Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Ý nghĩa chân thật của phong thủy – Cảnh tùy tâm chuyển

Mình không có phước thì bất kể ở nơi nào cũng xấu thôi, phong thủy sẽ do mình chuyển đổi, nhà Phật có nói “Cảnh tùy tâm chuyển” chính là vậy.

Có người hỏi từ xứ đến nay rất nhiều lịch đại hoàng đế quý tộc, họ hình như đều không có được cái phong thủy tốt, thật ra ngay khi đó họ đều được phong thủy tốt. Nhưng phong thủy có thể biến đổi, vả lại phong thủy có thể tùy người mà biến đổi, rất ít người hiểu được đạo lý này.

Thí dụ nói cưới gả cho người này và ở nơi này phong thủy rất tốt, ở rất thuận lợi, gia đình mỹ mãn sự nghiệp thuận lợi, chẳng có gì không thuận cả, còn khi dời đi nơi khác thì chưa chắc, thậm chí ở chỗ đó sẽ gặp nhiều tai nạn, lý do gì vậy? Đó là tánh cách của họ không tương đồng, người Trung Quốc có nói là “bát tự” không giống nhau.

Cho nên nói, với anh A thì phong thủy tốt, với anh B thì chưa hẳn, với anh B tốt nhưng với anh C cũng chưa hẳn. Phong thủy đó nhất định phải phối hợp với tính cách tu dưỡng cá nhân của mỗi người, sinh hoạt tập quán bản thân cá nhân và cái tình túy của bản thân, môi trường đối với tinh thần sinh hoạt của bạn, hoàn cảnh vật chất với tinh thần sinh hoạt của bạn được phối hợp đúng lúc đúng chỗ thì là phong thủy tốt, chỉ có thế thôi. Những người hiểu được đạo lý này thì họ không bị kẻ khác sắp đặt, bản thân hoàn toàn tự chủ được vậy thì sẽ tốt rồi.

Cho nên những thầy coi phong thủy thường có một câu rất khéo léo, đó là câu “đất phước người phước ở”. Họ giúp bạn tìm được chổ phong thủy tốt, về sau bạn ở nơi đó nếu có gặp xui xẻo rồi, không như ý rồi, họ sẽ nói rằng “đây không phải là trách nhiệm của tôi, đây vốn là đất phước, tại anh không phước thôi”, họ chỉ dùng một câu là đã chặn đứng bạn lại rồi, vậy là đã biết hàm ý trong câu nói của họ rồi, nếu bạn thật sự hiểu rõ hà tất phải đi tìm đến họ? Chỉ cần tu phước là được rồi? Mình không có phước thì bất kể ở nơi nào cũng xấu thôi, phong thủy sẽ do mình chuyển đổi, nhà Phật có nói “Cảnh tùy tâm chuyển” chính là vậy.

Tâm của bạn thiện, tâm của bạn tốt, dù là ở nơi hoàn cảnh không tốt nó sẽ biến thành tốt, còn tâm không thiện, hành vi bạn bất chánh, cho dù phong thủy rất tốt bạn đến ở nơi đó cũng biến thành xấu đi, biến thành hư hoại, đúng là Phật đã nói câu “Cảnh tùy tâm chuyển”.

Cho nên mọi người phải biết đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này. Điều quan trọng nhất là phải có tâm tốt, phải làm việc tốt và làm người tốt thì bất kể bạn ở đâu nó đều cát tường cả.

Hòa Thượng Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Điều gì tạo nên phước sung mãn ở mai sau?

Định Tuệ

4 nguyên tắc vàng để chuyển nghiệp nghèo

Định Tuệ

Tám ngọn gió đời: Sự nghiệp người tu với tám ngọn gió

Định Tuệ

10 dấu hiệu cho biết bạn sẽ đi về cõi lành trong tương lai

Định Tuệ

Không làm tan vỡ chuyện hôn nhân của người

Định Tuệ

Tiết kiệm, chịu khổ một chút có thể giúp đỡ chúng sanh một chút

Định Tuệ

Ngày niệm 5 vạn câu Phật hiệu, biết trước ngày giờ tự tại vãng sanh

Định Tuệ

Biết trước ngày giờ y nguyện vãng sanh lưu lại hương thơm trên cơ thể

Định Tuệ

Sự nhiệm mầu của Kinh Địa Tạng và Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

Định Tuệ

Viết Bình Luận