Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Người chân chính tu Đạo thì phải biết từ tâm hả khí

Tu thì phải biết từ tâm hả khí. Từ tâm nghĩa là đối với ai mình cũng hiền từ, từ bi. Hả khí nghĩa là không có cống cao ngã mạn, không có chấp trước vào bốn tướng.

Nếu bạn không nghe giảng Kinh thuyết Pháp, chỉ cắm đầu tu hành thì đó gọi là tu mù, luyện bậy, dù bạn có tu đến số kiếp nhiều như bụi bặm, bạn cũng chẳng thể thành công.

Tu thì phải biết từ tâm hả khí. Từ tâm nghĩa là đối với ai mình cũng hiền từ, từ bi. Hả khí nghĩa là không có cống cao ngã mạn, không có chấp trước vào bốn tướng. Phá trừ hết tất cả chấp trước đó thì mới tu Bồ Tát Đạo được.

Bạn hãy đọc Kinh Không Nổi Nóng, đọc Kinh Không Chửi Bới, đọc Kinh Không Sân Giận. Đọc được ba bộ Kinh này rồi thì rất mau sẽ thành Phật.

Người chân chính tu Đạo thì: Tất cả hành vi tự quản mình, đi đứng nằm ngồi không rời nhà. Đừng nên làm cái gương, chỉ chuyên môn phản chiếu ảnh người ta (hiện lên trên gương) nhưng không tự phản chiếu chính mình.

Người tu tập Thiền Định thì nơi nào lúc nào cũng phải tu tập Thiền Định. Nghĩa là cần phải thu nhiếp thân tâm, không buông lung, không tán loạn.

Người xuất gia làm gương tốt cho kẻ tại gia. Nếu bạn không làm gương tốt thì người tại gia sẽ không tin tưởng. Lúc ấy sức ảnh hưởng của bạn sẽ chẳng còn. Do đó người xuất gia cần phải làm gương tốt cho người tại gia.

Người tu chúng ta nên ăn đồ đạm bạc, chẳng có mùi vị gì cả. Vậy thì mới phá được chấp trước, trừ được tật xấu của mình.

Nếu mình không hao tán tinh khí thần thì có hay không có ăn uống không thành vấn đề nữa. Chính bởi vì mình ngày ngày cứ xoay chuyển trong cảnh giới hữu lậu nên mới cần phải ăn uống.

Hòa Thượng Tuyên Hoá giảng giải!
Nam Mô A Di Đà Phật

Bài viết cùng chuyên mục

Chư Phật, Bồ Tát Không xa lìa chúng ta

Định Tuệ

Tứ chánh cần là gì? Ý nghĩa của Tứ chánh cần

Định Tuệ

Bố thí là gì? Lợi ích của bố thí, cúng dường không hề nhỏ nếu hiểu đúng

Định Tuệ

Tu Tịnh Độ chướng ngại rất nhiều thì phải làm sao?

Định Tuệ

Khuyên người khác quy y có lỗi hay không?

Định Tuệ

Chúng ta cần phải có Trạch Pháp Nhãn

Định Tuệ

Nhận thức về nhân quả và nghiệp – Sư Thích Giác Khang giảng

Định Tuệ

Chúng ta có phước nhất định phải cho mọi người cùng hưởng

Định Tuệ

Nếu muốn trường thọ, hãy nhớ phóng sinh

Định Tuệ

Viết Bình Luận