Tâm Hướng Phật
Vấn Đáp

Nên tụng Kinh gì cho người mới mất để vãng sanh về cõi lành?

Tụng kinh cho người mới mất là việc ai cũng có thể làm. Nhưng nên tụng Kinh gì cho người mới mất để họ sớm được vãng sanh về cõi lành?

Tụng kinh cho người mới mất là việc ai cũng có thể làm. Chỉ cần trong suốt thời gian bao nhiêu ngày tụng kinh đó: Bạn ăn chay, giữ ngũ giới, kiêng cử Ngũ vị tân và có một nơi sạch sẽ, yên tĩnh là được. Vong linh nhờ nơi công đức tụng kinh này sẽ sớm được vãng sanh về cõi lành.

Lại bạn tự mình tụng kinh cho người thân là tốt nhất, đừng nhờ thầy gọi thợ làm chi, tốn kém và chẳng ích lợi gì cho người đã khuất đâu. Tại sao thế? Bởi thời mạt pháp này thỉnh được bậc tu hành chân chính đến giúp là vô cùng khó. Đa phần tụng kinh đám là để lấy tiền. Mà người tụng đã dính vào danh lợi thì tâm không chí thành, tâm không chí thành thì tụng kinh không thể cảm ứng được!

Người thân của ta mới mất đi, ta đau lòng, thương tiếc, ta muốn làm điều gì đó lợi lạc cho người đã khuất mà chẳng biết làm gì hoặc làm thế nào là tốt nhất cho họ. Ta cũng chưa bao giờ biết được rằng: Họ đang tột cùng trong nỗi hoang mang, cô đơn và đói khổ! Họ chỉ mong con cháu có thể làm điều gì đó giúp đỡ cho họ mà vô phương báo cho chúng biết. “Bởi chúng cũng như ta, lúc còn sống luôn nghĩ rằng chết là hết. Nào có biết chết rồi lại đau đớn, đói khát và vất vưởng như thế này đâu!?”

Theo Kinh Địa Tạng, Bồ Tát dạy:

“Những chúng sinh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe đặng danh hiệu của một Ðức Phật, danh hiệu của một Bồ tát hay danh hiệu của một Bích Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả.

Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác, sau khi người mạng chung, hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lợi làm tất cả việc về Thánh đạo, thời trong bảy phần công đức người chết nhờ đặng một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó.

Bởi vì cớ trên đây, nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai, nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành thời đặng hưởng trọn phần công đức.”

Nên tụng Kinh gì cho người mới mất?

Câu trả lời là còn tùy.

1. Nếu người thân của bạn trước khi mất có tu học Phật pháp

Bạn phải tụng đọc theo Pháp mà họ từng tu tập, nghĩa là:

Khi còn sống họ trì chú thì nào thì bạn trì chú ấy. Đừng làm khác đi, nghĩa là họ tụng chú Đại Bi thì bạn cũng chỉ nên tụng chú Đại Bi, đừng tụng chú khác.

Khi còn sống họ tụng kinh gì thì bạn tụng kinh ấy. Nghĩa là họ thường tụng kinh A Di Đà thì bạn chỉ nên tụng kinh A Di Đà, đừng tụng kinh khác.

Khi còn sống, họ tu Tịnh Độ, niệm Phật cầu vãng sanh, thì bạn chỉ nên niệm Phật. Sau đó hồi hướng công đức giúp họ được cao đăng Sen Phẩm nơi cõi Cực Lạc.

2. Nếu khi còn sống họ chưa từng biết đến Phật pháp

Trường hợp này chiếm đa số trên thế gian, và để giúp họ một cách tốt nhất thì bạn nên tụng Kinh Địa Tạng. Sức siêu độ vong linh của Kinh Địa Tạng vô địch ở chỗ: Vong linh nghe kinh sẽ minh lý tội phước, nhân quả. Nhờ minh lý mà bức màn vô minh che phủ tâm thức của họ được gỡ bỏ. Họ minh lý ắt sẽ phát tâm sám hối tội lỗi của mình. Một niệm sám hối ấy khởi lên ngay lập tức sẽ được sức Bổn Nguyện của Ngài Địa Tạng nhiếp hộ. Nhờ đó sẽ được siêu thoát về các cảnh giới lành. (Đa phần sẽ tái sanh lên các cõi trời của chư Thiên. Nếu tái sanh nơi cõi người cũng sẽ vào được nơi tốt lành, lớn lên sẽ gặp duyên học Phật.)

Như vậy, tụng Kinh Địa Tạng là câu trả lời cho câu hỏi: Nên tụng kinh gì cho người mới mất!

Cách tụng kinh cho người mới mất

Trước khi tụng kinh cho người mới mất, bạn phải khắc cốt ghi tâm điều này:

  1. Chớ sát sinh trong nhà, dù con trùng con kiến cũng không nên giết chúng.
  2. Chỉ nên cúng chay, tuyệt đối không cúng mặn. Tại sao thế? Bởi sát sinh cúng mặn sẽ khiến tội của người mất tăng thêm rất nhiều lần.
  3. Người tụng kinh phải ăn chay trường, giữ giới và kiêng ngũ vị tân; Ít nhất là trong bao nhiêu ngày phát nguyện tụng kinh đó phải kiêng cữ. Tại sao thế? Vì nếu bạn ăn mặn tụng kinh sẽ chẳng có cảm ứng gì. Nếu ăn ngũ vị tân thì thân thể hôi hám, chư thiên và hộ pháp không đến hộ trì.
  4. Người tụng kinh trước khi tụng tắm rửa sạch sẽ, nếu có gia đình thì trong thời gian tụng kinh nên kiêng quan hệ. Lý của việc này hơi vi tế, nói không được, tốt nhất là nên như thế.

