Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Học Phật Vấn Đáp – Hòa Thượng Tịnh Không PDF

Sách Học Phật Vấn Đáp, Pháp Sư Tịnh Không trả lời các câu hỏi của các đồng tu. Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ việt dịch.

HỌC PHẬT VẤN ĐÁP
Pháp Sư Tịnh Không Trả Lời Các Câu Hỏi Của Các Đồng Tu
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Trích đoạn đầu tập 1

Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin chào mọi người!

Hôm nay có 25 câu hỏi, chúng ta lần lượt giải đáp. Phần đầu tiên là các câu hỏi của các đồng tu Trung Quốc, có 5 câu hỏi.

Câu thứ nhất: Đệ tử thường được chúng sanh trong tam ác đạo thỉnh cầu siêu độ, có một số tự báo họ tên, còn thỉnh cầu con tụng Kinh Địa Tạng hoặc Kinh Vô Lượng Thọ để hồi hướng. Sau khi họ nhận được lợi ích thì con có cảm ứng, biết họ có người đi đến cõi trời, có người đi đến thế giới Cực Lạc. Không biết việc này có chính xác, có đáng tin không?

Đây là những chúng sanh có duyên với bạn, những chúng sanh này đã đến cầu bạn siêu độ, bạn phải thật chân thành làm cho họ. Khi tụng kinh thì không được có tạp niệm, giống như công phu niệm Phật, không nghi hoặc, không xen tạp, nghiêm túc niệm cho họ, hồi hướng cho họ. Những chúng sanh này sẽ có thể có được lợi ích, lợi ích lớn hay nhỏ thì liên quan đến thiện căn phước đức mà chính họ đã tu trong đời quá khứ. Họ có thiện căn sâu dày thì thật sự có việc sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, tuy nhiên việc này rất hiếm có. Đại đa số đều được nâng cao cảnh giới của chính mình lên một, hai cấp, ví dụ như ngạ quỷ có thể nâng một cấp là cõi súc sanh, nâng lên hai cấp là đến cõi người. Có tình hình như vậy, phải nghiêm túc làm cho họ.

Câu hỏi thứ hai: Khi tụng kinh niệm Phật, không tự chủ được mà sanh khởi ác niệm, không cách gì tự khống chế, cảm thấy rất khổ sở. Phải nên làm như thế nào?

Đây là do tập khí nghiệp chướng hiện tiền, đây là một loại, còn có một loại khác là do oan gia trái chủ đến làm chướng ngại bạn. Khi tụng kinh niệm Phật nếu gặp phải tình hình này, nếu ý niệm bất thiện quá nhiều, quá tạp thì bạn có thể tạm ngừng tụng kinh niệm Phật. Bạn hãy lạy Phật, lạy một trăm, hai trăm lạy thì tâm liền an ổn trở lại.

Câu thứ ba: Đệ tử mới học Phật, làm nghề làm tóc. Họ có hai câu hỏi, thứ nhất, muốn phát tâm lưu thông kinh điển, đĩa giảng kinh và pháp bảo để ở lối vào tiệm làm tóc. Xin hỏi như vậy có như pháp không?

Có thể, bất kỳ ngành nghề nào cũng có thể giới thiệu Phật pháp cho khách hàng, giới thiệu cho chúng sanh có duyên, đều là việc tốt. Có duyên chính là họ hoan hỉ tiếp nhận, đó chính là chúng sanh có duyên.

Câu hỏi thứ hai, có một số khách hàng không tin Phật, con đem sách Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Du Ký giới thiệu cho từng người một, cũng có người thật sự có được lợi ích mà phát tâm niệm Phật học Phật. Nhưng có đồng tu nói sách đó nói không đúng sự thật, lưu thông sẽ tạo nghiệp. Xin lão Pháp sư khai thị.

Sách Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Du Ký đúng thật là có vấn đề, chúng ta giới thiệu cho người khác học Phật thì tốt nhất phải giới thiệu chánh pháp. Tốt nhất là không giới thiệu sách này, không để những thứ này ở quầy lưu thông sách của mình. Nếu muốn giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc thì những sách giới thiệu về thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng rất nhiều. Hiện nay trong xã hội này, nói giáo dục nhân quả là quan trọng hơn bất cứ điều gì, như sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Gần đây, có sách Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký là những sách vô cùng tốt, có thể giới thiệu những sách này cho mọi người xem thì nhất định là có lợi ích. Nói về Phật pháp thì có sách Nhận Thức Phật Giáo mà trước đây chúng tôi đã giảng, cuốn sách nhỏ này hình như được lưu thông rất rộng, đối với người chưa học Phật thì vô cùng thích hợp.

Mời quý bạn đọc trọn bộ Học Phật Vấn Đáp – Hòa Thượng Tịnh Không trả lời tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Khác biệt giữa Ma và Phật – Hòa Thượng Tịnh Không giảng

Định Tuệ

Đánh Thức Vị Phật Đang Ngủ – Nguyên Toàn dịch – Sách PDF

Định Tuệ

Kinh Phật cho người mới bắt đầu – Thích Nhật Từ soạn dịch PDF

Định Tuệ

Địa Ngục Biến Tướng Đồ – Bức tranh nhân quả – Sách PDF

Định Tuệ

Lăng Kính Đại Thừa – Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Vấn Đáp về pháp môn Tịnh độ – Cư sĩ Lý Bỉnh Nam PDF

Định Tuệ

Mật tông và kinh đại thừa – Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng – PDF

Định Tuệ

Kinh Phật căn bản PDF – TT Thích Nhật Từ soạn dịch

Định Tuệ

Khái niệm Tánh Không trong Phật giáo – Hoang Phong dịch PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận