FACEBOOK LÀ ẢO NHƯNG TẠO NGHIỆP THIỆN HAY BẤT THIỆN LÀ THẬT.

“Đường này đến thế gian
Đường kia đến Niết Bàn
Ai là đệ tử Phật
Nên ý thức rõ ràng.
(Pháp Cú)

Thích Pháp Như!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT, nguyện cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc
Phật pháp không có BẢN QUYỀN

HOAN NGHÊNH CHIA SẺ, TUYÊN LƯU PHẬT PHÁP

Chia sẻ Pháp là cách cúng dường tối thượng!

Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Tại sao phải đứng bên cạnh người sắp mất để trợ niệm?

Định Tuệ

Ý nghĩa và lợi ích khi tụng niệm thần chú Om Mani Padme Hum

Định Tuệ

Chư Phật, Bồ Tát Không xa lìa chúng ta

Định Tuệ

Điều kiện vãng sanh và lý do không được vãng sanh

Định Tuệ

Phàm phu phát Đại Tâm, tương lai bạn vãng Sanh đến Cực Lạc

Định Tuệ

Điều kiện để được Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc

Định Tuệ

Sai một chút thì tu tập không có cảm ứng

Định Tuệ

Vì sao nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật mỗi ngày?

Định Tuệ

Khuyên người khác quy y có lỗi hay không?

Định Tuệ

Viết Bình Luận