Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Lễ Dâng Y Kathina – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Quyển sách Lễ Dâng Y Kathina này có thể giúp cho các thí chủ và chư tỳ khưu về công việc dâng y kathina và thọ y kathina cho được thành tựu.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức A-ra-hán, Đức Chánh Đẳng Giác ấy.

LỄ DÂNG Y KATHINA
Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp
(Dhammarakkhita Bhikkhu)

Lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng sau khi đã an cư nhập hạ suốt ba tháng mùa mưa là một truyền thống từ khi Đức Phật còn trên thế gian và tiếp tục hàng năm trên các nước Phật giáo Nguyên Thủy Theravada cho đến ngày nay. Phước thiện của lễ dâng y kathina này rất lớn lao, vô lượng và hy hữu.

Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu biết về tấm y gọi
là “y kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng. Về phần chư tỳ khưu Tăng cũng phải có sự hiểu biết nghi thức làm lễ thọ y kathina của chư Tăng.

Do đó, quyển sách “Lễ Dâng Y Kathina” này có thể giúp cho các thí chủ và chư tỳ khưu về công việc dâng y kathina và thọ y kathina cho được thành tựu, để cho những thí chủ có được phước thiện vô lượng, đồng thời để cho chư tỳ khưu Tăng có quả báu của lễ thọ y kathina được trọn vẹn.

Mời quý bạn đọc Lễ Dâng Y Kathina – Tỳ Khưu Hộ Pháp tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Tánh Không và Kinh Kim Cang – Nghiêm Xuân Hồng – PDF

Định Tuệ

Pháp Môn Niệm Ân Đức Phật – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Những Điều Phật Đã Dạy – Lê Kim Kha dịch – Sách PDF

Định Tuệ

Ý nghĩa chân thật của bổn nguyện niệm Phật – Sách PDF

Định Tuệ

Bước Đầu Học Phật – Hòa Thượng Thích Thanh Từ PDF

Định Tuệ

Tứ chủng thanh tịnh minh hối – Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng PDF

Định Tuệ

Luân hồi trong lăng kính Lăng Nghiêm – Thích Nữ Giới Hương pdf

Định Tuệ

Niệm Phật Vô Tướng – Hạnh Cơ dịch – Sách PDF

Định Tuệ

Cốt tủy các kinh căn bản Phật Giáo – Phổ Nguyệt – Sách PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận