Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp PDF trọn bộ – Thích Huyền Dung

Kinh Từ Bi Thủy Sám hay Từ Bi Thủy Sám Pháp là bản sám văn nổi tiếng do Ngộ Đạt Quốc Sư trước tác, gồm ba cuốn Thượng, Trung và Hạ.

Ngộ Đạt quốc sư, mười kiếp làm cao tăng tu thiền định, kiếp sau rốt mới mười bốn tuổi đã giảng suốt Kinh Niết Bàn. Nhưng vì một niệm đam mê trước tòa trầm hương nên bị túc báo ghẻ mặt người. Về sau Ngài được Tôn giả Ca Nặc Ca dùng nước Tam Muội rửa sạch oán nghiệp tiền kiếp mới khỏi bệnh.

Ngài Ngộ Đạt cũng vì cảm điềm dị ứng của đức Ca Nặc Ca nên dùng tên ấy mà đặt tên cho bộ sám văn này để đáp cái thâm ân kia. Nghĩa chính của bài văn này là lấy nước Tam muội rửa sạch nghiệp oan khiên nên mới đặt tên là Thuỷ Sám.

Sám văn do bậc Thánh Tăng trước tác nên linh ứng chẳng thể nghĩ bàn. Nguyện hết thảy người học Phật chân chánh trên thế gian, xin bớt chút thời gian mà đọc lấy một lần. Nếu có thể phát chân tâm sám hối tội lỗi đã gây ra cho chúng sanh trong từ vô thỉ kiếp đến nay; vì Pháp giới chúng sanh mà ăn chay rồi tụng đọc sám văn này, không tội lỗi nào chẳng được tiêu trừ!

“Tội từ tâm khởi cũng từ tâm diệt
Tội diệt tâm không cả hai đều hết”
Nguyện nghiệp chướng, báo chướng,
Phiền não chướng, ba chướng tiêu trừ.
Nguyện tân duyên, cựu duyên,
Oan trái duyên, mọi duyên giải thoát.”

Cao tăng Quốc sư Ngộ Đạt và văn Thủy Sám

Cứ thuyết, do từ tình huống Quốc sư Ngộ Đạt mắc chứng bệnh nan y, nên mới xuất hiện văn Thủy Sám. Ngộ Đạt là người rất thông minh, thiên bẩm về văn chương, lên 5 tuổi đã xuất khẩu thành thơ chứa đầy thiền ý. Trong Ngũ Tuế Vịnh Hoa (五岁咏花) ghi, lần nọ, cha của Ngộ Đạt bảo sư làm câu thơ đầu để miêu tả về hoa, sư bèn ngâm đọc câu: “Hoa nở đầy rừng cây, hoa rơi muôn cành rỗng, chỉ còn lại một đóa, sáng mai theo gió bay”. Sau khi xuất gia, sư học Duy thức luận với Pháp sư An Quốc Tín, lĩnh hội nghĩa lý kinh Niết-bàn, nghiên cứu sâu kinh tịch ngoại điển, thông hiểu bách gia chư tử, chuyên trì thần chú Đại Bi mà có cảm ứng rõ ràng, nổi tiếng một thời. Truyện ký lưu truyền câu chuyện thần kì của Ngộ Đạt.

Ngộ Đạt lúc đó là cao tăng rường cột Phật giáo, nhưng thời Đường Võ tông lại sùng hướng Đạo giáo và sắc lệnh diệt Phật. Sư bèn kiến nghị tăng sĩ và đạo sĩ tập hợp trong điện Lân Đức rồi mở ra đại hội tranh luận, mời vua đến tham dự. Chủ đề tranh luận là tu tiên có trường sinh bất lão không? thoát thai đổi cốt không? Sư bác bỏ quan điểm tà kiến của vua và muốn giúp vua ủng hộ chính đạo. Sư cho rằng thuật trường sinh thần tiên là việc của người thoái ẩn núi rừng, nếu tu luyện một thời gian ngắn thì không thể thành đạt, nhưng vẫn không thay đổi quan điểm.

Đến thời Đường Tuyên tông, trưng triệu sư vào kinh sư để thuyết pháp. Vua còn xây chùa An Quốc trong cung và mời sư trụ trì, tôn xưng sư là Tam giáo thủ tòa, ban danh hiệu Đại đức Ngộ Đạt Pháp sư. Ngày nọ, sư gặp một vị tỉ-khưu (là tôn giả Ca-nặc-ca-bạt-phạt-tha, một trong 16 vị đệ tử lớn chứng quả a-la-hán của Đức Phật. Ngài hóa thân đến nhân gian để cứu độ người có duyên với mình) ghẻ lở khắp thân, nằm ngồi thoi thóp thở ở bên đường, không ai dám tới gần, nhưng sư vì lòng thương cảm mà mang đồ ăn thức ăn đến cúng dường. Không lâu sau, vị tỉ-khưu chia tay và thưa: “….Hiện nay tôi có câu này, hy vọng ngài nhớ kĩ, không nên quên mất: Tôi là người ở Tứ Xuyên, như sau này ngài có bệnh nạn gì, thì mời đến núi Cửu Lũng ở Bành châu thuộc Tây Thục mà tìm tôi, phía trước có hai cây tùng rất cao tán tròn xoe”.

