Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Người tu hành hãy nói về Phật Pháp, cầu sanh Tây Phương

Khi mở miệng, hãy nói về Phật Pháp, cầu sanh Tây Phương. Chủng tử “thói quen thế tục” bạn đã trồng trong tâm quá đủ rồi, do đó, đừng nên tiếp tục nói những lời thế tục, thi phi nữa!

Không được hai, ba người tụm lại nói chuyện lăng nhăng, hoặc kết bè đảng, phê bình người này kẻ nọ, thị phi đúng sai, trong lúc họ không hiện diện. Nếu làm vậy sẽ dễ gây ra sự bất an trong chúng, phạm vào giới quấy nhiễu đại chúng.

Tu hành đừng nên thị phi, chê bai, nói xấu người khác, đừng đặt điều.

Khi nói, lời lẽ cần phải nhẹ nhàng, chân thật “chỉ nói điểm chính và đơn giản”. Khi lời không cần phải thốt ra thì đừng nói!

Trong đạo Phật, sợ nhất là nói thị phi. Kẻ nói chuyện thị phi là kẻ thị phi “không đáng tin cậy”, chỉ tạo khẩu nghiệp. Tu hành chính là ở chỗ này mà tu thành, nếu không thì là kẻ chỉ biết ăn ngày ba bữa!

Đừng phê phán người khác là sai, là có lỗi. Lời nói một khi thốt ra là đã sai rồi. Do đó cái miệng thật quan trọng lắm!

Đừng nói thị phi, vì nói thị phi thì sẽ dẫn tới thất bại, và khiến kẻ khác không được yên ổn.

Muốn nói gì về người khác, trước hết hãy tự hỏi lương tâm mình.

Mỗi ngày phải tự huấn luyện để lòng đừng tham, đừng nói lăng nhăng.

Có kẻ khi nói thường làm cho người nghe phiền não, tâm không thể an định, khiến người nghe không biết phải xử lý làm sao cho đúng. Đã vậy y còn làm người ta phải nghe y mà chẳng biết y có nghe cho họ chăng? Kết quả là người nghe phiền não, buồn bực, không cách gì giải khai nổi.

Tu hành cần phải trong ngoài nhất trí, không tự mâu thuẫn, nghĩa là không được “khẩu thị tâm phi” (miệng nói một đằng, tâm nghĩ một ngả).

Tu hành phải chú ý đến khẩu nghiệp. Miệng tốt thì tâm mới tốt. Đừng cho rằng: “Tôi miệng tuy không tốt, song lòng tốt”!

Sau khi xuất gia rồi, trong chùa vẫn có kẻ nói chuyện thị phi. Song lẽ bạn đừng cùng bọn họ nói thị phi là đủ. Đừng nên cứ mở miệng là thị phi hoài. Kẻ nào nói phiếm, lẻo mép về chuyện người khác, thì y là kẻ thị phi.

Hễ có thời giờ rảnh rỗi, bạn hãy lạy Phật, niệm Phật.

Những lời dạy của Hòa thượng Quảng Khâm!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Bạn có thật sự bận rộn chăng? Tôi chẳng thấy vậy

Định Tuệ

Chúng ta đừng bao giờ oan trái với ai

Định Tuệ

Phụ nữ biết tu học Phật Pháp mang lại nhiều lợi ích cho gia đình

Định Tuệ

Thời gian không đợi chờ một ai

Định Tuệ

Đối với người tu học, trong quan hệ vợ chồng làm sao mới đúng?

Định Tuệ

Tiết kiệm tài phú như thế nào là thù thắng nhất?

Định Tuệ

Ấn Quang Đại Sư khai thị cách dạy dỗ con cái

Định Tuệ

Bài văn khuyến tu – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Tu hành là tu sữa hành vi, lời nói, ý nghĩ của chính mình

Định Tuệ

Viết Bình Luận