Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Người chân chính tu Đạo thì phải biết từ tâm hả khí

Tu thì phải biết từ tâm hả khí. Từ tâm nghĩa là đối với ai mình cũng hiền từ, từ bi. Hả khí nghĩa là không có cống cao ngã mạn, không có chấp trước vào bốn tướng.

Nếu bạn không nghe giảng Kinh thuyết Pháp, chỉ cắm đầu tu hành thì đó gọi là tu mù, luyện bậy, dù bạn có tu đến số kiếp nhiều như bụi bặm, bạn cũng chẳng thể thành công.

Tu thì phải biết từ tâm hả khí. Từ tâm nghĩa là đối với ai mình cũng hiền từ, từ bi. Hả khí nghĩa là không có cống cao ngã mạn, không có chấp trước vào bốn tướng. Phá trừ hết tất cả chấp trước đó thì mới tu Bồ Tát Đạo được.

Bạn hãy đọc Kinh Không Nổi Nóng, đọc Kinh Không Chửi Bới, đọc Kinh Không Sân Giận. Đọc được ba bộ Kinh này rồi thì rất mau sẽ thành Phật.

Người chân chính tu Đạo thì: Tất cả hành vi tự quản mình, đi đứng nằm ngồi không rời nhà. Đừng nên làm cái gương, chỉ chuyên môn phản chiếu ảnh người ta (hiện lên trên gương) nhưng không tự phản chiếu chính mình.

Người tu tập Thiền Định thì nơi nào lúc nào cũng phải tu tập Thiền Định. Nghĩa là cần phải thu nhiếp thân tâm, không buông lung, không tán loạn.

Người xuất gia làm gương tốt cho kẻ tại gia. Nếu bạn không làm gương tốt thì người tại gia sẽ không tin tưởng. Lúc ấy sức ảnh hưởng của bạn sẽ chẳng còn. Do đó người xuất gia cần phải làm gương tốt cho người tại gia.

Người tu chúng ta nên ăn đồ đạm bạc, chẳng có mùi vị gì cả. Vậy thì mới phá được chấp trước, trừ được tật xấu của mình.

Nếu mình không hao tán tinh khí thần thì có hay không có ăn uống không thành vấn đề nữa. Chính bởi vì mình ngày ngày cứ xoay chuyển trong cảnh giới hữu lậu nên mới cần phải ăn uống.

Hòa Thượng Tuyên Hoá giảng giải!
Nam Mô A Di Đà Phật

Bài viết cùng chuyên mục

Điên đảo mộng tưởng là gì? Tại sao chúng sanh lại điên đảo?

Định Tuệ

Tịnh độ, môn giải thoát đặc biệt – Niệm Phật, phương pháp dễ tu

Định Tuệ

Ngày Thập Trai là những ngày nào? Ý nghĩa 10 ngày Trai

Định Tuệ

Ma cảnh là gì? Làm sao để phân biệt cảnh ma hay cảnh thật?

Định Tuệ

Lấy sáng suốt để giác ngộ, lấy định tĩnh để giải thoát

Định Tuệ

Thiên ma Ba Tuần tu phước nghiệp gì mà được sinh về cõi trời?

Định Tuệ

Người niệm Phật chính là Phật

Định Tuệ

Ăn thịt chúng sinh chính là ăn thịt người thân mình?

Định Tuệ

Quán bất tịnh là gì? Quán thân bất tịnh để trừ tâm ái dục

Định Tuệ

Viết Bình Luận