Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Người chân chính tu Đạo thì phải biết từ tâm hả khí

Tu thì phải biết từ tâm hả khí. Từ tâm nghĩa là đối với ai mình cũng hiền từ, từ bi. Hả khí nghĩa là không có cống cao ngã mạn, không có chấp trước vào bốn tướng.

Nếu bạn không nghe giảng Kinh thuyết Pháp, chỉ cắm đầu tu hành thì đó gọi là tu mù, luyện bậy, dù bạn có tu đến số kiếp nhiều như bụi bặm, bạn cũng chẳng thể thành công.

Tu thì phải biết từ tâm hả khí. Từ tâm nghĩa là đối với ai mình cũng hiền từ, từ bi. Hả khí nghĩa là không có cống cao ngã mạn, không có chấp trước vào bốn tướng. Phá trừ hết tất cả chấp trước đó thì mới tu Bồ Tát Đạo được.

Bạn hãy đọc Kinh Không Nổi Nóng, đọc Kinh Không Chửi Bới, đọc Kinh Không Sân Giận. Đọc được ba bộ Kinh này rồi thì rất mau sẽ thành Phật.

Người chân chính tu Đạo thì: Tất cả hành vi tự quản mình, đi đứng nằm ngồi không rời nhà. Đừng nên làm cái gương, chỉ chuyên môn phản chiếu ảnh người ta (hiện lên trên gương) nhưng không tự phản chiếu chính mình.

Người tu tập Thiền Định thì nơi nào lúc nào cũng phải tu tập Thiền Định. Nghĩa là cần phải thu nhiếp thân tâm, không buông lung, không tán loạn.

Người xuất gia làm gương tốt cho kẻ tại gia. Nếu bạn không làm gương tốt thì người tại gia sẽ không tin tưởng. Lúc ấy sức ảnh hưởng của bạn sẽ chẳng còn. Do đó người xuất gia cần phải làm gương tốt cho người tại gia.

Người tu chúng ta nên ăn đồ đạm bạc, chẳng có mùi vị gì cả. Vậy thì mới phá được chấp trước, trừ được tật xấu của mình.

Nếu mình không hao tán tinh khí thần thì có hay không có ăn uống không thành vấn đề nữa. Chính bởi vì mình ngày ngày cứ xoay chuyển trong cảnh giới hữu lậu nên mới cần phải ăn uống.

Hòa Thượng Tuyên Hoá giảng giải!
Nam Mô A Di Đà Phật

Bài viết cùng chuyên mục

Ý nghiệp là gì? Sự nguy hiểm của Ý nghiệp

Định Tuệ

Nếu gặp phải đại tai nạn chúng ta nên làm gì?

Định Tuệ

Vì sao việc cúng chay trong vòng 49 ngày là rất quan trọng?

Định Tuệ

Phật duyên là gì? Tại sao nói Phật độ người hữu duyên?

Định Tuệ

Oan gia trái chủ là gì? Cách hóa giải Oan gia trái chủ

Định Tuệ

Giới Định Tuệ là con đường giải thoát của người xuất gia

Định Tuệ

Niệm Phật phải thực chứng bằng kinh nghiệm của bản thân

Định Tuệ

Người lãng phí thức ăn nước uống là đang tạo nghiệp gì?

Định Tuệ

Sám hối là gì? Sám hối có xóa sạch được tội lỗi hay không?

Định Tuệ

Viết Bình Luận