Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

23 cách tạo phước đức và công đức vô lượng

Khuyên bảo người khác niệm Phật, tu tập, khuyên người phóng sinh, làm thiện, sống tốt, khuyên người ăn chay – không sát sinh…

1. Giữ Ngũ giới, và Tu Thập Thiện Nghiệp, Hiếu Kính Cha Mẹ.

2. Trì tụng Thần chú nhà Phật. Đây là cách tạo ra công đức vô lượng, không thể nghĩ bàn. Dễ thực hiện. Bạn có thể trì nhiều loại chú khác nhau. Phổ biến nhất là Chú Đại Bi, Lục Tự Đại Minh Chú , Chú Dược Sư ….

3. Đọc/tụng/thọ trì Kinh Phật. Bạn đọc Kinh Phật gì mình thấy phù hợp thấy thích là được. Không cần phải phân vân nên tụng Kinh này hay Kinh kia, Kinh nào nhiều công đức hơn, đã là Kinh Phật thì tụng Kinh nào cũng đều có công đức cả. Cũng không nhất thiết phải ngân nga như các nhà Sư ở trong chùa, cứ đọc bình thường là được.

Có 4 cấp độ:

– Cấp 1: Đọc (Nhìn Kinh và đọc).
– Cấp 2: Tụng (Học thuộc lòng không cần nhìn Kinh).
– Cấp 3: Thọ trì (Nhớ, hiểu, áp dụng và duy trì thực hành hàng ngày vào cuộc sống)
– Cấp 4: Giảng nói cho người khác nghe, hiểu và thực hành theo.

Cứ tăng một cấp thì công đức cũng từ đó tăng thêm rất nhiều lần.

4. Niệm Phật, niệm danh các vị Đại Bồ Tát. Ví như niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát; Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát , Nam Mô Dược Sư Phật …. Đây là cách tạo công đức dễ dàng nhất. Bạn không phải ngồi đọc như tụng Kinh, không cần phải nhớ các bài chú quá dài, bạn chỉ cần niệm danh hiệu các Ngài mọi lúc mọi nơi: Lúc đi đường, lúc làm việc nhà, lúc nấu ăn, lau nhà … lúc chờ xe buýt, lúc không có việc gì làm…ai ai cũng có thể làm được.

5. Biên Chép Kinh, chép chú. Cách này mất khá nhiều thời gian nhưng công đức mang lại thì vô cùng to lớn, không thể tính kể. Khi chép Kinh, Chú đầu bạn sẽ không bị vọng tưởng như lúc tụng đọc mà tập trung vào từng câu Kinh, câu Chú để chép.

6. Nghiên cứu Phật Pháp và Hoằng dương Phật Pháp. Cách dễ nhất và tiếp cận được nhiều người nhất là thông qua mạng xã hội: Facebook, youtube….. Đây là một hình thức bố thí Pháp, công đức vô lượng, không thể nghĩ bàn.

7. Nghe Pháp Âm Mầu Nhiệm (Nghe các sư Giảng Pháp tại chùa hoặc đơn giản hơn là lên mạng tìm và nghe các bài giảng Pháp): Người nghe Pháp hiểu và thực hành theo cũng tạo ra công đức vô lượng.

8. Lạy Phật (năm vóc sát đất), lễ kính Phật, Đại Bồ Tát. Hàng ngày nếu bạn có thời khóa tu thì nên dành thời gian để lễ, lạy các vị Phật, Đại Bồ Tát… Hoặc khi nào có điều kiện thì bạn thực hiện. Có ban thờ Phật thì quá tốt. Trong trường hợp không có ban thờ Phật, thậm chí không có tượng Phật, bạn có thể quỳ và lạy Phật bất cứ nơi đâu (trừ những chỗ bất tịnh) và trong đầu quán tưởng đến các Ngài là được. Trong quá trình lạy Phật bạn nên kết hợp xưng tán công đức của Như Lai và tùy hỷ công đức của các Ngài.

9. Sám hối nghiệp chướng và hồi hướng công đức hàng ngày. Sám hối với oan gia trái chủ – sám hối tập khí, phiền não – sám hối các việc xấu tạo ra trong quá khứ và hiện tại. Việc sám hối hàng ngày giúp chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu trừ tập khí xấu: giảm ngã mạn….càng ngày việc tu hành của ta ngày càng thêm tinh tấn, cuộc sống sẽ tốt đẹp lên. Sau khi sám hối và tu tập thì nên Hồi hướng công đức cho Tam Bảo và gia đình và cho các chúng sanh mau có duyên lành Phật Pháp.

10. Cúng dường/ Thờ Phật tại gia. Nếu nhà có ban thờ Phật, hàng ngày bạn có thể tự làm đồ ăn chay, hoặc mua hương, hoa, đèn và các đồ trang trí để cúng dường lên ban thờ Phật. Nếu nhà không có ban thờ Phật bạn có thể mua đồ và mang lên chùa cúng dường Phật. Công đức cúng dương Phật thì không thể nghĩ bàn, nhiều không tính kể.

11. Quy Y Tam Bảo trở thành đệ tử nhà Phật. Quy Y Tam Bảo và luôn tín tâm vững chắc với Tam Bảo. Hàng ngày bạn thực hiện việc tự quy y. Lời nói quy y có tam quy, tam kết như sau: Con là…(tên tục) suốt đời quy y Phật, suốt đời quy y Pháp, suốt đời quy y Tăng (nói 3 lần). Quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi (nói 3 lần)

12. Trong tâm luôn nghĩ nhớ đến Phật, niệm Phật. Nếu không có điều kiện thực hiện các việc trên, bạn chỉ cần hướng tâm mình nghĩ, nhớ đến các vị Phật, Đại Bồ Tát với một tấm lòng thành kính là bạn đã tạo ra được công đức rồi.

13. Ăn chay, kiêng sát sanh. Đây cũng là một cách tạo ra công đức. Nếu như không thể ăn chay trường bạn có thể linh hoạt ăn chay ngày rằm, mồng một, nếu hơn nữa thì ta ăn chay ngày thập trai (1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30).

14. Vẽ tranh, ảnh Phật- Bồ Tát. Bạn không cần phải có năng khiếu, phải vẽ đẹp, bạn chỉ cần thành tâm, dồn hết công sức và niềm tôn kính của mình vào bức tranh là được. Trường hợp không thể vẽ bạn có thể in tranh Phật và tự tay tô điểm, trang trí tranh Phật. Đây cũng là một cách tạo ra công đức lớn không thể tính đếm.

15. Phóng sinh thường xuyên. Nếu không có điều kiện làm hằng ngày thì bạn có thể làm hàng tháng. Lưu ý: Khi chọn mua vật phóng sinh bạn không nên dặn hay đặt trước với người bán, vì như vậy người bán họ sẽ phải gom cho bạn đủ số lượng thì công đức phóng sinh sẽ bị giảm đáng kể. Cách tốt nhất là mỗi ngày đi chợ bạn thấy con vật nào còn sống khỏe thì cứ mua ngẫu nhiên về và phóng sinh. Nên phóng sinh các loài thủy tộc dễ sống như: Lươn, chạch, ốc, cá trê, cá lóc hoặc các loại chim, dế…. Không nên mua các con vật phóng sinh ở gần đền, chùa nơi mà người ta cố tính bán cho người đi chùa phóng sinh, làm như vậy là mình đang tiếp tay cho họ bắt gom động vật cho mình phóng sinh. Công đức của việc phóng sinh thì không thể nghĩ bàn.

16. Ấn tống Kinh sách hàng tháng. Gieo duyên Phật Pháp cho chúng sinh thì ngay trong kiếp này hoặc kiếp sau bạn sẽ được người khác giúp đỡ trong tu tập Phật Pháp (được gieo duyên lại….), tăng trí huệ, tăng phước báu vô lượng. Chú ý khi ấn tống Kinh, sách: Phải cho tặng đúng đối tượng, có những ghi chú nhỏ giúp họ cẩn thận hơn trong bảo quản Kinh sách, tránh tình trạng phạm tội khinh nhờn hoặc phỉ báng Kinh Phật.

17. Khuyên bảo người khác niệm Phật, tu tập, khuyên người phóng sinh, làm thiện, sống tốt, khuyên người ăn chay – không sát sinh…

18. Tài thí: Bố thí Từ Thiện ủng hộ tiền bạc, vật chất cho các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, tai nạn, hiến máu….

19. Làm công quả ở chùa, xây dựng chùa, kêu gọi cho nhà chùa.

20. Thực hành bát quan trai.

21. Phát Bồ đề tâm. Rải tâm từ bi đến tất cả muôn loài (Để có tâm từ bi thì chúng ta cần quán từ bi hàng ngày).

22. Thực hành hạnh nhẫn nhục , tu hạnh Quán Âm, hạnh Phổ Hiền, hạnh nguyện Địa Tạng Bồ tát.

23. Bảo vệ, cứu giúp, bố thí cho chúng sinh. (Bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người yếu thế, an ủi giúp đỡ người đang gặp khó khăn, sợ hãi, cứu người, cứu vật hoạn nạn….

Thầy Thích Tuệ Nhật.
Nguồn: FB Phật giáo Việt Nam, sưu tầm

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT, nguyện cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc
Phật pháp không có BẢN QUYỀN
HOAN NGHÊNH CHIA SẺ, TUYÊN LƯU PHẬT PHÁP
Chia sẻ Pháp là cách cúng dường tối thượng

Bài viết cùng chuyên mục

Làm thế nào để phân biệt hai chữ Thiện Ác?

Định Tuệ

Đại nguyện của Địa Tạng Bồ Tát

Định Tuệ

Nếu không hạ thủ công phu thì đó chỉ là đùa giỡn với Phật pháp

Định Tuệ

Bệnh tật từ đầu mà có? Vì sao người mắc bệnh nặng, người khỏe mạnh?

Định Tuệ

Họa từ miệng mà ra – Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất

Định Tuệ

Thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni tiếng Phạn và tiếng Việt

Định Tuệ

15 điều khẩu truyền trân quý về chú Lăng Nghiêm – HT Tuyên Hóa

Định Tuệ

Dùng tâm niệm Phật quý vị nhất định thượng phẩm thượng sanh

Định Tuệ

Công phu sâu hay cạn là gì?

Định Tuệ

Viết Bình Luận