Tâm Hướng Phật
Vấn Đáp

Có nên tụng Kinh vào ban đêm không? Nên tụng vào lúc nào?

Có người cho rằng không nên tụng Kinh ở nhà vào buổi tối đêm vì sẽ lôi kéo nhiều vong linh về nhà, điều này có đúng hay không?

Có nên tụng Kinh ở nhà vào ban đêm hay không? Có người cho rằng tụng Kinh ở nhà buổi tối đêm sẽ lôi kéo nhiều vong linh về nhà, gây hại người tụng kinh và mọi người trong gia đình, khiến cho cuộc sống gặp nhiều xui xẻo, sức khỏe đi xuống. Điều này có đúng hay không?

Có người cho rằng: “Phật tử tại gia không nên đọc kinh, trì chú sau 19 giờ vì lúc đó người âm rất nhiều. Phật tử tại gia đạo hạnh không cao nên nếu đọc kinh, trì chú buổi tối lâu ngày sẽ bị vong hồn, ma quỷ nhập vào người”. Điều này không chỉ thiếu cơ sở Phật học mà còn khiến cho người sơ học sợ hãi, bất an, thối thất, rơi vào tà kiến.

Trong tinh thần chánh kiến, đọc tụng kinh sách cốt để hiểu lời Đức Phật dạy mà ứng dụng thực hành, đọc kinh hay nghe Pháp vào giờ nào là tùy điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người. Mặt khác, tụng đọc kinh sách hay thực hành các pháp tu đúng Chánh pháp lâu ngày thì tội diệt phước sinh, nhân thiên hoan hỷ, quỷ thần kính trọng, chướng nạn tiêu trừ, thân tâm an lạc.

Ban đầu bạn nghe một điều gì có vẻ mông lung thì không vội tin, đây là ứng xử đúng đắn trong cuộc sống. Nhất là trong quá trình học Phật, cần suy xét kỹ càng, sau đó đối chiếu với kinh điển xem quan điểm đó có phù hợp với tinh thần chánh kiến hay không rồi mới tin hay không. Bạn cũng có thể tham vấn với một vị Tăng (Ni) để giải đáp mối hoài nghi này.

Tìm được thầy sáng và bạn lành trong tu học là điều kiện tiên quyết để tu tập thành công. Nếu không có thiện tri thức chỉ bày thì người học đạo cứ lòng vòng, nhặt được cành lá mà cứ tưởng là lõi cây, thậm chí phải bỏ cuộc hay rơi vào tà kiến phỉ báng.

Học Phật phải lấy kinh điển làm chỗ y cứ, xem kinh cần dùng Tam pháp ấn để thẩm định, nghe thuyết pháp của các bậc thầy hay chia sẻ kinh nghiệm tu tập của đạo hữu phải trong tỉnh thức và chánh kiến. Không nghe vội và tin suông dù điều đó được nhân danh hay là lời của bất cứ ai.

Đúng là khi tụng kinh, rất nhiều các vong linh, thậm chí là thần linh kéo về nghe để được siêu thoát lên những cảnh giới cao hơn. Nhưng việc đó đâu có làm sao, hay nói đúng hơn thì đó là một việc tốt lành.

Đức Phật thuyết ra kinh điển cho tất cả mọi người tụng đọc là để cho tất cả được lợi ích vô lượng, không có phân ra ai được quyền đọc, ai không nên đọc. Và Đức Phật vẫn luôn khuyến khích mọi người tụng kinh điển, như trong kinh Địa Tạng, có một đoạn như thế này:

“…thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào tự biên chép Kinh này, hoặc bảo người khác biên chép, hay tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ-tát, cho đến bảo người khác đắp vẽ, thì quả báo lợi ích thọ hưởng tất sẽ rất lớn.

Vì thế, Phổ Quảng! Nếu thấy có người nào đọc tụng Kinh này, cho đến chỉ một niệm tán thán Kinh ấy hoặc cung kính, thì ông nên dùng trăm ngàn phương tiện mà khuyến tấn để tâm họ chuyên cần và không thoái chuyển. Như vậy trong hiện tại cùng vị lai, họ sẽ có thể được ngàn vạn ức công đức chẳng thể nghĩ bàn.

Nếu các chúng sanh đó nghe danh hiệu của Bồ-tát và thấy hình tượng của Bồ-tát, cho đến chỉ nghe ba chữ, năm chữ, hoặc một bài kệ hay một câu trong Kinh này, thì ở hiện tại họ sẽ thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Trong một tỷ đời ở vị lai, họ sẽ luôn được tướng mạo đoan chánh và sanh vào nhà tôn quý.”

Những kinh điển khác, Đức Phật cũng đều khuyến khích mọi người đọc tụng như thế, chẳng có chia ra đọc ở nhà hay ở chùa, vào lúc sáng hay đêm tối.

Các vong linh trong thế giới vô hình cực kì khốn khổ. Nên họ rất cần sự giúp đỡ. Cách hay nhất để giúp cho họ thoát khỏi cảnh dày vò trong siêu hình, không phải là cúng đồ ăn hay vàng mã, đó chỉ là giải pháp tạm thời, xoa dịu nỗi khổ trước mắt, chứ không phải giải quyết triệt để vấn đề.

Việc quan trọng nhất đó là giúp họ nương vào tiếng tụng kinh, trì chú, niệm Phật mà được siêu thoát lên những cảnh giới cao hơn, thoát ra khỏi kiếp sống ngạ quỷ khổ sở.

NẾU BIẾT RẰNG VIỆC TỤNG NIỆM CỦA MÌNH CÓ THỂ GIÚP CHO NHIỀU CHÚNG SINH THOÁT KHỔ NHƯ VẬY, MÀ LẠI SỢ PHIỀN TOÁI MÀ TỪ BỎ KHÔNG LÀM, TA NÊN TỰ HỎI LẠI MÌNH XEM MÌNH CÓ LÀM ĐÚNG VỚI LỜI DẠY CỦA PHẬT VỀ LÒNG TỪ BI HAY KHÔNG?

Bản thân các vong linh không thể tự mình tụng kinh niệm Phật được, vì vọng tưởng của họ quá mạnh, cực kì khó tập trung, chỉ có thể nhờ vào những người tu hành chân chính mà tu theo. Nội oai lực của những âm thanh kinh chú cũng khiến cho họ được an lành rất nhiều.

Và người nào tu hành, bất luận là xuất gia hay tại gia, càng thành tâm, càng có đạo lực, thì càng giúp cho các vong linh được thoát khổ, được an lạc, được siêu thoát nhiều hơn.

Vì thế những người tu thành tâm, tự nhiên sẽ chiêu cảm nhiều vong linh đến nương nhờ tu theo. Đây là một công đức lớn, vì không chỉ là tụng kinh chú cho bản thân mình, mà còn giúp siêu độ vong linh.

Khi các vong linh đến nghe kinh chú, sẽ khiến ta có một số hiện tượng lạ, nếu vong còn nhiều tập khí xấu, oán niệm, sân hận.v.v… thì thường ta sẽ thấy nổi gai ốc, rờn rợn. Tu theo ta một thời gian sẽ hết.

Nếu vong linh biết tu, tâm tính sẽ được chuyển hóa, thiện lương hơn, thì sẽ có hiện tượng ngáp, chảy nước mắt, nước mũi. Nói chung việc này không gây ra nguy hại gì đáng kể.

Nếu có các vong linh kéo về nghe, thì các vong ấy cũng đều là những vong muốn hướng thiện, (còn các vong mang từ trường xấu, cố chấp không hướng thiện nghe tiếng kinh sẽ thấy kinh sợ mà bỏ ra xa) họ được nghe kinh rồi tâm thức sẽ được thăng hoa, siêu thoát lên cảnh giới cao hơn, tỏa ra những từ trường tốt hơn.

Thậm chí có nhiều vong nhờ nghe kinh chú mà được đầu thai về cõi lành, hoặc siêu sinh lên thiên giới, vãng sinh về Tịnh Độ, phước đức, công đức của người tụng kinh vì thế mà càng tăng thêm nhiều lần, trở nên lớn lao vô biên vô lượng.

Tâm Hướng Phật/Th!

Bài viết cùng chuyên mục

Phải nắm bắt mức độ tùy thuận chúng sanh như thế nào?

Định Tuệ

Vì sao niệm Phật mười niệm có thể diệt trừ tội nhiều kiếp?

Định Tuệ

Vợ chồng nên làm thế nào để sinh con theo ý muốn?

Định Tuệ

Thế nào gọi là lục đạo, cái gì gọi là luân hồi?

Định Tuệ

Người còn ăn thịt có được tụng Thần Chú hay không?

Định Tuệ

Hỏi đáp về Chú Lăng Nghiêm – Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải

Định Tuệ

Vì sao có hiện tượng nhiều người bị hành, bị trêu do nơi đất ở?

Định Tuệ

Trong lúc nguy cấp niệm A Di Đà Phật hay Quán Thế Âm Bồ Tát?

Định Tuệ

Có nên mở máy niệm Phật tụng Kinh trong nhà?

Định Tuệ

Viết Bình Luận