Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Phật giáo căn bản của người Phật tử PDF – Đỗ Đăng Tiến

Kinh sách của Phật Giáo có rất nhiều, nhưng nếu muốn tìm một cuốn sách có đầy đủ các điều căn bản của Phật giáo, hình như rất ít. Cuốn sách này cố gắng đáp ứng điều đó…

Lời dẫn

Kinh sách của Phật Giáo có rất nhiều, nhưng nếu muốn tìm một cuốn sách có đầy đủ các điều căn bản của Phật giáo, hình như rất ít. Cuốn sách này cố gắng đáp ứng điều đó với hai sự việc:

Thứ nhất: Mỗi vấn đề được viết ra từng bài riêng biệt ngắn gọn, đủ ý nghĩa. Việc này cống hiến cho người có ít thời giờ, không phải đọc nhiều Kinh sách, có thể hiểu những vấn đề căn bản của đạo Phật.

Thứ hai: Các Kinh sách thường dùng chữ Hán Việt làm người đọc khó hiểu, hoang mang, v.v…, trong sách này giải thích giúp người đọc hiểu được dễ dàng.

Ước mong đọc giả thu nhận được nhiều điều Đức Phật dạy, và qúy hóa thay mỗi gia đình Phật tử có quyển sách này để mọi người cùng đọc, sẽ mang lại sự lợi lạc không phải là ít.

Sau chót, chân thành cảm tạ và xin phép qúy Thiện tri thức, Phật tử, Cơ quan, Chùa, Nhà Xuất bản, đã viết, dịch, in, ấn tống, xuất bản Kinh sách. Nhờ đó, quyển sách “Phật Giáo Căn Bản” được thành hình đầy đủ.

Phật lịch 2552 – 2009!

Mười điều tâm niệm (Luận Bảo Vương Tam Muội)

01- Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bịnh khổ, vì không bệnh khổ dục vọng dễ sinh.

02- Ở đời đừng cầu không gặp hoạn nạn khó khăn, vì không hoạn nạn khó khăn lòng kiêu căng nổi dậy.

03- Cứu xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu thiệt.

04- Xây dựng sự nghiệp đừng cầu không trở ngại, vì không trở ngại chí nguyện không kiên cường.

05- Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành sinh lòng khinh thường kiêu ngạo.

06- Giao thiệp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

07- Với mọi người đừng cầu tất cả đều thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình lòng sinh tự kiêu.

08- Thi ân đừng mong đền đáp, vì mong đền đáp là thi ân có ý mưu đồ.

09- Thấy lợi đừng nhúng tay vào, vì nhúng tay vào tâm trí bị hoen ố.

10- Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch nhân quả chưa xả.

Mời quý bạn đọc sách Phật giáo căn bản của người Phật tử – Toàn Không Đỗ Đăng Tiến tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Bát Chánh Đạo: Con đường đến hạnh phúc PDF

Định Tuệ

Tây Phương Du Ký PDF – Truyện kể của Pháp Sư Khoan Tịnh

Định Tuệ

Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức hỏi đáp – Thích Giác Nguyên dịch PDF

Định Tuệ

Đề Cương Kinh Pháp Hoa – Thiền sư Minh Chánh soạn PDF

Định Tuệ

Kinh Lương Hoàng Sám trọn bộ PDF cho bạn đọc tụng

Định Tuệ

Nhặt Lá Bồ Đề PDF – Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ

Định Tuệ

Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh độ tuyển tập – Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam pdf

Định Tuệ

Tứ Niệm Xứ PDF – Sư Bà Hải Triều Âm

Định Tuệ

Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập giảng ký PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận