Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Phật giáo căn bản của người Phật tử PDF – Đỗ Đăng Tiến

Kinh sách của Phật Giáo có rất nhiều, nhưng nếu muốn tìm một cuốn sách có đầy đủ các điều căn bản của Phật giáo, hình như rất ít. Cuốn sách này cố gắng đáp ứng điều đó…

Lời dẫn

Kinh sách của Phật Giáo có rất nhiều, nhưng nếu muốn tìm một cuốn sách có đầy đủ các điều căn bản của Phật giáo, hình như rất ít. Cuốn sách này cố gắng đáp ứng điều đó với hai sự việc:

Thứ nhất: Mỗi vấn đề được viết ra từng bài riêng biệt ngắn gọn, đủ ý nghĩa. Việc này cống hiến cho người có ít thời giờ, không phải đọc nhiều Kinh sách, có thể hiểu những vấn đề căn bản của đạo Phật.

Thứ hai: Các Kinh sách thường dùng chữ Hán Việt làm người đọc khó hiểu, hoang mang, v.v…, trong sách này giải thích giúp người đọc hiểu được dễ dàng.

Ước mong đọc giả thu nhận được nhiều điều Đức Phật dạy, và qúy hóa thay mỗi gia đình Phật tử có quyển sách này để mọi người cùng đọc, sẽ mang lại sự lợi lạc không phải là ít.

Sau chót, chân thành cảm tạ và xin phép qúy Thiện tri thức, Phật tử, Cơ quan, Chùa, Nhà Xuất bản, đã viết, dịch, in, ấn tống, xuất bản Kinh sách. Nhờ đó, quyển sách “Phật Giáo Căn Bản” được thành hình đầy đủ.

Phật lịch 2552 – 2009!

Mười điều tâm niệm (Luận Bảo Vương Tam Muội)

01- Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bịnh khổ, vì không bệnh khổ dục vọng dễ sinh.

02- Ở đời đừng cầu không gặp hoạn nạn khó khăn, vì không hoạn nạn khó khăn lòng kiêu căng nổi dậy.

03- Cứu xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu thiệt.

04- Xây dựng sự nghiệp đừng cầu không trở ngại, vì không trở ngại chí nguyện không kiên cường.

05- Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành sinh lòng khinh thường kiêu ngạo.

06- Giao thiệp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

07- Với mọi người đừng cầu tất cả đều thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình lòng sinh tự kiêu.

08- Thi ân đừng mong đền đáp, vì mong đền đáp là thi ân có ý mưu đồ.

09- Thấy lợi đừng nhúng tay vào, vì nhúng tay vào tâm trí bị hoen ố.

10- Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch nhân quả chưa xả.

Mời quý bạn đọc sách Phật giáo căn bản của người Phật tử – Toàn Không Đỗ Đăng Tiến tại file PDF dưới đây.

[pvfw-embed viewer_id=”3069″ width=”100%” height=”600″ iframe_title=”Tâm Hướng Phật” zoom=”auto” pagemode=”none”]

Bài viết cùng chuyên mục

Ngọc Lịch Bửu Phiêu – Một cuốn sách về nhân quả luân hồi – PDF

Định Tuệ

Thiên Đường Du Ký PDF – Thánh Hiền Đường – Đào Mộng Nam

Định Tuệ

Những vấn đề cần biết khi lâm chung PDF – Pháp Sư Thế Liễu

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 2 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám – cư Sĩ Quả Khanh

Định Tuệ

Lược giảng Kinh Pháp Bảo Đàn – Hòa Thượng Tuyên Hóa PDF

Định Tuệ

Niệm Phật Thập Yếu PDF – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Tân Biên Quán Âm Linh Cảm Lục – Thích Trí Minh dịch PDF

Định Tuệ

Hương Sen Vạn Đức PDF – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Định Tuệ

Viết Bình Luận