Bởi người chết ở trong giai đoạn này vô cùng bơ vơ, khổ sở, đói khát… họ chỉ mong con cháu giúp đỡ mình mà không cách chi báo cho chúng nó biết được! Cho nên khi tụng kinh phải cố gắng tụng cho trọn vẹn cả bộ, đừng hời hợt trì tụng, vong linh biết họ rất đau lòng và dễ khởi tâm sân hận. Một niệm sân hận khởi lên trong cảnh giới Thân Trung Ấm này vô cùng khủng khiếp, có thể khiến họ đọa ngay lập tức vào trong ba ác đạo!”

Cách niệm Phật hồi hướng cho người mới mất

Nếu bạn do điều kiện không thể ăn chay để tụng kinh cho người mới mất thì bạn nên niệm Phật. Thực ra niệm Phật là diệu pháp, có thể khiến cho người mới mất được ra khỏi sanh tử luân hồi. So với tụng kinh thì niệm Phật hồi hướng cho người mới mất tốt hơn gấp ngàn lần. Chỉ là, pháp này dễ quá nên hiếm người có thể tin nhận được. Bởi vậy nên chư Tổ thường than: “Chúng sanh cang cường khó độ” là như thế!

Do đó: Nếu bạn do điều kiện không thể ăn chay để tụng kinh cho người mới mất thì bạn nên niệm Phật. Theo Mật giáo thì trong vòng 49 ngày, vong linh thường ở trong cảnh giới Thân trung ấm. Người thân lúc này niệm Phật cho họ tốt hơn nhiều so với tụng kinh. Ở Việt Nam ta đa phần mọi người không biết, cứ tưởng tụng kinh là tốt mà chẳng biết rằng:

Vong linh trong vòng 49 ngày này nếu thấy con cháu vì mình mà niệm Phật, họ sẽ về nương theo đó mà tu tập. Chỉ cần họ phát tâm niệm Phật 1 câu thôi, sẽ thấy đức A Di Đà cùng Thánh chúng hiện ra trước mặt. Khi ấy vong linh phát một niệm xin quy y là vãng sanh về Cực lạc, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử luân hồi. Đây là giáo lý của Mật giáo, không phải Tuệ Tâm tôi bịa ra đâu nhé. Như thế, bạn có thể niệm Phật hồi hướng cho người mới mất như sau:

1. Bạn tùy theo sức của mình mà chia thời khóa. Nếu có thời gian thì ngày 2 thời, buổi sáng và buổi tối, mỗi thời niệm Phật 1h. Nên niệm Phật vào một thời gian cố định. Ví như 6h sáng bắt đầu chẳng hạn, thì ngày nào cũng bắt đầu từ 6h sáng; Bạn ngồi trước bàn thờ, nếu nhà chẳng có bàn thờ thì chọn một phòng sạch sẽ, gọn gàng và thanh tịnh. Nếu có hương thì thắp 1 nén, nếu chẳng có thì thôi.

2. Thắp hương xong, bạn âm thầm triệu thỉnh bằng cách khấn thế này: “Nam mô A Di Đà Phật! Hôm nay ngày tháng năm… con vì vong linh tên là… mà phát nguyện niệm hồng danh Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu nguyện đức Phật A Di Đà từ bi phóng quang gia hộ cho vong linh… được khai tâm, được về nơi đây, cùng với con niệm hồng danh của Ngài. Nguyện đức Phật từ bi gia bị cho vong linh… nghe được danh hiệu của Ngài và phát tâm niệm danh hiệu của Ngài. Nam mô A Di Đà Phật”. Khấn như thế xong thì bạn tụng nghi thức này: Nghi thức niệm Phật.

3. Tụng xong nghi thức ấy, bạn ngồi niệm Phật thêm khoảng 1h. Niệm Phật xong thì hồi hướng như thế này: “Nam mô A Di Đà Phật! Con nguyện hồi hướng công đức niệm Phật này cho hương linh tên là… và Pháp giới chúng sanh. Con cầu nguyện đức từ Phụ phóng quang gia hộ cho tất cả cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây phương Tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật”

Cách này dành cho người không có điều kiện để ăn chay. Tuy thế, nếu không ăn chay được thì cũng phải kiêng Ngũ vị tân, giữ các giới sát đạo dâm vọng…

Thường thì trong vòng 49 ngày vong linh phát tâm niệm Phật theo bạn thì sẽ được vãng sanh; nếu chẳng chịu niệm Phật thì cũng nhờ phước đức vô lậu nơi danh hiệu Phật, sẽ được vãng sanh về các cõi lành.

Nguồn: Tuệ Tâm!

Bài viết cùng chuyên mục

Người còn ăn thịt có được tụng Thần Chú hay không?

Định Tuệ

Tận hư không khắp Pháp giới hết thảy pháp là chính mình

Định Tuệ

Có nên tụng Kinh vào ban đêm không? Nên tụng vào lúc nào?

Định Tuệ

Trước khi thờ hình tượng Phật Bồ Tát thì phải nên làm gì?

Định Tuệ

Thân trung ấm còn có cơ hội niệm Phật vãng sanh không?

Định Tuệ

Đến khi nào thì tất cả chúng sanh thảy đều thành Phật?

Định Tuệ

Một câu A Di Đà Phật có thể diệt hết thảy trọng tội

Định Tuệ

Người chết rồi có thật sự cần phải gọi hồn không?

Định Tuệ

Vì sao đệ tử Phật gặp nhau chắp tay xưng danh A Di Đà Phật?

Định Tuệ

Viết Bình Luận