Tâm Hướng Phật
Vấn Đáp

Thế nào gọi là lục đạo, cái gì gọi là luân hồi?

Đạo Phật nói lục đạo luân hồi, rất nhiều người trong xã hội không hiểu thế nào gọi là lục đạo, cũng không biết cái gì gọi là luân hồi?

Hỏi:

Đạo Phật nói lục đạo luân hồi, rất nhiều người trong xã hội không hiểu thế nào gọi là lục đạo, cũng không biết cái gì gọi là luân hồi?

– Đáp :

Muốn nói rõ điều này phải cần rất nhiều thời gian, thường xuyên nghe giảng Kinh thì sẽ hiểu những vấn đề này. Vì vấn đề này ý nghĩa rất rộng, chỉ trong một thời gian ngắn thì không thể giải thích hết được.

Trước tiên phải biết con người có ba đời, có kiếp quá khứ, có kiếp tương lai, con người không phải chết rồi là hết, nếu vậy thì dễ dàng quá rồi.

Trên thực tế, sau khi chết, bạn sẽ phải đi đầu thai, khi đầu thai có tổng cộng là sáu đường, đó gọi là lục đạo. Phía trên là cõi Trời, đạo đầu tiên của lục đạo, cõi A Tu La cũng là cõi Trời, và cõi Người, đây gọi là “Tam Thiện Đạo”. Ba đường phía dưới gọi là “Tam Ác Đạo”, gồm có Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục.

Sau khi chết bạn đi đến đâu, đây là vấn đề rất quan trọng. Trong lục đạo, tuổi thọ ở cõi người ngắn, tuổi thọ ở cõi trời dài, tuổi thọ ở cõi quỷ dài, tuổi thọ ở cõi địa ngục dài. Vì thế con người khi chết rồi đừng sợ, bạn phải biết mình đi về đâu.

Ai làm chủ lục đạo? Chính bản thân mình làm chủ, tập khí làm chủ. Ví dụ như là sở thích, nếu bạn thích ca hát thì chắc chắn bạn sẽ tụ tập với những người bạn ca hát, bạn thích bài bạc thì chắc chắn bạn thường tụ tập với những người bài bạc, đó chính là sở thích của bạn. Cho nên bạn thích điều gì thì bạn sẽ đi vào con đường đó, hễ bạn thích thì bạn sẽ bị dẫn dụ, bản thân không làm chủ được, thì sẽ tùy nghiệp lực lôi đi.

Chúng ta lúc bình thường hiểu rõ đạo lý này, phải trau dồi sở thích của mình, phải là những sở thích tốt, không có những sở thích xấu.

Phải là mặt tốt, không có những mặt xấu, làm xấu tạo tội chắc chắn là đi vào đường ác. Cho nên người niệm Phật chắc chắn là sẽ ở cùng niệm Phật.

Hoà Thượng Tịnh Không!
Nam Mô A Di Đà Phật

Bài viết cùng chuyên mục

Phải nắm bắt mức độ tùy thuận chúng sanh như thế nào?

Định Tuệ

Một câu A Di Đà Phật có thể diệt hết thảy trọng tội

Định Tuệ

Khi niệm hương cúng Phật thì nên niệm danh hiệu Phật nào trước?

Định Tuệ

Vợ chồng nên làm thế nào để sinh con theo ý muốn?

Định Tuệ

Người còn ăn thịt có được tụng Thần Chú hay không?

Định Tuệ

Làm thế nào vừa tu phước vừa tu huệ?

Định Tuệ

Nguyên nhân của dấy khởi kiếp đao binh

Định Tuệ

Ngày ngày kiên trì tụng kinh niệm Phật, sám hối

Định Tuệ

Phải tu học như thế nào mới có thể nắm chắc việc vãng sanh?

Định Tuệ

Viết Bình Luận