Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Tiết kiệm, chịu khổ một chút có thể giúp đỡ chúng sanh một chút

Tiết kiệm một chút, chịu khổ một chút thì có thể giúp đỡ chúng sanh một chút. Người hay giữ tâm này chính là người có hạnh “thay chúng sanh chịu khổ”.

Ngày nay, không ít người giàu có, nếu như bạn có thể đem đời sống giàu có của mình hạ thấp xuống một bậc, bạn đem tiền của đi bố thí, đi giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, đời sống của bạn hạ xuống một bậc đồng nghĩa với khổ hơn, nhưng đó là hạnh “thay chúng sanh chịu khổ”.

Cư sĩ Liễu Phàm trong Liễu Phàm Tứ Huấn đã viết, vợ chồng Viên Liễu Phàm cứ mỗi mùa đông, họ may quần áo cho con cái nào là áo bông, áo len,… ông liền nghĩ đến những người nghèo không có áo ấm mặc.

Ông đem bán áo bông để làm áo gòn, như vậy thì một bộ có thể đổi được ba bốn bộ, người trong nhà không thiếu mà còn có thể dư ra bố thí cho người khác, “thay khổ cho chúng sanh”.

Cho nên chúng ta ở trong cuộc sống, tiết kiệm một chút, chịu khổ một chút thì có thể giúp đỡ chúng sanh một chút. Người hay giữ tâm này chính là người có hạnh “thay chúng sanh chịu khổ”. Chúng ta cũng phải luôn giữ tâm này.

Thế gian người khổ rất nhiều, đời trước chúng ta tu được chút phước, không nên hưởng hết ngay trong đời này, phải biết không ngừng tiếp tục tu phước thì phước báu của chúng ta không thể cùng tận, ngược lại phước báu sẽ kéo dài.

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG.
_()_ A DI ĐÀ PHẬT _()_

Bài viết cùng chuyên mục

Chỉ có cảnh giới của Phật A Di Đà là nơi an lành vĩnh viễn

Định Tuệ

Không phóng dật mà ít muốn biết đủ sẽ mang lại nhiều lợi ích

Định Tuệ

Hãy cảm ơn người mắng chửi ta vì họ giúp ta tiêu trừ ác nghiệp

Định Tuệ

Kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ bằng cách nào?

Định Tuệ

Đạo Phật không có quan niệm về vấn đề kỵ tuổi trong hôn nhân

Định Tuệ

Nhờ niệm Phật cuối cùng mẹ tôi cũng khỏi bệnh

Định Tuệ

Người tu hành cần có Giới đức

Định Tuệ

Thế nào là bình an?

Định Tuệ

Muốn có vận mệnh tốt, hãy sửa lại cách nói chuyện của mình

Định Tuệ

Viết Bình Luận