Tâm Hướng Phật
Kinh Sách

Kinh bốn pháp quán niệm – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn PDF

Một hôm Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo, dạy cách quán niệm: “Có một độc lộ có thể tịnh hóa tất cả chúng sanh, vượt khỏi khổ đau, diệt trừ sầu não, thành tựu tuệ giác, chứng ngộ Niết-bàn.”

Tôi nghe như vầy. Hồi ấy Thế Tôn lưu trú tại tỉnh Kiềm-ma-sắt-đàm thuộc nước Kuru. Một hôm Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo, dạy cách quán niệm: “Có một độc lộ có thể tịnh hóa tất cả chúng sanh, vượt khỏi khổ đau, diệt trừ sầu não, thành tựu tuệ giác, chứng ngộ Niết-bàn.” Con đường đó là bốn điều quán niệm: quán thân là thân, quán thọ là thọ, quán tâm là tâm, quán pháp là pháp, với lòng nhiệt tâm, tỉnh thức, chánh niệm, nhờ đó diệt trừ tham đắm, sầu bi, không còn đau khổ.

QUÁN THÂN NHƯ THÂN

Này các hành giả, sau đây là cách quán thân như thân. Ở đây, hành giả đi đến khu rừng, hoặc ở gốc cây, hoặc ngôi nhà trống, ngồi thế hoa sen, giữ lưng ngay thẳng, chánh niệm trước mặt, tỉnh thức rõ ràng hơi thở vào ra.

Thở vào hơi dài, ý thức rõ ràng: “Tôi đang thở vào một hơi thở dài.” Thở ra hơi dài, ý thức rõ ràng: “Tôi đang thở ra một hơi thở dài.” Thở vào hơi ngắn, ý thức rõ ràng: “Tôi đang thở vào một hơi thở ngắn.” Thở ra hơi ngắn, ý thức rõ ràng: “tôi đang thở ra một hơi thở ngắn.”

Khi thở hơi vào, ý thức toàn thân. Khi thở hơi ra, ý thức toàn thân.

An tịnh toàn thân, tôi đang thở vào. An tịnh toàn thân, tôi đang thở ra.

Đó là cách sống quán thân là thân ở trong ở ngoài, vừa trong vừa ngoài. Hoặc quán hiện tượng sinh khởi của thân. Hay quán hiện tượng hoại diệt của thân. Hay quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt của thân thể này. Có thân thể này, hành giả an trú chánh niệm tỉnh thức, hướng về chánh trí, không hề chấp thủ vật gì trên đời.
……

Mời quý bạn đọc tụng Kinh bốn pháp quán niệm – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn  tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Mục lục Tam tạng đại chánh – Đại chánh tân tu Đại tạng Kinh PDF

Định Tuệ

Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau – Sa môn Thích Nhật Từ PDF

Định Tuệ

Kinh bốn ân lớn – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn PDF

Định Tuệ

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp trọn bộ – Hòa Thượng Giới Nghiêm dịch PDF

Định Tuệ

Sự tích Phật A Di Đà và bảy vị Bồ Tát trọn bộ PDF

Định Tuệ

Dược Sư Kinh Sám PDF – Thích Trí Quang dịch

Định Tuệ

Pháp Bảo Đàn Kinh – Lục Tổ Huệ Năng – Thích Duy Lực dịch pdf

Định Tuệ

Kinh Địa Tạng thập vương biến tướng – Bức tranh nhân quả PDF

Định Tuệ

Kinh thực tập vô ngã – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận