Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Atula có nghĩa là gì? Sao gọi là Thiên Atula? Vì sao đọa Atula đạo?

Atula có nghĩa là gì, sao gọi là Thiên Atula? Vì sao họ lại bị đọa vào Atula đạo? Dung mạo, tâm tánh của Atula thì như thế nào?

Chữ “A Tu La” là tiếng Phạn, dịch ra tiếng Hán có nghĩa là “Phi đoan chính”. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Lăng Nghiêm nói rằng: “A Tu La ở trong ngũ đạo thì ngoại trừ địa ngục đạo ra, trong 4 đạo khác đều có A Tu La”.

Đây có nghĩa là cõi Trời cũng có A Tu La, Nhân gian cũng có A Tu La, Súc Sanh cũng có A Tu La, Ngạ quỷ cũng có A Tu La.

A Tu La ở trong đạo nào thì được kể là chúng sanh của đạo đó. Duy chỉ có Thiên A Tu La tức là A Tu La thuộc cõi Trời thì được tính riêng là một đạo gọi là A Tu La đạo.

A Tu La đạo cùng hợp với 5 đạo là Trời, Người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tạo thành lục đạo luân hồi. Cho nên lục đạo hay ngũ đạo thật ra không có khác biệt nhau.

Vì sao gọi là Thiên A Tu La? Phật tại trong Kinh có nói:

“Vì họ có phước báo của cõi Trời, nhưng họ không có đức hạnh của người cõi Trời”.

Bởi vì phước báo của họ quá lớn vượt hơn hẳn phước báo của Nhân gian. Cho nên, họ được sanh lên cõi Trời để mà hưởng phước, thế nhưng họ không có đức hạnh của người cõi Trời, cho nên họ không được đứng vào hàng ngũ của Thiên Nhân.

Họ khi còn sanh tiền cũng là tu Thập Thiện Nghiệp Đạo rất khá, thế nhưng vì sao họ lại bị đọa vào A Tu La đạo?

Cái nguyên nhân chính đó là họ quá ngạo mạn, họ có cái tâm cống cao ngã mạn, thích xiểm nịnh, lại hay đố kỵ, rất háo thắng, lại vô cùng hung bạo cho nên bị đọa vào A Tu La đạo.

Họ ở trên cõi Trời rất thích đánh nhau với Thiên binh, Thiên tướng, suốt ngày họ chỉ nghĩ là làm sao cướp ngôi vị của vua Trời Đế Thích (Ngọc Hoàng Đại Đế), để chính mình lên làm Trời Đế Thích. Song tuy đánh nhau hoài nhưng họ lúc nào cũng thua trận. Vì sao?

Vì tuy họ cũng ở trên Trời để hưởng phước song không có quyền hành gì cả, do đó họ cứ đánh nhau hoài với Thiên binh, Thiên tướng nhưng rốt cuộc vẫn cứ thua.

Về dung mạo thì:

Nam A Tu La có dung mạo vô cùng xấu xí, rất hung bạo, luôn thích đấu tranh bằng vũ lực với kẻ khác. Nữ A Tu La thì dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng tính tình thì rất xấu, thường rất hung dữ, hay ghen tuông, đố kỵ, tỵ hiềm, ganh ghét, họ rất thích đấu tranh bằng tình cảm với kẻ khác.

Vì thế trong ngũ đạo: Trời, Người, Súc sanh, Ngạ quỷ hễ có bất cứ chúng sanh nào tính tình hung bạo, thích đấu tranh, thích đố kỵ, thích dùng mưu sâu kế độc để hại người, ưa xiểm nịnh, nóng nẩy dữ tợn vô cùng, chỉ thích chỉ huy kẻ khác chứ không thích bị kẻ khác chỉ huy, chỉ thích cai quản kẻ khác mà không thích bị ai cai quản, thì đó đều là biểu hiện của A Tu La.

– A Tu La ở trong loài Người thì phân ra loại ác, loại thiện. Thiện A Tu La chính là quân đội, binh tướng trong quốc gia. Ác A Tu La chính là thứ giặc cướp, trộm cắp, kẻ thích đánh chém, thích gây chiến, thích tranh giành với người khác.

– A Tu La trong súc sanh thì rất thích chèn ép những kẻ đồng loại, hay ăn thịt những chúng sanh khác như: cọp, beo, sư tử, chó sói, cáo, rắn, chim ưng, cá sấu, cá mập….

– A Tu La trong loài quỷ thì cũng có loại thiện, loại ác. Bọn ác quỷ thì không điếm xỉa đến phải trái gì cả, tuy rằng loài quỷ xưa nay không nói đến phải trái, thế nhưng bọn ác quỷ thì càng hung tợn, dữ dằng, càng không nói đến phải trái hơn cả.

Đây là điều mà bất cứ người tu hành nào cũng cần phải lưu tâm cảnh giác. Chúng ta phải nên nhớ rằng, phàm là người tu hành thì chớ có đi tranh, đi đấu với kẻ khác, càng không nên háo chiến háo thắng hơn thua với người khác, càng không nên a dua nịnh hót người, không nên vì chút lợi ích nhỏ nhoi của thế gian mà bất chấp thủ đoạn hại người.

Chúng ta cần phải thời thời khắc khắc kiểm thảo lấy chính mình, nếu chính mình có tập khí phiền não này thì hãy mau mau mà sửa lỗi, còn như vẫn ương ngạnh ngang bướng thì đời sau tất không tránh khỏi phải đi vào A Tu La đạo mà đầu thai.

Tuy rằng A Tu La ở cõi Trời, hay ở Nhân gian, hoặc trong ngạ quỷ và súc sanh họ cũng có phước báo rất lớn, có thể tha hồ mà hưởng phước thế nhưng bên cạnh việc hưởng phước này lại tạo không ít tội nghiệp.

Bởi vì tập khí ganh ghét, nhịn hót, sân hận, háo thắng của họ còn rất nặng, nên hễ ai làm họ không vừa ý thì liền tìm cách trả thù, gây oán ngay.

Cho nên, sau khi thọ mạng của A Tu La hết rồi thì liền lập tức đi thẳng vào Tam ác đạo để thọ ác báo. Mà cái khổ trong tam ác đạo kể không hết, do đó con đường A Tu La này nhất định không thể đi!

Hòa Thượng Tịnh Không giảng giải!

Bài viết cùng chuyên mục

Làm sao để khắc phục tâm dâm dục, tâm sợ hãi, và tâm hoài nghi?

Định Tuệ

Sự linh ứng của Thần Chú Chuẩn Đề Phật Mẫu

Định Tuệ

Tịnh độ là gì? Nguồn gốc giáo lý Tịnh độ

Định Tuệ

Phóng sanh là gì? Phóng sinh như thế nào cho đúng cách?

Định Tuệ

Phát nguyện cầu vãng sanh cần phải khẩn thiết từ trong tâm

Định Tuệ

Các việc gia đình nên làm để giúp người thân khi mất được lợi ích

Định Tuệ

16 điềm lành vi diệu lúc Đản sinh của Đức Phật

Định Tuệ

Pháp môn niệm Phật là phương tiện thù thắng của Như Lai

Định Tuệ

Nội dung và ý nghĩa Vãng Sanh Tịnh độ Thần Chú

Định Tuệ

Viết Bình Luận