Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức Mông Sơn Thí Thực Ấn Pháp – Cúng Cô Hồn PDF

Đối tượng thọ nhận Pháp cúng Mông Sơn Thí Thực này là loài cô hồn trong cõi Ngạ quỷ. Sau đây là nội dung Nghi thức Mông Sơn Thí Thực Ấn Pháp.

Đời Tống, có ngài Bất Không Tam Tạng chuyên tu Mật giáo ở núi Mông (thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Bằng độ cảm tâm của vị tu chứng, ngài nhìn thấy các loài ở thế giới âm đến xin ăn.

Với lòng từ bi, ngài cho cô hồn thức ăn bằng cách đọc những câu thần chú, thì mỗi loài tự cảm thấy no đủ. Từ đó, ngài soạn ra nghi thức cúng thí cô hồn, gọi là Mông Sơn Thí Thực. Bấy giờ, Phật giáo mới chính thức có nghi thức cúng cô hồn.

Ngày nay, hầu hết các chùa chúng ta đều tụng Mông Sơn Thí Thực vào thời công phu chiều mỗi ngày, để cúng thí cho cô hồn, vì theo lời của Đức Phật dạy rằng buổi chiều là giờ ăn của ngạ quỷ.

Ngài Bất Không Tam Tạng mở đầu nghi Mông Sơn thí thực bằng bài kệ:

Mãnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành
Thiết thành lý diệm nhiệt cô hồn
Cô hồn nhược yếu sanh Tịnh độ
Thính tụng Hoa nghiêm bán kệ kinh
Nhược nhơn dục liễu tri
Tam thế nhứt thiết Phật
Ưng quán pháp giới tánh
Nhứt thiết duy tâm tạo.

Có nghĩa là cái thành bằng sắt ví cho cảnh điạ ngục bị lửa tràn vô đốt cháy các loại cô hồn ở trong đó. Nếu cô hồn muốn sanh về Tịnh độ, chỉ cần tụng nửa bài kệ của kinh Hoa nghiêm. Kinh dạy rằng nếu người muốn biết rõ ba đời các Đức Phật, thì phải quán tánh Pháp giới, tất cả đều do tâm tạo nên.

Dưới đây là nội dung Nghi thức Mông Sơn Thí Thực Ấn Pháp – Cúng Cô Hồn file PDF.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Bài cúng giao thừa năm 2023 đúng theo chánh pháp

Định Tuệ

Cách hồi hướng công đức cho cha mẹ tăng thêm phước báo

Định Tuệ

Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi PDF – Pháp Sư Định Hoằng

Định Tuệ

Bài công phu cho Phật Tử tại gia hành trì mỗi ngày đơn giản mà rất lợi lạc

Định Tuệ

Nghi thức, bài văn khấn cúng Ông Công Ông Táo năm 2023

Định Tuệ

Cách lạy sám hối tại nhà khi chưa có bàn thờ Phật

Định Tuệ

Bài sám hối tiêu trừ tội lỗi, nghiệp chướng ngắn gọn mà súc tích

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Kinh Pháp Hoa – Diệu Pháp Liên Hoa tại nhà

Định Tuệ

Nghi thức phóng sinh giản tiện và lời nguyện sau khi phóng sinh

Định Tuệ

Viết Bình Luận