Vài năm sau đó, Ngộ Đạt Quốc sư được hàng vua quan sùng kính, sống đời hưởng thụ dư dật, bất giác tự cao tự đại, rồi bất chợt trên đầu gối nổi lên cái mụn. Mụn ngày càng lớn như mặt người có cả mắt mũi miệng, khiến sư đau nhức thấu xương, bỏ thức ăn vào thì mụt nuốt chửng, tìm thầy thuốc giỏi khắp thiên hạ nhưng không hết bệnh.

Sa-di Luật Nghi Yếu Lược của Đại sư Châu Hoằng trên núi Vân Thê lại ghi là do Ngộ Đạt nhận cây ghế bằng gỗ trầm hương của vua ban nên bị tổn đức mà mắc quả báo đời trước. Còn trong Sa-di Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú của sa-môn Hoằng Tán thời Thanh lại ghi do Ngộ Đạt thụ hưởng quá mức. “

Hôm nọ, sư chợt nhớ đến câu nói của vị tỉ-khưu trước kia, rồi tìm tới núi Cửu Lũng (九陇山), vừa đến núi thì trời đã sầm tối, ngoảnh nhìn bốn phía, chợt thấy hai cây tùng cao to có tán tùng rợp khắp, nhìn trước mắt thấy ngôi điện các nguy nga, dát vàng lộng lẫy, gặp vị tỉ-khưu đón rước, được mời ăn uống thanh đạm và nói: “Ngài không phải buồn lo, ở đây có một ngọn núi, dưới núi có dòng suối nước trong, bất luận ai mắc bệnh gì, chỉ cần dùng nước suối này rửa một lần, bệnh khổ lập tức hết hẳn. Nay đã tối, ngài nghỉ ngơi rạng sáng rồi tôi dẫn ngài ra suối rửa”.

Sáng sớm hôm sau, có đứa bé đến thưa với sư là sư phụ của con đang ngồi thiền, dạy con dẫn ngài xuống suối rửa. Lúc sắp rửa thì cái mụn la lên: “Không cần rửa, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi biết”, “Người đọc qua rất nhiều sách, nhưng đã đọc truyện Viên Áng giết Triệu Thố trong Tây Hán Thư chưa?”. Sư đáp: “Rất sớm trước đó đã đọc”.

Cái mụn nói: “Ngươi vốn là Viên Áng, còn ta là Triệu Thố; ngày nọ ta vì một câu nói với ngươi mà bị ngươi chém ngang lưng ở Đông thị. Việc này hoàn toàn là oan uổng. Ngươi giết ta phải đau đớn, từ đó ta nhiều lần nghĩ đến báo thù, rất tiếc ngươi mười đời làm cao tăng, giới hạnh tinh nghiêm, ta tuy sẽ hại ngươi, nhưng không có cơ hội báo thù. Đến đời nay thì ngươi được ân sủng hưởng bổng lộc vua, khởi tâm tham đắm hưởng thụ, khiến phẩm đức cao khiết của ngươi bị tổn giảm, từ đó ta mới có cơ hội báo thù ngươi. Hiện nay mong tôn giả Ca-nặc-ca-bạt-phạt-tha dùng nước pháp Tam muội rửa cho ngươi, cứu bạt ta siêu thăng, khiến ngươi thoát khỏi, từ nay về sau, ta cũng không tìm ngươi để báo oán thù”.

Sư nghe xong, lông tóc dựng đựng, khoát nước rửa mụn thì đau tận xương tủy, nằm mê man lâu mới tỉnh dậy. Lúc đó cái mụn tiêu mất, cũng không thấy ấn tích vị tỉ-khưu, điện đài lầu các cũng biến sạch, sư bèn quỳ xuống đảnh lễ mà tri ơn. Sư trở về kinh thành rồi soạn viết Tam Muội Thủy Sám gồm 3 quyển, để làm phương tiện cho tăng tín đồ sám hối nghiệp chướng.

Mời quý bạn đọc Kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên PDF trọn bộ 4 quyển

Định Tuệ

Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám – cư Sĩ Quả Khanh

Định Tuệ

Thiên Đường Du Ký PDF – Thánh Hiền Đường – Đào Mộng Nam

Định Tuệ

Phật Học Tinh Yếu trọn bộ PDF – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Phật Pháp Cứu Đời Tôi PDF – Thượng Tọa Thích Chân Tính

Định Tuệ

Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức hỏi đáp – Thích Giác Nguyên dịch PDF

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 1 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa PDF – HT Thích Thanh Từ dịch

Định Tuệ

101 Truyện Thiền PDF – Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ

Định Tuệ